(אומר האהוב)                                          

בידייך ראיתי תפוח

שקטפת מליבך הפתוח

משטעמתיו נודע לי סודו

אהבת הרוח בתוכו!

 

(אומרת האהובה)                                               

בגינתך צבא גזרים

אודותייך מספרים לי רזים

טעמם המתוק סוד תומך

צבעם הכתום תעוזתך-חותמך!

 

21 ינואר, 2017