צופן חדשות י"א תשרי תשע"ו (24.9.15) והקריאה להתעוררות!

 

"אחוות האור"

25, ספטמבר 2015

אהובים-יקרים, לדאבוננו כי רב, ואנו באים ואומרים זאת בכאב גדול, זוהי שעת חירום, מהקשות ביותר שידע המין האנושי ככלל, ועם ישר-אל בפרט! למרבה הצער, אף- על- פי ולמרות, אין-ספור "תמרורי האזהרה" ו"השעונים המעוררים", הן במישור האינדיבידואלי, והן במישורים הלאומי והפלנטארי, הניתנים מפעם לפעם, ובימים האחרונים ביתר-שאת, רובו ככולו של המין האנושי אינו שועה להם, גם לא מקרב היושבים בישר-אל!! ואנו באים ושואלים, באים ומפצירים: התשעו?? התשעו הפעם לקריאת ההתעוררות?? לאותו קול הקורא לכם לחדול, אחת ולתמיד, מהמלחמות שמביאות מחלות, מהקרבות שגובים קורבנות, ומהחרבות שממיטים חורבות!! הבינו שזהו שלב הכרחי, ראשון במעלה!! בשלב זה, אין אנו באים ומכוונים אתכם ליישוב המחלוקות והשכנת שלום, שהרי למרבה היגון, אף לא אחד מהצדדים בשל לכך דיו, וכאשר באים אנו ומצהירים "אף לא אחד", מתכוונים אנו אף לא אחד!!

 

אהובים-יקרים, צופן חדשות יום י"א תשרי, כפי שיורחב-יובהר בהמשך, מהווה "מראה טהורה" למצב התדרי-תודעתי העכשווי, שמצוי בו רובו ככולו של המין האנושי, של חוסר אמון וחשדנות! הואיל וכך, מה הפלא אם כן, שאותן חדשות שלכם, המועברות באותם ערוצי תקשורת שלכם של רדיו, טלוויזיה ואינטרנט, עיקרם דיווחים על הונאות ותרמיות, פגיעות ואסונות, כפי שמלמד צופן המילה "חדשות" בהיפוך אותיות "חשדות"!!!

 

אהובים-יקירים, כיצד ייתכן, שהעיר מכה, המהווה אתר עליה לרגל ומקום מקודש לאסלאם, נוחלת 'מכה של מוות', בשעה ששתי קבוצות מאמינים, הצועדות בכיוונים מנוגדים, מתנגשות זו בזו ומוחצות למוות אחת את השנייה?? והרי תמציתו הטהורה של אתר קדושה הנו, בראש ובראשונה וקודם לכל, שמירה על קדושת החיים, הלא כן?

 

אהובים-יקרים, כיצד ייתכן שאחת מיצרניות המכוניות הגדולה בעולם, מבצעת 'מהלך' של הונאה ורמיה שתוצאותיו-השלכותיו זיהום המרחב הפיזי והאנושי הכלל פלנטארי?? "חוסר אמון" כבר אמרנו??

 

אהובים-יקרים, אין אנו 'מתעכבים' על אותם אירועים עקובים מדם של הסכסוך הישראלי-פלסטינאי, לא משום היעדר חשיבותם, נהפוך הוא! הואיל ולמרבה הצער, 'אירועים' אלה הפכו לדבר שבשגרה, אשר מסוקרים מידי יום ביומו במהדורות החדשות שלכם, ירושלים "מעוז ליבה" של הפלנטה כולה, הפכה למוקד תבערה, ("מת" ברש"י תיבות) בו דרים הפחד והחשדנות, השנאה והאיבה!! אך דומה, שלא די באותם אירועים כואבים, ובחמישי האחרון, 'נחצה שיא חדש' נוסף, אנו מכוונים דברינו בקדושה, לאותה המולה שנסובה סביב אותה חתונה מתוקשרת…

 

אהובים-יקרים, כיצד ייתכן שמעמד עטור קדושה זה של נישואין, שתכליתו הנעלה, לאחד ברוחי את בני הזוג הנישאים, אך לא פחות מכך, להעצים רגשות אחדות ולכידות גם בקרב המעגלים הסובבים, הפך למהומה רבתי, ו'לזירת התגוששויות' אפילו במרחב האווירי- השמיימי! למען הסר ספק, אין אנו מצדדים באף לא אחד מהצדדים, נהפוך הוא, באים אנו וכורזים בקול צלול ורם: הצדדים כולם אחראיים!! הצדדים כולם אחראיים!!

