זוהר הרקיע/ "אחוות האור"

תשוקת ליבך,

אל השוקת תביאך,

 

תרווה צימאונך,

תרפא מכאובך,

 

אז, עוצמת נשמתך,

בדמותך הנשקפת מהמים תתגלה-תצטלל,

 

ויפעת שיערך-שערך,

תקרין-תזרח בזוהר הרקיע שמעל!

 

6 מאי, 2016