שירת האור של "אחוות האור" והמועצה המתושעת, מהווה ערוץ נוסף, להעברה של האצלות אור ותודעה חדשניים, למרחב הפיזי והאנושי

בשירה רב הנסתר על הגלוי, בכל פעם, הקורא נחשף לרובד נוסף של אור, תודעה ותדר

השירה מהווה כלי עזר רב ערך, בחיבור לאור הנשמתי המפעם בנו