החוקיות החדשה של האור: קלף הג'וקר – קלף הזורק!!!

 

"אחוות האור"

23 נובמבר, 2018

 

אהובים-יקרים, לא מעט פעמים בשנים האחרונות נאמר חזור ואמור, שהחוקיות של האור משנה פניה, ושכל מה שעבד ב"עולם הישן" אינו תקף לזמן העכשווי הווה אומר,  עם כל יום שעובר הרוח פועלת ומביאה עצמה לידי ביטוי דרך ערוצים, נתיבים ואפיקים חדשים לחלוטין, אשר מעולם לא נוסו בפלנטת ארץ, ושהנם בניגוד גמור לכל מה שבני האנוש הכירו  ולא פחות מכך, הנם בניגוד גמור להגיון האנושי!

 

אהובים-יקרים, ניתן לתמצת את דרכי הפעולה החדשים של הרוח תחת הכותרת: "קלף הגו'קר-קלף הזורק!" ( המונח "קלף הגו'קר" הובא לראשונה על-ידי "קריון" באמצעות לי קרול, כאמור "קריון" הנו אחד מתוך 12 הקבוצות של "אחוות האור"), כותרת זו מתארת את דרכי הפעולה וההתערבות החדשים של הרוח, שקורים בבת אחת ובפתאומיות, כך שגם אנשי הרוח והמתקשרים הגדולים ביותר בארץ ובעולם אינם יכולים להעלות על דעתם ולחזותם מראש!!!

 

אהובים-יקרים, ככל שאירוע מסוים הנו בלתי צפוי ואינו ניתן לחיזוי מראש, פועל כהרף עין ומבלי שתתאפשר שום הכנה והיערכות מוקדמת אליו כך הוא עוצמתי יותר! תכליתה של חוקיות חדשה זו, להבטיח את "ניצחון האור" והתגברותו על החושך במילים אחרות,  את כינונו של "סדר עולמי חדש"  במקום הסדר הישן, שהרי 'הנשק' הכי חזק של כוחות החושך, אשר מונעים מתוך רצון  לשמר את הסדר הישן, את הקיבעון והקיפאון הנו, תכנון המהלכים מראש והאסטרטגיה, הטריקים והתכסיסנות!!

 

אהובים-יקרים,  ניתן לדמות את החוקיות החדשה של האור לקלף הג'וקר שהנו הקלף החשוב והחזק ביותר במשחק, הואיל והוא יכול להחליף כל קלף אחר ולבוא במקומו! בא ללמד, שלפי החוקיות החדשה האור יכול בכל רגע נתון להיות כל דבר, ולגלם איזה תפקיד שהוא רוצה! זאת ועוד, הקרבה בין שתי המילים ג'וקר ו-זורק מצביעה על האיכות של ה'זריקה' הפתאומית ובבת אחת של כל חלקי הפאזל או לחילופין של כל החיילים על לוח השחמט! בניגוד לחוקיות הישנה בה בכל פעם רק כמה מחלקי הפאזל זזו ממקומם או לחילופין רק כמה מהחיילים במשחק השחמט נעו וביצועו מהלכים, דבר שהבטיח שרוב חלקי הפאזל/החיילים נשארו במקומם והסדר נשמר, הרי שלפי החוקיות החדשה  כל חלקי הפאזל /החיילים על  לוח השחמט  'נזרקים' וזזים ממקומם בבת-אחת הואיל וכך, כאשר הרוח מפעילה את "קלף הג'וקר" ברמה הפרטנית או הקולקטיבית, האנושי מתרגם זאת בזמן אמת כאירוע שלילי, וכמצב של תוהו ובוהו וכאוס טוטאלי!

 

אהובים-יקרים, חשוב לזכור, ש'זריקת' כל חלקי הפאזל/החיילים בלוח השחמט בבת אחת אף- על- פי ולמרות שיוצרת חוויה של כאוס תכליתה הנשגבה 'דחיפה' של היחיד והקולקטיב קדימה למען כינונו של סדר פלנטרי חדש, כזה שמיישר קו עם ערכי האמת והמוסר של האור!

 

אהובים-יקרים, חוקיות חדשה זו של "קלף הג'וקר-קלף הזורק" נקשרת עם האיכות התדרית של צבע הטורקיז, והרי בשם "טורקיז" מוצפנת המילה "זורק"! בא ללמד, שבעתיד לבוא יותר ויותר בני אדם יחושו משיכה אינטואיטיבית לצבע הטורקיז, והשימוש בגוון זה ילך ויתרחב…

 

אהובים-יקרים, שאלה שראוי לשאלה בעת הזו: מהי הדרך הנכונה להתמודד עם חוקיות חדשה זו של "קלף הג'וקר-קלף הזורק" הכה עוצמתית והבלתי-צפויה? התשובה עלולה להישמע פשטנית מדי וייתכן שלחלק מכם אפילו טיפשית – סנכרון לאמת הגבוהה ולמוסר של האור!!!  מיצוב נכון על דרך האמת והמוסר של האור יסייע לכם לצלוח את אותן טלטל אות, ולאפשר לרוח לשאת אתכם למקום חדש, טוב ונכון יותר משהייתם בו קודם להופעתו של "קלף הג'וקר-קלף הזורק" במילים אחרות,  או שהנך אמת או שהנך מת!