השלמת המשימה וירידתן מהבמה של הדמויות התנכ"יות!

 

עשרה בטבת תשע"ט

18 דצמבר, 2018

 

יקרים ויקרות,

התבקשתי על-ידי "אחוות האור" להביא לידיעת הכלל, ולשתף בתמצית אודות מה שנעשה  "מאחורי הקלעים", לאורך חמש השנים האחרונות, במסירות, אהבה והקרבה אין קץ, ושבחג חנוכה האחרון הלוא הוא "חג האורים" הובא לידי מיצוי, סיום והשלמה!!

מדובר באמת לא קלה לעיכול מבחינה רגשית-רוחנית בלשון המעטה בו-בעת, במסגרת קדושת חופש הבחירה כל אדם  אחראי להחליט לעצמו האם לקבלה או חלילה להתעלם, להתכחש, לבעוט, להדוף ו'או לבוז , ועדיין אין זה משנה את העובדה כי מדובר באמת טהורה, גמורה ומוחלטת, אשר התקבלה ברקיעים העליונים ואצל ההיררכיות הבריאתיות  הווה אומר, אף אדם ו/או קבוצה בארץ ובעולם כולו אין בכוחם לשנותה!!

מדובר בפעילות מאומצת ואינטנסיבית, לאורך חמש השנים האחרונות, שנועדה להעניק "גלגל הצלה אחרון" לרוב המכריע של הדמויות המקראיות, אשר הטביעו חותמן על התודעה האנושית- הקולקטיבית לאורך העידן שמסתיים. רובה המכריע של קבוצה זו של נשמות, אשר קיבלה על עצמה להוות את "משואות האור" בדרך לריפוי וגאולה, התפתחות ועליה בתודעה עבור עם ישר-אל והמין האנושי בכללותו, פעם אחר פעם, גלגול אחר גלגול, חזרה על אותם משגים מן העבר, ובחרה בדרך של תאווה לשליטה ושררה במקום של מתן שירות אוהב ומסור למען הכלל, כפי שהתחייבה לאורך מחזורי חייה על האדמה בצורה זו, האריכה ועיכבה את הדרך לריפוי, התפתחות וגאולה של מעגלים שלמים של נשמות והלכה למעשה, של עם ישר-אל והמין האנושי כולו!

לאורך 5 השנים האחרונות, "האורים", מקודשי ישויות הגורל, ביחד עם "אחוות האור" וההיררכיות הבריאתיות, הביאו בדרך לא דרך, לאותם מפגשים קארמתיים עם אותן דמויות מהתנ"ך ובאופן זה, העברת תמסורות בעל-פה ובכתב ישירות אליהן, תמסורות  אשר מגלות ופורטות את שורשיהן המקראיים-הרוחניים, השיעורים והחוזים, המשימות והתפקידים  שנשמתם קיבלה על עצמה בפרק החיים הנוכחי, שהנו בסימן של תום עידן והחלתו של חדש, למען הריפוי והגאולה שלהם עצמם ושל אחיהם ואחיותיהם בני האדם!!

למרבה הצער והזעזוע, הרוב המכריע של הנשמות השייכות לקבוצה זו, התגלה בקשיות ליבו, והפנה גבו  להזדמנויות הגבוהות ביותר שניתנו אי פעם על פני האדמה, לרבות שיתופי פעולה נדירים ויוצאי דופן עם המאסטרים של האנושות: נוח, אברהם אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, המלך דוד, ישוע, הנביא מוחמד ועוד. הרוב המכריע  בחר להדוף במודע את "גלגל ההצלה האחרון",  ואת הקריאה הרוחית ל"הושטת ידיים" משל, לתרחיש דמיוני, בו מדינת ישראל הייתה משקיעה את המשאבים הגדולים ביותר, כדי להכשיר קבוצה של אנשים להיות מטובי הרופאים בעולם כולו, על-מנת שבמקרה של אסון בקנה מידה  ארצי-לאומי קבוצה זו, תדע לתת מענה של הצלת חיים וריפוי להמוני הפצועים אולם, למרבה הזעזוע  והתדהמה, בזמן אמת רובה  המכריע של קבוצה זו מסובבת ראשה, אוטמת ליבה  ונוהגת באדישות והעדר אכפתיות כלפי הנפגעים המשוועים להצלה ועזרה, זהו דבר שהדעת והלב אינם יכולים לשאת בא ללמד, שבמצבים מסוימים, הימנעות מעשיית טוב כלומר, מלעשות את הדבר הנכון כמוה כעשיית רע!

לאור זאת, עם  תום מועד האשראי הקוסמי של כל אחת מהנשמות ושל כולן יחד להתעורר אל קיום תפקידן הרוחי, הוחלט ברקיעים העליונים על 'הורדתן' סופית מהבמה הקולקטיבית הווה אומר, שלילת מעמדן הרוחי לחיים אלה ולמחזורי החיים העתידיים!! עוד הוכרע, בסנכרון לצדק הקוסמי ולמוסר ה', שקבוצה זו, שעד לא מכבר אחזה בשרביט ההובלה, ולכן גם נועדה להיות הראשונה להתפתח רוחנית עוברת לסוף התור הווה אומר, תהייה המעגל האחרון להתפתח אל האור, בבחינת "הראשונים אחרונים"!!

כפועל יוצא לאותה הכרעה עליונה לפיה "הראשונים אחרונים", ניתן האות, כך שבהדרגה בימים, בשבועות ובחודשים הקרובים,  יועברו לקדמת הבמה עוד ועוד  נשמות צעירות, צעירות  מהבחינה שלאורך העידן שמסתיים שימשו בתפקידים זוטרים, היו מעין עוזרים/ אסיסטנטים של אותן דמויות מרכזיות שעד לא מכבר אחזו בשרביט ההנהגה, ושבניגוד לאותה קבוצה שיורדת מהבמה ומפנה את מקומה, לא התקלקלו מוסרית-רוחנית ושמרו על תום וניקיון פנימי, כך נכון כך ראוי!

 

קריאת הלב /  "אחוות האור"

עורו עורו שליחי אור נאצלים

ישרי-אל הטהורים

עת יישמע קול קריאה

חזון "אחרית הימים" הגאולה

עת ליבנו יפעם בעוז

עת נשוב יידינו לאחוז

יחדיו ננוע ניסוב

במעגל האור הזהוב

חרבות אמת חירותנו נישא למרומים

בכניעה להבינו נשיק לפנים

בשבועת נצח אנו בני האחווה

שלום ואהבה נשכין על פני האדמה!