צופן "יוני" וההכרה התודעתית של החודש: היקום אינו שלם בלעדי!

 

"אחוות האור"

7 יוני, 2016

עריכה מחודשת: 18 יוני, 2017

 

אהובים-יקרים, חודש יוני מזמין אתכם לחבור לאיכות הנקבית הנעה פנימה אל המרכז, הווה אומר, אל התמצית המקודשת של מהותכם האלוהית, והרי צופן השם "יוני" מכיל בתוכו את יסוד היין הנקבי! התנועה אל אותו "מרכז פנימי" מאפשרת לכם להפוך אחד עם עצמיותכם הנשמתית-האלוהית, והרי צליל הגיית השם "יוני" מזכיר את התחילית "uni"' בשפה הלועזית, (לדוגמא: united states , uniform ) אשר משמעותה איחוד!

 

אהובים-יקרים, האיחוד מחדש עם טבעכם האלוהי, כרוך בהשלה של היבטי נפש, בכדי ליצור רמה חדשה של הולמות עם עצמיותכם הנשמתית, באופן מובהק יותר משידעתם אי-פעם! הואיל וכך, ייתכנו גם ייתכנו, 'תופעות לוואי בלתי-הרמוניות', רגשיות ו/או פיזיות, תוצר עלייתם של רובדי התודעה הישנה, בעלי איכות תדרית עכורה ואפרורית (לאלה מבניכם שרואים רוחית), המפלסים דרכם החוצה על-מנת להשתחרר, זהו שלב רב חסד ומאתגר כאחד , המכוון אל-עבר התמרת היבטים של "ערכיות עצמית" הניזונה מהישגים חיצונים (מצב הכסף שיש לכם או אין לכם, מצב הזוגיות שישנה או שאיננה, המצב המשפחתי, מצב הקריירה וכן הלאה…), בערכיות עצמית המבוססת על הכרת שיוכם הקוסמי, הווה אומר, ידיעת מיקומכם בתוך המכלול המקודש השלם!

 

אהובים-יקרים, פעמים רבות, צופים אנו בכם, מתאמצים להשיג תחושת "ערך עצמי" באמצעות 'הישגים' בעולם החומר-המוגשם, הישגים אלה מעניקים לכם 'שובע' רגעי, אשר לאחריו מופיע 'רעב' להישג חדש, באופן זה, מתהלכים הנכם בתחושת 'רעב' תמידי, אשר מפעם לפעם זוכה לאתנחתא קצרה מצב זה, של 'מרוץ' אחר ההישג הבא, ובו-זמנית חרדה לאבד את מה  שכבר הושג, מתיש אתכם פיזית-רגשית, ויוצר אי-נחת תמידי…

 

אהובים-יקרים, אין אנו באים להפחית מחשיבותם של הישגים במציאות הגשמית, אלא מבקשים להפנות את תשומת ליבכם לכך, שהם אינם  הפתרון לנושא הערכיות העצמית, הואיל וערכיות עצמית המבוססת על הישגים חיצוניים, משאירה אתכם תלויים באותם גורמים, יתרה מכך, ערכיות הניזונה מהישגים חיצוניים לעולם אינה באה על סיפוקה, שהרי תמיד יהיה אדם שיש לו יותר מכם ביופי, בחכמה, בכסף, בזוגיות, במשפחה, בקריירה וכן הלאה…

 

אהובים-יקרים, האספות אל "המרכז הפנימי" נוסכת באדם תחושת "ערכיות עצמית", הנובעת מההיזכרות המקודשת בהיותו ישות רוחית בתוך ישות אדירת ממדים ואינסופית, כחלק מהחוקיות הקוסמית של שלם בתוך שלם בתוך שלם…בובת המטריושקה (בעברית "בבושקה") מהווה 'תזכורת' לחוקיות יקומית נשגבה זו, כמו גם הגיאומטריה המקודשת של מעגל בתוך מעגל בתוך מעגל

 

אהובים-יקרים, מעולם לא היה ולא יהיה אדם זהה לכם בדיוק, שחושב, מרגיש ועושה בדיוק כמוכם! ההכרה שאדם מגיע אליה בייחודיותו ובו-זמנית בהיותו חלק ממכלול שלם ואינסופי, מצמיחה מתוכו את התובנה  לפיה, היקום והבריאה כולה אינם שלמים בלעדיו!  הכרה זו, מסייעת לפתח תחושת "ערך עצמי"  עצמאית ובלתי-תלויה ביחד עם ענווה, המשמעות האמתית-הנכונה של ענווה הנה, פתיחות ונכונות תמידיים ללמוד.

