קריאת הלב / "אחוות האור"

 

עורו עורו שליחי אור נאצלים

ישרי-אל הטהורים

 

עת יישמע קול קריאה

חזון "אחרית הימים" הגאולה

 

עת ליבנו יפעם בעוז

עת נשוב יידינו לאחוז

 

יחדיו ננוע ניסוב

במעגל האור הזהוב

 

חרבות אמת חירותנו נישא למרומים

בכניעה להבינו נשיק לפנים

 

בשבועת נצח אנו בני האחווה

שלום ואהבה נשכין על פני האדמה!

 

יולי 2014