צופן פרשת בראשית: 6 שלבים בהתפתחות הילד והאנושות

"אחוות האור"

30 אוקטובר 2019

 

אהובים-יקרים, "בראשית" היא המילה הראשונה בתורה בא ללמד, שמלכתחילה על-פי התכנית הבריאתית, העידן הנוכחי נועד להיות בן ששת אלפים שנה, והרי צופן המילה "בראשית" הנו: "ברא" ו- "שיתא" (הספרה שש בארמית). התקופה העכשווית, נקראת "אחרית הימים" הווה אומר, הימים האחרונים של העידן הנוכחי , שבעוד 220 שנה יחתום 6000 שנה לקיומו!

 

אהובים-יקרים, לפי החוקיות הקוסמית, מחזור התפתחות הנו בן 6 פעימות, כאשר הפעימה השביעית מציינת מעבר בין מערכת למידה קודמת לבין מערכת למידה חדשה. מאחר והממד האדמתי הוא ממד של זמן ליניארי (עבר, הווה ועתיד), עקרון זה של 6 פעימות 'מתורגם' לששת ימות השבוע, כאשר היום השביעי הוא יום השבת מציין מעבר בין השבוע שחלף לשבוע שבפתח.

 

אהובים-יקרים, העיקרון הקוסמי לפיו, 6 פעימות מגדירות מחזור התפתחות שלם, בא לידי ביטוי בהתפתחות הילד, שבגיל שש מסיים את המסגרת הגנית ועובר לבית-הספר. ניתן לחלק את ששת השנים הראשונות בחייו של הילד לשלושה צמדים:

גיל אפס עד שנתיים– התינוק מתנהג את דחפיו ללא עכבות וללא שום מודעות להשלכותיהם: בוכה כשרעב, כואב או רוצה תשומת לב, עושה את צרכיו בכל זמן ומקום, תגובותיו אימפולסיביות-מושך, דוחף, נושך, בועט.

גיל שנתיים עד ארבע– בתהליך הדרגתי, ההורים ביחד עם הדמויות המטפלות, עוזרים לילד לווסת את הדחפים שלו, מלמדים אותו הרגלי אכילה וניקיון, שמירה על כללי התנהגות חברתיים, ומעודדים אותו לגלות אכפתיות והתחשבות באחר.

גיל ארבע עד שש– בתהליך התפתחותי תקין, ילדים בגיל חמש ושש נעשים מודעים לערכים ולכללי ההתנהגות החברתיים האלמנטריים, הם פועלים על-פיהם ובמקרה הצורך, אף עוזרים לאחרים לשמור עליהם. כלומר, הילד עובר ממערכת של "דחפים" למערכת של "ערכים"!

 

אהובים-יקרים, התפתחותו של הילד לאורך שש השנים הראשונות לחייו מקבילה להתפתחות האנושות לאורך העידן הנוכחי שמתקרב לסיומו, והחלוקה דומה גם כן:

מבריאת העולם ועד האלף השנייה– עם הנפילה בתודעה והגירוש מגן-עדן נולדת אנושות שמתנהגת את הדחפים והתאוות שלה, ללא שום מערכת מוסר וערכים, אנושות אשר בה מושל עיקרון "החזק שולט": מקין שרוצח את אחיו הבל, דרך דור המבול, אנשי סדום ועמורה, אחיו של יוסף שטובחים בשכם בן חמור ובאנשי עירו, ועד עבדות בני-ישראל במצרים. מתקיימת חברה בה אין דין ואין דיין והכול בבחינת מותר: הקרבת קרבנות אדם, עבדות, גילויי עריות, יחסי מין עם בעלי חיים, מעשי אונס, רצח, גניבה ועוד.

מהאלף השנייה עד האלף הרביעית– "משה רבנו" מושיע את עם ישראל מעבדות מצרים, ומנחיל להם מערכת של ערכים ומוסר, צדק ומשפט שווים לכל אדם -לעשיר ולעני, לגר, ליתום ולאלמנה. לראשונה בתולדות האנושות, "משה רבנו", מצווה על הקמתן של "ערי מקלט" במטרה למנוע לקיחת החוק לידיים ופעולות של נקמת דם, וכדי להבטיח חוק וסדר. עם ישראל מקיים ריבונות בארץ ישראל במשך כאלף שנים באופן זה, הרעיונות של כינון חברה מוסרית וצודקת מתחילים להדהד ולחלחל לעמים באזור אגן הים התיכון.

מאלף הרביעית ועד האלף השישית– משך כאלפיים שנה שעם ישראל נמצא בגלות באופן זה, מפיץ את אותם רעיונות של "אחריות מוסרית" ומשפט צדק תחילה לעמים ולמדינות באירופה ובהמשך ברחבי העולם.. בצרפת במאה ה-17 מתחוללת מהפכה שמביאה לשינויים מהותיים בשלטון ובסדר החברתי. במאות ה-18 וה-19 באירופה ובארה"ב, מתרחשים תהליכים חברתיים, שבהדרגה מגדירים "סדר עולמי חדש", המרכזיים שבהם: ביטול העבדות, הפסקת ההפרדה והאפליה הגזעית נגד שחורים, מאבק למען זכויות האישה. החל מסוף המאה ה-20, בארצות ומדינות בעולם, ישנה מגמה הולכת וגדלה להכרה בזכויותיהם של הלהט "בים.

 

אהובים-יקרים, זמן מקודש זה של "אחרית הימים", בסמיכות לציון 6,000 שנה, הנו בסימן מיצובה של "אנושות חדשה" אשר מושתתת על אותם עקרונות קוסמיים וערכים אלוהיים של שלום ואחווה, צדק ושוויון. מיצוב זה הנו הכרחי כדי להחזיר "עטרה ליושנה" במובן של "שיבה מחודשת" למצב של "גן-עדן", של טרום הנפילה בתודעה, אז התקיימו יחסי אהבה ושותפות בין האדם לאל.