העוצמות הרוחניות של "נובמבר" – "בו מָן רב!", ושל "מר חשוון"- " רָם חוֹשֶׁן"!

 

"אחוות האור"

6 נובמבר, 2016

עריכה מחודשת:4  נובמבר, 2017

 

אהובים-יקרים, ללא ספק, ניתן 'להכתיר' את חודש נובמבר כחודש בעל העוצמות הרוחניות הגבוהות ביותר, מספרו בלוח השנה הלועזי 11 הנו מספר של הארה הואיל והוא מסמל "שער" להתפתחות רוחנית ועליה בתודעה, שתי ספרות האחד, מימין ומשמאל, הנן כנגד שני עמודי השער בעוד ש, העמוד הימני מייצג את הפן הזכרי של האלוהות הרי שהעמוד השמאלי  מייצג את הפן הנקבי של האלוהות הואיל וכך, המספר 11 מהווה 'תזכורת' לשני עמודי הנחושת, יכין ובועז,  שהקים שלמה המלך בפתח בית המקדש הראשון,  ואשר תפקידם הרוחי-הנסתר להיות "שער" הכניסה  לבית המקדש: ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא שמו בועז ( מלכים א', ד', כ"א), צופן שם העמוד הימני "יכין" הנו  "כן י'" במובן של התמסרות לרוחי, צופן שם העמוד השמאלי "בועז" הנו  "בו עוז" במובן של עוצמה רוחית,  העובדה שהעמוד הימני נושא שם בעל איכות תדרית-תודעתית נשית של "התמסרות", ואילו העמוד השמאלי נושא שם בעל איכות תדרית-תודעתית זכרית של "עוצמה", באה ללמד שבתקופה זו של "אחרית הימים" המגמה האבולוציונית העכשווית מכוונת אל-עבר מיזוג ואיחוד מחדש של הזכרי עם הנקבי, ולא עוד ראייתם כמנוגדים ונפרדים זה מזה! הלכה למעשה, "התמסרות" ו-"עוצמה" הנם שני צדדי המטבע:  התמסרות לרוחי באופן טבעי מחברת את האדם לעוצמה  ברמה הגבוהה ביותר, ועוצמה אבסולוטית מקורה בהתמסרות לרוח!

 

אהובים-יקרים, צופן שמו הלועזי של החודש "נובמבר" הנו, "בו מָן רב!" הווה אומר, מזון רוחי  אדיר!   משמעות זו, הולמת  את צופן שם החודש העברי המקביל  "מר חשוון", אשר בסיכול  אותיות נותן את המשמעות של "רָם חוֹשֶׁן", והרי תכליתם הרוחית-הנעלה של "אבני החושן", אשר הופקדו בידיו האמונות של "אהרון הכהן", "מאסטר הגבישים" עוד מאטלנטיס, וששלמה המלך הנו גלגול נשמתי-ישיר שלו, נועדה  לרומם תדרית-תודעתית את בני ישר-אל, ולסייע בתהליכי טרנספורמציה ועלייה בתודעה!

 

אהובים-יקרים,  מזל החודש "עקרב", מלמד אף הוא על הצורך בחודש זה  לאחד בין  רובד הקיום הגשמי לרובד הקיום הרוחי, באסטרולוגיה העקרב נקשר לאברי המין, הרבייה וההולדה  (צ'אקרת המין), בעוד שצופן השם "עקרב" מכוון אל-עבר 'התקרבות' אל העין השלישית, במובן של פתיחתה והעצמתה: "קרב ע'", מכאן, שהאתגר ההתפתחותי של החודש הנו, ליצור את אותה תנועה אנכית מקודשת של התעלות החומר אל הרוח,  הואיל וכך, חודש זה שם ב"קדמת הבמה" את הסנכרון המקודש בין צ'אקרת המין לצ'אקרת העין השלישית!

 

אהובים-יקרים, בניגוד לתפיסה השגויה הרווחת, הנוטה לראות את שתי הצ'אקרות, צ'אקרת המין וצ'אקרת העין השלישית, כמנוגדות זו לזו, במובן שהראשונה בעלת תפקיד גשמי, והאחרונה בעלת תפקיד  רוחני, הרי שכאשר יורדים לעומק הדברים נוכחים לדעת, ששתי הצ'אקרות אמונות על  תפקיד זהה  אך מהכיוון הנגדי, ואנו נסביר, כפי שיודעים הנכם  צ'אקרת העין השלישית אמונה על הראיה העל-חושית שהנה מעֵבֶר למציאות הפיזית, באמצעותה האדם עובר מרובד ההוויה הגשמי אל רובד ההוויה הרוחי, מכאן, שצ'אקרת העין השלישית מייצגת את התנועה של "משולש החומר" ב"מגן דוד", אשר קדקודו פונה כלפי מעלה, ומבטא את רצון החומר להתאחד עם הרוח, צ'אקרת המין עושה את אותו הדבר בדיוק רק מהכיוון ההפוך, נשמה עושה את המַעֲבָר מרובד הקיום הרוחי אל רובד הקיום הארצי דרך אברי הרבייה וההולדה, כפי שמלמד צופן המילה "עוּבָּר" במשמעות של "עוֹבֵר"! מכאן, שצ'אקרת המין מייצגת את התנועה של "משולש הרוח" ב"מגן דוד", אשר קדקודו פונה כלפי מטה, ומבטא את רצון הרוח להתאחד עם החומר!

 

אהובים-יקרים, צופן שם הכוכב השליט של חודש זה "פלוטו" מלמד, שעל-מנת שנוכל ליהנות מהלִטּוּף  האוהב של הרוח, עליינו תחילה לפלוט מחיינו את כל מה שהנו טפל, במובן  שאינו תואם יותר את מקומנו ההתפתחותי הנוכחי, או ליתר דיוק, את המדרגה ההתפתחותית הבאה, והלכה למעשה, מהווה גורם מפריע, מסיח ומעכב… כפי שוודאי מנחשים הנכם, הכוונה למערכות יחסים, עיסוקים, מקומות, חפצים  וכן הלאה…

אהובים-יקרים, האנרגיות של "נובמבר" ו"מר חשוון", ביחד עם השפעות מזל החודש עקרב והכוכב השליט פלוטו, מדגישים את הפוטנציאל הרוחני הכביר של החודש, המכוון אל-עבר התחדשות והתעוררות רוחנית, טרנספורמציה ו"לידה מחדש", בידכם הבחירה להחליט האם להישאר במקומכם הנוכחי או לעבור בשער ולנוע אל-עבר מדרגה התפתחותית חדשה  באופן זה, להשיג בעוד רמה את הלידה מחדש של עצמיותכם הגבוהה, ושל מימוש התוכנית הנשמתית! למי שבוחרים באפשרות השנייה ( והמומלצת…) נביא כעת  'הוראות הפעלה' למדיטציה ההולמת משימה ההתפתחותית מקודשת זו…