(שואל האהוב)                                         

כותונת פסים לגופך

אנא גלי לי את סודך

 

(משיבה האהובה)                                                

כותנתי כגודל נתינתי

הפסים שעליה כצבעי הקשת שבעה

פיוס הוא הברית אהבה השבועה!

 

(שואלת האהובה)                                           

מקל שקד בידך

אנא גלה לי את סודך

 

(משיב האהוב)                                           

המקל כוח רצוני

השקד עדות כי שוקד אנוכי

לעשות את רצון הרוח

בעולם זה בו אני אורח!

 

21 ינואר, 2017