הריון והורות  ב"עידן החדש"

 "אחוות האור"

12 יולי, 2018

 

אהובים-יקרים, עם התקדמות הזמן קיימת עליה בקושי להרות בקרב זוגות צעירים ומבוגרים,  חלקם עם ילד אחד או יותר וחלקם ללא ילדים כלל, ללא כל סיבה נראית לעין כזו  שהרופאים יודעים לנמק ולהסביר! נשאלת השאלה, מהי הסיבתיות הרוחית-הגבוהה לעליה במספר הזוגות אשר מתקשים להרות???

 

אהובים-יקרים, העלייה במספר הזוגות שמתקשים להרות, ושמביאה בעקבותיה לפניה  לאפיקים קונבנציונליים פחות וחדשניים יותר של ניסיונות התמודדות ומציאת פתרונות נועדה, להעלות את המודעות וליצור "התעוררות רוחנית", שינוי וטרנספורמציה בשני מוקדים מרכזיים באבולוציה של  המין האנושי, שמשפיעים ומושפעים זה מזה:

הראשון, הצורך האבולוציוני בעת הזו לאפשר מעבר מהורות המושתתת על "מצע ישן" של הישרדות  רגשית ופיזית  להורות המושתתת על "מצע חדש" לגמרי של  צמיחה ולמידה, שותפות לדרך והתפתחות רוחנית!

השני, הצורך האבולוציוני בעת הזו, לתמוך בכינונה-היווסדותה של "אנושות חדשה" בה בני- האדם יהיו במעמד של "בוראים שותפים" עם עולמות הרוח!

 

אהובים-יקרים, לאורך העידן שמסתיים המוטיבציה של גברים ונשים להוליד צאצאים הייתה רובה ככולה הישרדותית: פחד מבדידות, פחד שלא יהיה מי שמשיך את העסק/המפעל המשפחתי, פחד שלא יהיה מי שיטפל בי לעת זקנה, ניסיון להשיג תחושת  "ערך עצמי" (יש מי שתלוי בי וזקוק לי! ), דרך לחוות כוח ושליטה ( יש מי שנשמע לי! ), אמצעי להשיג תחושת פרודוקטיביות ומסוגלות אישית (הצאצא הוא פרי יצירה שלי  ) דרך  להתמודד עם סופיות החיים  ( משהו ממני יישאר גם אחרי מותי ),  אמצעי התמודדות עם תחושת החמצה והיעדר מימוש עצמי (הילד יגשים את החלום שאני לא הצלחתי לממש), האדרה עצמית דרך הכישורים והישגים של הילד, לחץ חברתי וצורך בשייכות ומקובלות, צורך להבטיח המשך קיומה של קבוצה/עם ועוד. לאורך העידן שמסתיים, מניעים הישרדותיים אלה דחקו הצידה את התכלית הרוחית-הייעודית האמתית-הנכונה של הורות: מסע משותף של צמיחה ולמידה, התפתחות והפריה הדדיים!

 

אהובים-יקרים, המניעים מאחורי הרצון לממש הורות מעצבים את אופי היחסים ודפוסי ההתנהגות בין ההורים לילדיהם: ככל שהמניעים הם הישרדותיים מערכת היחסים  תהייה בעלת איכות "תפקודית-צרכנית", בה תשומת הלב של כל צד מופנית לסיפוק הצרכים הרגשיים-הקיומיים שלו עצמו לעומת זאת, ככל שהמניעים הם התפתחותיים מערכת היחסים תהיה בעלת אופי של  "יצירה שיתופית", ותשומת הלב תהייה מופנית להתפתחותם המיטבית של שני הצדדים גם יחד ביחסי הורה-ילד .

 

אהובים-יקרים, העידן החדש חרט על דגלו כינונה והיווסדותה של "אנושות חדשה" אשר תמציתה המקודשת קיום  קשרי אהבה ואחדות, שותפות ושיתופיות בין משפחת בני-האדם לעולמות הרוח בכל שטחי החיים לרבות של הריון והורות!

