מפרשים/ "אחוות האור"

 

זיכרון קדמון ניצת פנימה,

זוג עיניים נישאות קדימה,

 

מרחבים בזה אחר זה נפתחים,

שמים ועוד שמיים נפרשים,

 

חופש ועוד חופש יחדיו יוצאים במחולה,

קוראים הידד בצהלה!

 

21 יוני, 2012