 

אהובים-יקרים, הואיל והנושא ההתפתחותי של החודש הנו "ערכיות עצמית", באופן טבעי, הצ'אקרה בגוף, המושכת אליה את מירב תשומת הלב הנה "מקלעת השמש", האמונה על היבטים של ערך ובטחון עצמי, הואיל וכך, בחודש זה, מומלץ לתרגל נשימות מודעות למרכז אנרגטי זה, בעודכם עושים זאת, דמו בעיני רוחכם תמונה של פרח, וחושו/ראו כיצד  עם כל נשימה, הפרח הולך ונפתח, הולך ונפתח, הולך ונפתח… והרי הנשימה מהווה "גשר" המחבר בין עצמיותכם האנושית-הארצית לעצמיותכם הנשמתית-האלוהית, כפי שנרמז בצופן המילה  "נשימה" מלשון נשמה!  

 

אהובים-יקרים, האנרגיות הנקביות של חודש יוני המכוונות ליצירת "תנועה פנימה", ביחד עם האביב, שנמצא בעיצומו, ומבטא איכות זכרית של "תנועה החוצה", מלמדים שהנכון תדרית-רוחית, ליצור את אותה רמה של איזון בין "תנועה פנימית" לעשייה אקטיבית ונקיטת יוזמות חדשות במציאות החיצונית!  דבר זה הולם את  מזל החודש "תאומים", המכוון ליצירת אינטגרציה בין האיכות הזכרית של האקטיביות והיוזמה (צד ימין בגוף) לאיכות הנקבית של הסבילות וההתמסרות (צד שמאל בגוף), ההפך ממצב בו אחד מבטל את השני, והרי צופן המילה "תאומים" הנו "תיאום"! מכאן, שמזל תאומים נועד לעורר באדם את ההיזכרות המקודשת במהותו האמתית-הנשמתית השלמה-הנצחית, שהנה גם זכרית וגם נקבית, והרי במילה "תאומים" מוצפנת המילה "אמת"  והרי כל שהוא "אמת" הוא "שלם"!

 

אהובים-יקרים, תאמינו או לא מזל "תאומים" נוגע במשהו הרבה יותר מסתורי ועמוק, ומאוד קדום באבולוציה  האנושות, אזכור של זה מופיע בספר בראשית פרקים א' וב' בהם מתואר סיפור בריאת האדם בשתי ורסיות שונות זו מזו:

בוורסיה הראשונה מתואר, שהאלוהות בראה ישות אנושית קרי, אדם שהנו גם זכרי וגם ונקבי:  "ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א', כ"ז), ואילו בוורסיה השנייה מתואר, שהאלוהות בראה קודם את האדם מהעפר, ורק לאחר מכן יצרה את האישה על- מנת שתהייה שותפה לו, "עזר כנגדו", כאשר בתהליך בריאת האישה האדם היווה את 'חומר הגלם' ממנו נוצרה: "וייצר יהוה אלוהים את האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה"  (בראשית ב', ז') "ויאמר יהוה אלוהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו…ויפל יהוה אלוהים תרדמת על האדם ויישן וייקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה ויבן יהוה אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם" (בראשית ב', י"ח-כ"ב), אין זה מפתיע, שלאורך תולדות המין האנושי חכמי דת ואנשי רוח ניסו לפענח-לפצח 'חידה' זו, שבמובנים רבים ניתן לומר נותרה בעינה עד עצם היום הזה…

 

אהובים-יקרים, הואיל והנשמה בדומה לאלוהות, הנה גם זכרית וגם נקבית, בשלבים מאוד מוקדמים של האבולוציה האנושית, הרבה מעבר לעידן הנוכחי, נעשה ניסיון של נשמות להתממש בתוך גוף פיזי שחציו זכרי וחציו נקבי מכאן, שהסיפור הראשון אודות בריאת האדם המתואר בפרק א' בבראשית, מתייחס לאותו ניסיון קדמוני ואינו שייך  לעידן הנוכחי,  רמז נוסף של ניסיון קדמוני זה,   נמצא באותה תופעה נדירה, ועם זאת מוכרת היטב בעולמכם, של "תאומים סיאמים", בניגוד לתפיסה האנושית הרואה בתופעה זו תולדה של שיבוש בתהליך ההתעברות, הרי שמהפרספקטיבה הרוחית הגבוהה הכול כוונן היטב, ונועד לשרת תכלית מסוימת הן ברמת הכלל והן ברמה של אותן נשמות אשר בחרו ב-'תסריט' כה יוצא דופן ומאתגר בלשון המעטה…

 