 

אהובים- יקרים, בעולמכם, משנוצר הריון מירב ההשקעה וההכנות לקראת הגעתו של תינוק חדש נסובות סביב היערכות ברמה הפיזית הכוללת הצטיידות בחדר וריהוט מתאים, ביגוד, מוצרי בטיחות, הגינה, מזון , משחקים ועוד,  מעט מדי התייחסות, אם בכלל, מוענקת להיערכות ברמה התודעתית-הרוחנית לנשמה שבדרך! הכוונה ,ליצירת  היכרות עוד טרום הריון ובמהלכו עם הנשמה שמבקשת להתממש, במובן של התוודעות לצרכים ההתפתחותיים הרגשיים והרוחניים שלה, לאיכויותיה ויכולותיה הייחודיות, והשיעורים שמבקשת היא ללמוד!

 

אהובים-יקרים, תארו לכם מצב בו עוד טרום הריון ועל אחת כמה וכמה במהלכו, גברים ונשים שעתידים להפוך להורים, יוכלו לקיים קשר ותקשורת של שותפות ושיתופיות עם הנשמה שמבקשת להתממש דרכם! תאמינו או לא, ניצנים ראשונים של מודעות וקשר מסוג זה , בין גברים ונשים שמעוניינים לממש הורות  לבין נשמות של ילדים וילדות שמבקשות להתממש בממד הארצי, כבר קורים במקומות שונים בארץ ובעולם הלכה למעשה, הזרעים הראשונים למודל של הריון והורות מפותח-מתקדם זה  מופיע לראשונה בתולדות המין האנושי בברית החדשה!

 

אהובים-יקרים, גם בקרב מי שמאמינים בברית החדשה ובהריון הנסי של מרים האם מרוח הקודש, וגם בקרב מי שמטילים בכך ספק וחלקם אף מתייחסים לזה בבוז ולעג, הרי שגם אלה וגם אלה לוקים בעיוורון תודעתי ומחמיצים את העיקר: מודל ראשוני-חלוצי  לקשרי אהבה ושותפות בין מרים האם ויוסף בעלה לבין הרובד המלאכי ונשמת התינוק שבדרך!

 

אהובים-יקרים, בבשורה על- פי לוקס, מתוארת התגלות ארכי-מלאך גבריאל אשר מבשר למרים כי היא הרה מרוח הקודש, ושעתיד להיוולד לה בן שיקרא ישוע: "…וישלח המלאך גבריאל מאת האלוהים…ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלוהים והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע, והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו" (א' כ"ו-ל"ז)  מרים צולחת את מבחן האמון וההתמסרות באופן מלא באומרה: " ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך" (א', ל"ח). בבשורה על- פי מתי, מתוארת התגלות בחלום של מלאך ה' אל יוסף, הארוס של מרים, שמבשר לו שהריונה של מרים הוא מרוח הקודש, ושעתיד להיוולד לה בן שיקרא ישוע:"…והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן-דוד אל-תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדוש הוא, והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעוונותיהם, ותהי כל זאת למלאת את אשר דיבר יהוה ביד הנביא לאמור, הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו" (מתי א', כ'-כ"ג).

 

אהובים-יקרים, הן מרים, האם הביולוגית והרוחנית של ישוע, והן יוסף אביו הרוחני של ישוע, מתבשרים סמוך להריון אודות נתיבה הייעודי של הנשמה שבדרך, והשם שעתידה להיקרא בו אשר מסונכרן לנתיבה הרוחי-הייעודי אלא, שבבשורה על-פי מתי מופיע בנוסף לשם ישוע גם השם עמנואל, נשאלת השאלה,  האם מדובר בטעות ובלבול או שמוצפן כאן סוד גדול הנוגע לעניין אחר לגמרי?

