נשימה מוזהבת / "אחוות האור"

 

נר מרקד בקודש הקודשים של מקדש ליבך

משחר הבריאה אני איתך

נשמי אותי אהובה פנימה

כמו אז מימים ימימה

אמצני ברוך אל חזך

וראי איך ניצת-ניגלה חזונך!

 

20 מרץ 2015