"אחוות האור" או בשמה האחר "אחוות הבריאה", זו קבוצה מאוד מתקדמת של ישויות אור. מתקדמת בשפת הנסתר זה אומר, מתקדמת מבחינת כוחות הבריאה, האהבה, האור והתודעה שלה.מקורה במימד גבוה, והיא עושה את מסעה דרך העולמות, למימד הפיזי ונוכחת בו, מכאן, ש"אחוות האור" היא אחווה, הכורכת יחד ישויות רוחניות בעולם הרוח וישויות רוחניות בעולם הגשמי, קרי, בני-אדם, משמע, יש פה קשר של שותפות, חיבור מיוחד, אוהב ואכפתי.

 

"אחוות האור" אמונה על כוכבי לכת, שמצויים בתהליכי למידה. למרות העובדה, שטווח השפעתה כולל גם אוכלוסיות, שאינן ממקומות על פלנטת ארץ, כעת פלנטה זו, היא לב עניינה. בתקופה העכשווית, "אחוות האור", קיבלה על עצמה לסייע לאינדיבידואלים, לקבוצות ולמין האנושי בכללותו, בתהליכי ריפוי, האצה התפתחותית ועלייה בתודעה. מטרתה, לגשר ולסנכרן בין פערים תודעתיים ורמות התפתחות שונות, המתקיימים בעת הזו, בקרב בני האנוש, תוך שימת דגש מיוחדת על איכויות של לב.

 

דרך "אחוות האור", היא הרבה מעבר להנגשה של ידע תיאורטי, זוהי דרך מעשית-יישומית, מכאן, שדרך "אחוות האור" היא שיטת טיפול ונתיב התפתחותי-רוחני. שיטת טיפול, זה אומר, שבמפגשים מתומסרים (מתוקשרים) תדרים של איזון, ריפוי והעצמה, וניתנים מיידעים וכלים לתרגול וליישום, התואמים את צרכיו הייחודיים של האדם, ואת נתיבו הנשמתי-הייעודי. התרגול והיישום של הכלים, הם אלה שיוצרים את השינויים, ומביאים לתוצאות מבורכות בחיי האדם. ככל שאדם לומד ומתרפא, נפתח בפניו נתיב להתפתחות רוחנית ועלייה בתודעה. אחוות האור עובדת בסנכרון מלא עם ההיררכיות הבריאתיות, המועצה המתושעת וארבעת ארכי- מלאכים: מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל. ה- "קריון" היא אחת מני שנים עשר קבוצות, של "אחוות האור", והיא הידועה והמוכרת מכולן, יתר הקבוצות תתגלינה בעתיד, בתואם לרמת ההתפתחות והתודעה של המין האנושי.הלכה למעשה, כל קבוצה מתוך השנים-עשרה, קיבלה על עצמה 'תפקיד', קרי, 'אספקט' מסוים של השפעה על כדור הארץ ועל גאייה, על-מנת לסייע ולתמוך, את פעילותה הנשגבה של "אחוות האור", בעת מקודשת והרת גורל זו, של "אחרית הימים" ושל מעברי עידנים.