הסיבתיות הרוחית-הגבוהה לרעידות האדמה בכנרת ובטבריה

 

"אחוות האור"

6 יולי, 2018

 

אהובים-יקרים, עולם הרוח הוא עולם הסיבות ועולם החומר הוא עולם התוצאות נשאלת השאלה אם כן, מהי הסיבתיות הרוחית-הגבוהה לרעידות האדמה ברביעי האחרון ( 4.7.18), ושהמוקד שלהן היה באזור טבריה והכנרת??

 

אהובים-יקרים, בהקבלה לגוף האדם החלק הצפוני של ארץ ישראל נמשל לראש, אזור מרכז הארץ לגו (הטורסו) , והחלק הדרומי של הארץ לפלג הגוף התחתון (בעתיד נושא זה יובא בפירוט והרחבה) מכאן, שהכנרת משולה לאותו איבר בגוף האדם הקרוי לב, שהרי יסוד המים הוא היסוד של הרגשות זאת ועוד, הכנרת ממוקמת בצד השמאלי של הגוף הארצי, והיא בעלת קווי מתאר שדומים  למבנה הצורני של הלב בגוף האדם!

 

אהובים-יקרים, תאמינו או לא, לרעידות האדמה שהורגשו היטב בכנרת ובטבריה, ולאורך השבר הסורי-אפריקאי יש קשר ישיר לזעקת הפליטים הסורים מהצד השני של הגבול הצפוני, אשר מתדפקים על דלתותיה של מדינת ישראל בבקשת מחסה והצלה אמנם, ממשלת ישראל אינה נשארת אדישה ומעניקה סיוע מסוים ופעמים אף טיפול רפואי אולם, היקף הסיוע רחוק מלתת מענה ראוי והולם, ממשי ואמתי למצוקתם וסיכון חייהם של רבבות ילדים, נשים וגברים! רעידות האדמה בכנרת מבטאות את הלב של אימא אדמה שאינו נותר אדיש נוכח זעקתם-מצוקתם של הילדים, הנשים והגברים מצדו השני של הגבול!!! יש כאן קריאה רוחית לעם היושב בציון לפתוח את שערי הלב ולהושיט ידיים לפליטים הסורים ממקום של עוצמה ולא של חשש, פחד ואיום! מדובר בקריאה רוחית  להתמיר את האמונה לפיה אומה אשר מושיטה ידיים למהגרים מסכנת את ביטחונה וקיומה הריבוני, אמונה עתיקה-ישנה זו אשר שורשיה בימי גלות מצרים!

 

אהובים-יקרים, פרעה לאחר שהתבשר מבעוד מועד על-ידי ההיררכיות הבריאתיות, שההובלה הרוחנית עתידה לעבור ממנו ( בעקבות הסתאבותו המוסרית-רוחנית ) למנהיג שצפוי להיוולד מקרב העם העברי,  מהתל בכוהניו, חרטומיו והלכה למעשה במצרים כולה ומציג בפניהם שקר כוזב לפיו, העבריים שבימי יוסף ירדו מצרימה בעקבות הרעב, מהווים עתה איום לביטחונה של מצרים בבחינת גיס חמישי: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו ונלחם בנו ועלה מן הארץ " (שמות א', ח'-י ) בדרך זו, פרעה מסווה את המניע האמתי לגזירה  האכזרית-הנבזית לשלוח ליאור את כל הזכרים הנולדים לנשים העבריות, שהיה למעשה רצון שלו למנוע מהתוכנית האלוהית לצאת לפעול, ניסיון שלא רק שלא צלח אלא שלמרבה האירוניה  יד הגורל  כיוונה כך את השתלשלות המאורעות כך  שמשה הילד יגדל ויתחנך בארמון פרעה ממש מתחת לאפו!

 

אהובים-יקרים, אותה אמונה שקרית לפיה, אומה אשר מושיטה ידיים לקבוצה של מהגרים מסכנת בכך את המשך ריבונותה-עצמאותה לא רק שאומצה על-ידי המצרים בימי פרעה אלא הוטבעה בתודעה של עם ישר-אל כאמת, וממשלות ישראל לדורותיהן מנוהלות על-פי אמונה שקרית זו, למרבה הצער, העם היושב בציון עדיין ממאן להתעורר אל האמת הגבוהה  לפיה נתינת חסות מחברת לעוצמה ולא לחולשה, ולא רק שאינה מסכנת את המעמד הריבוני של העם נותן החסות אלא מזכה אותו  בהגנתה  והזנתה התמידיים של הרוח!

 

אהובים-יקרים, צופן המילה "טבריה" הנו "טוב בריה" כלומר, החובה המוסרית-רוחנית של העם היושב בציון להיות טוב לבריות באשר הן, גם מקרב בני עמים אחרים, ובימים אלה ההכוונה אל בני העם הסורי, והרי רעידת האדמה הייתה באזור של השבר הסורי-אפריקאי זאת ועוד, כפי שהארנו בתמסורותינו הקודמת ( "מעגל תשורת רוחות העמים")  העם הסורי מקושר לצ'אקרת הגרון אשר אמונה על הפרשנות ומערכות התפיסה והאמונה, מלמד על הצורך של עם ישר-אל להתמיר את האשליה והשקר אשר שורשיהם ב"תודעת הנֵכָר" מימי גלות מצרים , והרי במילה "כנרת" מוצפנות המילים "נֵכָר" והאות ת' של תודעה,  ותקופה זו של יְמֵי בֵּין הַמְּצָרִים   מלשון מִצְרַיִם!