אהובים-יקרים, בשנים האחרונות בוצעו ברחבי העולם ניתוחים רבים להפרדת תאומים סיאמיים גם במחיר של סיכון חייהם,  מכאן ניתן להבין, שאותו ניסיון קדמוני של נשמות להתממש בגוף שחציו זכרי וחציו נקבי, לא הוכיח עצמו כאפקטיבי מבחינה התפתחותית, ובנקודה מסוימת האלוהות החליטה על 'חלוקה' כלומר, בפני הנשמות עמדה אחת משתי האופציות: להתממש  בגוף זכרי או בגוף נקבי מכאן, שהנוסח השני של סיפור בריאת האדם המתואר בפרק ב' שייך  לעידן הנוכחי! הסיבה בעטיה, האישה נוצרה מהאדם הנה, על-מנת ליצור את אותה רמה של קרבה ושייכות בין אדם לחווה כלומר, שכאשר אדם התעורר מתרדמתו וראה את האישה הוא 'זיהה' אותה כשייכת לאותו מקור ממנו הוא עצמו נוצר, בדיוק כשם שהדמיון הפיזי בין קרובי משפחה תורם לתחושת הסולידריות והשייכות!

 

אהובים-יקרים, התממשותן של נשמות פעם אחר פעם, לתוך גופים שהם או זכרים או נקביים, הביאה להשתרשות של תפיסה שגויה לפיה הזכרי והנקבי אינם יכולים להתקיים זה בצד זה,  וקיומו של האחד מבטל את האחר, לאורך תולדות המין האנושי, בני אדם חונכו להתנהג את המין שהם, ולא הורשו לבטא איכויות שמשויכות למין הנגדי: גברים חונכו לדכא את הרגש שבהם הואיל והרגש הנו איכות נקבית, ונשים חונכו לדכא את העוצמה שבהן הואיל ועוצמה הנה איכות זכרית, מה הפלא שעם הזמן, רגשות של תסכול וכאב, חסר והיעדר שלמות בקרב גברים ונשים הלכו והשתרשו, הלכו והעמיקו…

 

אהובים-יקרים,  בעת מקודשת זו של "אחרית הימים" ועידן חדש שבפתח, מהדהדת בהדרגה ההכרה לפיה, האדם הנו ישות רוחנית, שאמנם מתגוררת בתוך גוף פיזי שהוא או זכרי או נקבי, אך מהותו הנשמתית הנה בעלת איכויות זכריות ונקביות גם יחד! במילים אחרות, האדם במהותו הנו ישות שלמה הרבה מעבר לגופו הפיזי ולשיוכו המיני!  תופעת הטרנסג'נדר משקפת תודעה המזוהה עם הגוף הפיזי, במובן שמצויה עמו ביחסי תלות  ומכאן תפיסה לא מודעת לפיה, כדי לבטא את האיכויות של המין הנגדי יש צורך בשינוי 'המעטפת הפיזית' כלומר, לעשות שינוי מין, חשוב להבין, שהיכולת לבטא גם את האיכויות של המין הנגדי או ליתר דיוק המין המשלים, הנה תולדה של עבודה פנימית במילים אחרות, של שינוי תודעתי-הווייתי ולא פיזי-מיני!

 

אהובים-יקרים, אין זה מקרי, שמצעד הגאווה שהתקיים בתל-אביב השנה  (ב-  9.6.17)   היה בסימן הקהילה הביסקסואלית ( "Let it B") עוד דרך של הרוח, לזרוע בתודעה הקולקטיבית ולעורר את אותה היזכרות מקודשת במהותכם הנשמתית האמתית שהנה גם זכרית וגם נקבית,  לעלות להכרה את המשמעות האמתית-הנכונה של  המונח "דו מיני", לא במובן הפיזי-מיני שלו אלא במובן של מהות והוויה! המגמה האבולוציונית העכשווית, מכוונת אתכם בני-האדם,  לעורר את אותם 'חלקים' של הווייתכם,  אשר לאורך העידן ותקופות חיים שלמות דוכאו במילים אחרות, לקרוא לאותם "ילדים וילדות פנימיים" ל"שוב הביתה", ולהתאחד עם מהותכם נשמתית-האלוהית הנצחית-השלמה!

 

אהובים-יקרים,  צופן שם החודש העברי המקביל "סיון" רומז  ליצירת אותה רמה של סנכרון בין הנקבי לזכרי, הפנימי לחיצוני:  האות הראשונה ס' עם האות האחרונה נ' , מתקבל רש"י תיבות של "סנכרון נצחי" בתוספת האותיות י' ו-ו' של השם המפורש! הקשבה דינמית היא המפתח עבורכם לזהות איזו תנועה מבין השתיים הולמת יותר שעות וימים מסוימים, בצורה זו, ניתן לכם להפיק את המרב מחודש זה עבור התפתחותכם העליונה!