במאמרי-התמסורת, מוסרים לראשונה הצעיפים, מעל מיידעים שמוצפנים באקאשה (הספרייה הקוסמית), תכליתם המקודשת, תמיכה בהאצה התפתחותית של יחידים וקבוצות, התואמת את טבע הזמן העכשווי, של "אחרית הימים" ושל מעבר לעידן חדש. מאמרי-התמסורת, מאירים את המוצפן בכתובים: הבנת שליחותם ופועלם של מתקדשי האמת ונבחרי האל, רלוונטית היום יותר מאי-פעם, כמודל רב השראה לעקרונות הדרך הרוחנית, ולערכי האמת והמוסר של האור.