מעטפת רחמית קוסמית / "אחוות האור"

 

עדיין הנך עומדת- ניצבת בפרץ לבד,

אך תקוות החזון בלבך שוכנת לעד,

 

קורנת וזוהרת במלוא עוצמתה ותפארתה,

זיו אורה וחינה ממלא את הארץ כולה,

 

עזרת השמיים ושוכני-על לך מוגשת,

ואת ניצחון האור במהרה משגת,

 

חגיגת לידתו של המעגל המוזהב,

מבשרת את כינונו מחדש של עידן "תור הזהב",

 

כבאותם ימי קדם של אנושות נשגבה,

שבה מלאכים ובני- אדם חיו בהרמוניה ושותפות מופלאה!

 

כבאותו חיזיון חלומי-נבואי,

של "סולם יעקב" בסיפור המקראי,

 

שבו אותה נשמה אהובה ותמה,

בעוז רוחה צופה היא ורואה,

 

מלאכי אלוהים,

עולים ויורדים,

 

במחול מחנים ושירת הלל,

מספרים בשבח הבריאה והאל!

 

8 אוקטובר 2014