 

אהובים-יקרים,  בהיררכיה הבריאתית לכל מלאך חותם תדרי-תודעתי ייחודי לו במילים אחרות, תפקיד ומומחיות ספציפיים, בתיאור הבשורה על הולדת ישוע הופעת השם עמנואל מלמדת על התפקיד המרכזי של המלאך עמנואל בתהליך הריונה של מרים! הואיל ומדובר בנשמה מפותחת ביותר, חיוני היה ליצור סנכרון ברמה גבוהה במיוחד בין  הנשמה  לאיכות הגוף הפיזי אשר לתוכו היא האצילה מעצמה! חשוב להבין, שככל שנשמה גבוהה מבחינת יכולות האהבה והתודעה שלה היא רוטטת בתדרים עילאיים ומעודנים, בעלי עוצמה וטווח השפעה גדולים יותר לכן, 'המעטפת הפיזית' צריכה להיות כזו שהולמת איכויות אלה! במקרה של ישוע,  גופו הפיזי ניחן באיכויות מעודנות ומאורכות באופן מיוחד ויוצא מגדר הרגיל, בהולמות  לעוצמות האהבה  והאמת הגבוהה שבורך בהן, והרי הגוף הוא המקדש של הנשמה!

 

אהובים-יקרים, סיפור הולדתו של ישוע מהווה סמל ומופת לשיתופי פעולה יוצאים מגדר הרגיל בין הרובד האנושי-מרים ויוסף לבין הרובד המלאכי-ארכי מלאך גבריאל והמלאך עמנואל!  ארכי-מלאך גבריאל מביא את בשורת התגברות הרוח על החומר באמצעות אותו מעשה פלאי-נסי של עיבורה של מרים מרוח הקודש: " ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקודש תבוא עלייך וגבורת עליון תצל עלייך…" ( לוקס א', כ"ה). בעוד שארכי- מלאך גבריאל אחראי על השלב הראשון של  יצירת ההיריון קרי, העיבור הרי שעל המשך המלאכה מופקד המלאך עמנואל אשר פרס חסותו על תהליך ההיריון כולו על-מנת להבטיח, שגוף העובר המתפתח-המתהווה ברחם יהיה בעל איכויות פיזיות אשר הולמות את האיכויות התדריות-התודעתיות של הנשמה שבדרך!  מלאכה זו של יצירת סנכרון גבוה במיוחד בין הנשמתי לגשמי מוצפנת בשם "עמנואל":

האות ע'  בתחילת השם מחברת אל עוצמה תדרית ואל מרכז ה-עין-שלישית האמונה על רובד הקיום הרוחי

בצירוף שלוש האותיות מ, נ, א מתקבלת  המילה "אמן" אשר כפי שחשפנו בתמסורותינו הקודמות מהווה את הצופן קרי, הקוד הרוחי של צ'אקרת המין, מרכז הפריון וההולדה, האמונה על רובד הקיום הגשמי

 

אהובים-יקרים, בהשפעת המלאך עמנואל  נוצרים סינכרוניים יוצאי דופן וגבוהים במיוחד בין מרכז העין-השלישית שמבטא את הממד הרוחי למרכז המין שמבטא את הממד האדמתי, הולדתו של ישוע מבטאת עיבור ברמה הכי גבוהה של רוח אשר מגשימה עצמה בחומר, כפי שמלמד צופן המילה "עיבור":  ע'-עין שלישית, בור-הרחם האדמתית! לעומת הנטייה האנושית הרווחת, שמפרידה בין שני מרכזים אלה של עין-שלישית ומין, ורואה אותם כמנוגדים זה לזה, הרי שבפרספקטיבה  הרוחית-הגבוהה יצירת הסנכרון ביניהם הוא התכלית והאתגר המרכזי של צורת הקיום האנושית!