 

אהובים-יקרים, המקום הגאוגרפי בו התקיים טקס החתונה, אינו מקרי כלל וכלל ומכוונן היטב מלמעלה! שם המקום "יערות הכרמל" צופן בתוכו קריאה להתעוררות לאומית-קולקטיבית אל מוסר ה'! והרי "יערות", בסיכול אותיות, "ערות י'! יתרה מזאת, השם "כרמל" בא לעורר בכם את אותו זיכרון מקודש של תורת משה! הוד קדושתו, עטור הלב, משה, שהתממש מאוחר יותר גם בדמותו של אותו נבחר-אל נאצל ואהוב, ואנו מכוונים דברינו בקדושה לאליהו הנביא (ראה מאמר-תמסורת: "חג החירות והחופש שבמחויבות אמת לחזון הנשמתי-המוזהב!" ). אליהו הנביא, שיותר מפעם, חירף נפשו במאבק בהסתאבות המוסרית-הרוחנית, שפשטה שלא לומר פשעה בעם ובמוסד המלוכה, ושעיקר פועלו הרוחני היה בהר הכרמל!

אהובים-יקרים, צופן שמות בני הזוג, מכוון אתכם אל-עבר ההתעוררות: שם הכלה מלמד שהתרופה היחידה לכל צרותיכם-מצוקותיכם, הן אלה האישיות, והן אלה הקולקטיביות, הוא בניקיון וזכות פנימיים! צופן שם החתן מלמד שהעזרה והישועה הם ברוחי-הנצחי!

 

אהובים-יקרים, לא ניתן לחתום מאמר-תמסורת מקודש זה, מבלי לתת מקום של הוקרה אוהבת, לאותו איש חדשות ותקשורת, רב –עשייה ופעלים, שנפטר בבוקר יום המחרת, ואנו מכוונים דברינו בקדושה, לזה המוכר לכם בשם הגשמי-הארצי "מוטי קירשנבאום".

 

אהובים-יקרים, ייחודו של מוטי היא ברבגוניותו, קרי, ביכולתו לנוע בתוך מנעד רחב של איכויות אנושיות נעלות: אומץ להישיר מבט לאמת ונאמנות לעצמו, חוש הומור עד כדי יכולת להשתטות לפעמים, שנינות וחוכמה, נמרצות ותשוקה לחיים, אך מעל כל אלה, ניחן מוטי, למרות גילו המבוגר וחזותו התמירה, בתמימות כשל ילד, אליה יכולתם להתוודע במעט, באותם סרטי טבע שלו, בהם הוא מתבונן מהופנט נוכח נפלאות עולם הטבע והחי! והרי כבר אמר גדולי מורי המתקדשים, זה המוכר לכם בשמו הגשמי-הארצי "ישו", שכדי לבוא במלכות שמיים עלייכם להיות תמימים כילדים!:"ויאמר אמן אומר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבואו אל מלכות שמים" ( מתי י"ח, ג'), ועוד הוסיף ואמר, מי שפעמים כה רבות, דבריו ותורתו, הובנו לא נכון, סולפו ועוותו אפילו בקרב תלמידיו שלו!:

"..אהבו את אויבכם ברכו את מקלליכם היטיבו לשונאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים, כי אם תאהבו את אוהביכם מה הוא שכרכם הלא גם המוכסים יעשו זאת, ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה יתרון לכם הלא גם המוכסים יעשו זאת, לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא" (מתי ו, מ"ד-מ"ח).

תבורכו