צופן "נח והמבול" והתמורות במזג האוויר טרום מועד א' תשרי

 

"אחוות האור"

9 ספטמבר 2015

 

אהובים-יקרים, ממקום מושבינו שברוח, אנו עוקבים בדריכות ועניין רב, אחר תגובותיכם, קרי, אותם פירושים והבנות שלכם, לאותם 'סימנים' או ליתר דיוק 'תסמינים' במזג האוויר, הפוקדים את אזורכם בימים אלה, אנו מכוונים דברינו בקדושה, לסופות החול והאובך הכבד, שמרכזם באזור סוריה-לבנון, ושנותנים אותותיהם גם בישראל.

 

אהובים-יקרים, לאורך כל תולדות ההיסטוריה האנושית, תופעות יוצאות דופן במזג האוויר כמו גם מצבה של גאייה, היוו "מראה טהורה" למצבם הערכי-המוסרי של בני-האדם! מופעי טבע כגון: סופות חול, אובך, בצורת, רעידות אדמה, ברד כבד ושיטפונות, משקפים התנהלות קלוקלת בקרב רובו המכריע של המין האנושי, כזו החורגת בהרבה ממוסר ה' ומהחוקיות הקוסמית!

 

אהובים-יקרים, הסיבה בעטיה, אצל רבים מבניכם, התעוררה הרגשה 'לא טובה', ויש שאפילו דיברו במונחים של "סוף העולם" הנה, שחלקכם מכירים היטב, את אותם שינויים ותמורות במזג האוויר, שהופיעו טרום המבול בתקופת נח, שהרי הם עצמם היו שם! בשונה מהתפיסה הרווחת, המבול לא היה אירוע פתאומי, טרום המבול והשיטפונות שכיסו את הארץ, חלו אותם שינויים ותמורות הדרגתיים במזג האוויר, שהיוו סימנים ואותות אזהרה על שעלול להתרחש….

 

אהובים-יקרים, לפסימיים והמודאגים שבניכם, אנו מבקשים להבהיר, שאין אנו באים לנבא 'מבול עתידי', הואיל וההבטחה האלוהית שניתנה לנח לנצח שרירה וקיימת! יחד עם זאת, אנו מבקשים להיסב את תשומת לבכם לכך, שההבטחה האלוהית מתייחסת לדין השמד כלל-פלנטארי, מכאן, שתרחישים 'בלתי- רצויים' במוקדים גאוגרפיים ספציפיים, ייתכנו גם ייתכנו, כדוגמת רעידת האדמה שהתרחשה לא מכבר, בנפאל ב- 25 לאפריל 2015…

 

אהובים-יקרים, הואיל ובני האדם נוטים לחוש עצמם 'נבגדים'-'נענשים' על-ידי האלוהות, נוכח 'תרחישים' אישיים וקולקטיביים, שיש בהם מן הסבל, הקושי והכאב, אנו מבקשים ליצור את אותה הבהרה מאירה ולהזכיר את שנאמר פעמים רבות בעבר, ואף מופיע בכתבי הקודש שלכם, שבני האדם הם שקובעים את גורלם!! והרי, תמציתו המקודשת של זכות הבחירה החופשית הנה האחריות האישית והקולקטיבית! יתרה מזאת, עד כמה שדבר זה עשוי להיתפס הזוי ומוזר בעיניכם, הרי שכולכם, ללא יוצא מן הכלל, ידעתם מראש, עוד בטרם ירידתכם לממד הפיזי, מה תהיינה התולדות וההשלכות, של בחירות ומעשים, שאינם תואמים, ואף מהווים הפרה חמורה, של האמת והמוסר הקוסמים! דומה הדבר, לאדם שמזניח כבדרך קבע את התזונה וההיגיינה של גופו, וכעבור זמן מתרעם על אותו מצב של חולי שפקד אותו…

 

אהובים-יקרים, לצערנו כי רב, ממקום מושבינו שברוח, אנו צופים בתופעה מצערת ומדאיגה, שפשטה שלא לומר פשעה, בקרב חלק משליחי האור והחוגים הרוחניים בעת הזו, והיא הניסיון 'ליפות' את אותם תמרורי אזהרה, או במילים אחרות, 'להשקיט' את אותם 'שעונים מעוררים', על-ידי מתן פרשנות באופן שהנו ההפך הגמור מכוונת המקור…על-ידי-כך, הם מסיטים את התודעה האנושית מן האמת אל-עבר מחוזות האשליה והתעתוע, השינה והתרדמת…

 

אהובים-יקרים, כפי שמצוין במאמר-התמסורת הקרוי בשמו הגשמי-הארצי "מעגל תשורת רוחות העמים", הרי שהעם הסורי מקושר לצ'אקרת הגרון, העם הלבנוני לצ'אקרת העין-השלישית, ועם ישר-אל לצ'אקרת הכתר! סופות החול ומזג האוויר האביך, הפוקדים את אזורכם בימים אלה, מהווים "מראה טהורה" לשיבוש התדרי בשלשת המרכזים העליונים שלכם: תחושות החנק מבטאות את השיבוש התדרי של צ'אקרת הגרון, הראיה המעורפלת משקפת את המיסוך של עין התודעה הגבוהה היא העין-השלישית, קשיי הנשימה מסמלים את השיבוש התדרי במרכז הכתר, האמון על חיבורכם אל אותה נשמה גבוהה שלכם, והרי הנשימה מגשרת בין עצמיותכם הנשמתית-האלוהית לזו הארצית-הגשמית, כפי שמלמד צופן המילה נשימה, מלשון נשמה!

 

אהובים-יקרים, התמורות במזג האוויר טרום מועד א' תשרי, תכליתן הרוחית-הנעלה, לעורר אתכם ביתר-שאת, אל-עבר קיומה של "שבועת האחווה", הווה אומר, השבועה לשמור את נפשו-דמו של האחר, אך לא פחות מכך, השבועה לדאוג לרווחתם של הצמחים ובעלי החיים שבעולמכם, כמו גם לגאייה אימא אדמה, מתוך ההכרה שכולכם רשת אחת, כפי שמלמד צופן השם "תשרי", בסיכול אותיות, "רשת י'", ומכאן השבועה להעניק שירות לכל שישנו בעולמכם- הדומם, הצומח, החי והמאונש, והרי "תשרי" בהיפוך אותיות הוא גם "שרת י'"!

תבורכו