הנהר / "אחוות האור"

 

הֱיֵה  כמו המים אמרה הנערה

סוד כוחם בהתמסרות עדינה

עצמתם ברכות ובזרימה

דרכם מפלסים באינסוף נתיבים

בין בקעים ונקיקים, אבנים וסלעים

לעולם אינם עוצרים, הלאה נעים-ממשיכים!

 

היי כמו הסלע אמר הנער

סוד כוחו בנוכחות דוממת

עצמתו ב"עין מתבוננת"

על הנעשה סביב

ולעולם אינו מגיב

גם כשבחוץ סוער

את מרכזו הפנימי זוכר!

 

היו המים והסלע השיב הזקן

הזרימה-התנועה, השקט-הדממה

אז תדעו את טעם הניצחון

של סוד האיחוד הקדמון

עת המים על הסלע מתנפצים

רסיסי אור ניתזים לכל העברים

הנשמה בקול תהלל-יה

והבריאה כולה מריעה!

 

25 פברואר, 2019