 

אהובים-יקרים, ככל שנשמות גבוהות יותר כך הן זקוקות לסביבה הורית-משפחתית הולמת תדרית-תודעתית-רוחנית בה יוכלו לצמוח ולהתפתח, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיהן וכישוריהן, כמו גם לעמוד בשיעורים, בתפקידים ובמשימות שקיבלו על עצמן. בעשרות השנים האחרונות הרבה נכתב בארץ ובעולם על הילדים החדשים וחלוקתם לקבוצות ( ילדי  ה אינדיגו, ילדי היהלום, ילדי הקשת ועוד)  בהקשר הזה, חשוב להבין, שאותה מגמה אבולוציונית עכשווית של  "מעבריות" בין "עידן ישן" ל"עידן חדש" אינה תקפה רק לפלנטת ארץ אלא חובקת את היקום כולו  והלכה למעשה, מדובר במגמה קוסמית כוללנית! משמעות הדבר,  שבעת הזו, מתקיימים מעברים של נשמות אשר צברו ידע, מיומנות וכישורים באזורים מסוימים בקוסמוס לאזורים חדשים, כחלק ממגמה זו של "מעבריות" ישנה קבוצה של נשמות מאזור רחוק בקוסמוס אשר מבקשות להתממש בפלנטת ארץ הואיל וכך, היום יותר מאי-פעם בעבר,  חשובה יצירת אותה רמה של היערכות  לקראת אותן נשמות שבדרך, כזו שמאגדת וכורכת בתוכה את מכלול ההיבטים: הרוחי, הרגשי והפיזי!  האנושות צועדת לקראת כינון קשרי אהבה ושותפות בין גברים ונשים שרוצים לממש הורות לבין נשמות החדשות שמבקשות להתנסות ולהתפתח ברובד הקיום הגשמי! דבר שכבר החל, ובטווח הקרוב עתיד לתפוס תאוצה הנו, פניות יזומות של נשמות ילדים וילדות אשר חפצות להתממש בממד הארצי אל גברים  ונשים מסוימים בבקשה להתממש דרכם! חשוב להבין, שככל שנשמה מפותחת יותר היא רוצה לוודא שקיים רצון אמתי במובן של בחירה מודעת אצל האבות והאימהות העתידיים ושהם שמחים לקראתה, מצפים ונערכים לבואה! היעדר רצון ברמה מספקת אצל האב ו/או האם עלול לגרום לנשמה לשנות את בחירתה ולחפש  חלופה של הורים  אחרים להתממש דרכם, כזו שהולמת יותר את רצונותיה וצרכיה ההתפתחותיים, ואת נתיבה הנשמתי-הייעודי.

 

 אהובים-יקרים, בהמשך ישיר למה שהובא קודם, דבר שכבר קורה  הנו,  העברה של בקשות והנחיות ספציפיות מהנשמה שבדרך להורים העתידיים בנושאים שונים ומגוונים: בחירת השם, בחירה של מקום וסביבת מגורים, בחירה של אלמנטים מסוימים בריהוט של החדר, בנוף שנשקף מהחלון, בבגדים ועוד, כאמור זה כבר קורה ועם התקדמות הזמן והעליה בתודעה אצל גברים ונשים יצירת אותה רמה של היכרות, שותפות וחילופי מיידעים בין גברים ונשים שרוצים לממש הורות לבין נשמות שחפצות להתגשם בממד הארצי  ילך ויתעצם, ילך ויגבר!

 

אהובים-יקרים,  עם ההתפתחות והעליה בתודעה של המין האנושי יחולו שינויים גם באיכות של ההריונות קרי, בתופעות הפיזיות הנלוות להם (תופעות מסוימות יתחילו קודם לכן, לקראת היווצרות ההיריון! ) ובעתיד הרחוק יותר באבולוציה האנושית משכם של ההריונות יעבור  מתשעה חודשים לשישה חודשים! ואם זה ניראה לכם בלתי אפשרי והזוי, אז אין זמן יותר מתאים מזה כדי לספר לכם שבעתיד העוד יותר רחוק  מרכז ההולדה יעבור ממרכז המין למרכז הגרון! והרי, כוח הדיבור הנו כוח בורא, וכל שישנו בעולמכם נוצר ממנו: "ויאמר ה' יהי אור ויהי אורויאמר אלוהים יהי רקיעויאמר אלוהים יקוו המיםויאמר אלוהים תדשא הארץויאמר אלוהים יהיו מאורות ברקיע השמיםויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על פני הארץויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמשויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו…" (בראשית א')