גל השרפות ו"הבית הפנימי"

אהובים-יקרים, כפי שאמרנו יותר מפעם בתמסורותינו הקודמות, לכל אירוע בפיזי, קטן כגדול, ישנה סיבתיות רוחית-גבוהה, בתואם לחוקיות הנצחית לפיה "הסיבות הם ברוחי, התהליכים הם בנפש והתוצאות הם בפיזי!" כל מי שליבו ער ועיניו (הפנימיות) פקוחות מבין גם מבין, שעל-מנת  ליצור גל שרפות כה ענק ואדיר ממדים, נדרש מזג האוויר 'תומך' אשר 'יגבה' מהלך זה מספר ימים ברציפות, מכאן, שעצוב ככל שזה נשמע,  ההשגחה העליונה, או במילים אחרות, הרוח 'גיבתה' תרתי משמע רצף אירועים קטסטרופאלי זה, הואיל וכך, ראוי ונכון לשאול את השאלה המקודשת-המוזהבת: מהי התכלית הרוחית-העליונה של גל השרפות, שהבעיר בתים, עצים וחורשות ברחבי הארץ כולה?

אהובים-יקרים, בספטמבר אשתקד, טרום התפרצותה של "אינתיפאדת היחידים" בנו וכרזנו: "זוהי שעת חירום לאומית ופלנטרית!" למי שעקב מקרוב, חשפנו מיידעם הנוגעים לסטייה החמורה של עם ישר-אל מנתיבו הרוחי-הייעודי  בעקבותיה חל שינוי במעמדו הרוחני החל ממרץ 2014  ( ראה מאמר-תמסורת: "מעגל תשורת רוחות העמים") , כמו כן, באנו וחשפנו  את נפילתם המוסרית-רוחנית של חוגים וקהילות רוחניות שלמות בארץ ובעולם, עד לרמה של חציית אותו "קו אדום" של הורדת האנרגיה המינית למעמד של טומאה, על-ידי קיום פעילות מינית בקבוצה באמתלה איוולת של דרך לעליה בתודעה…הירידה במוסריותו של עם ישר-אל ביחד עם נפילתם של מאות ואלפי שליחי אור ומורי רוח, מי שנועדו להיות "חוד החנית" לריפוי ועליה בתודעה עבור המין האנושי, יצרו מצב תדרי נמוך ביותר של חושך וטומאה, מה הפלא אפוא שהארץ בוערת??

אהובים-יקרים, גל השרפות שהביא בעקבותיו  לפינוי בתים ושכונות שלמות, תכליתו הנעלה להוות "פעמון מעיר" אשר תפקידו להעיר אתכם  אל-עבר אותה  "אמת טהורה" לפיה,  הנכס היחידי האמתי אשר ראוי ונכון לשמור עליו ולטפח אותו הנו "הבית הפנימי" האישי, המשפחתי והלאומי!

אהובים-יקרים, לעומת אותו בית פיזי,  שהנכם מרבים לעסוק בטיפוחו ומשקיעים בו את מיטב מרצכם וכספכם, "הבית הפנימי" הנו נכס נצחי אשר 'עובר' אתכם לכל מקום, והלכה למעשה, הנכם 'נושאים' אותו עמכם גם לגלגוליכם העתידיים!

אהובים-יקרים, אדם, קבוצה ואומה אשר מתכחשים וזונחים את שורשיהם המוסריים-הרוחניים גוזרים על עצמם חורבן וכיליון, אין זה מקרה, שכמויות אדירות של עצים הושחתו בגל השריפות  הנוכחי כסמל להתרחקות הצביר היהודי משורשיו המוסריים-הרוחניים!

אהובים-יקרים, בדרך פלאית-נסית, לאחר אלפיים שנות גלות (שנראו נצח), עם ישר-אל שב לארצו ותוך פרק זמן קצר, של עשרות שנים בודדות, זכה לעדנה ותקומה מחודשת, ונחל הישגים בתחומים רבים: מדע ותרבות, חינוך ובריאות, צבא וביטחון ועוד, אלא שעם התחזקות מעמדו החומרי, דווקא בשעה שאמור היה להתפנות למילוי תפקידו האמתי-הייעודי , קרי, קיום "מלאכת האור" של ריפוי ועליה בתודעה, למרבה הצער והזעזוע, חלה הדרדרות ערכית-מוסרית, שבאה לידי ביטוי  בסגידה לחומר ותאווה לשליטה ושררה, בראש ובראשונה וקודם לכל, פגיעה בקדושת הזוגיות והמשפחה, והפיכתם למרחבים שהניכור והאלימות, הכוחניות והשליטה שורים בהם, באופן שרחוק שנות אור מתפקידם הייעודי-האמתי (ראה מאמר-תמסורת: "ימות המשיח וצופן החמש") , ועד להשחתתם של מוסדות ציבוריים וגופים חברתיים, אשר מלכתחילה נועדו לשמור על הסדר, ולייצג את הטוב-המוסרי-הנכון! למרבה הצער והיגון, מדינת ישר-אל אשר נועדה להיות ראשונה בין אומות העולם הפכה עם הזמן לארץ אוכלת יושביה

אהובים-יקרים, תפקידו הרוחי-האמתי של "בית המקדש" איננו הקרבת קורבנות לאל, אלא להוות "מראה טהורהלמצב  "הבית הפנימי" של עם ישר-אל! הואיל וכך, בזמנים בהם עם ישר-אל שמר על שורשיו המוסריים-הרוחניים, בית המקדש קרן אור והיה יפה מבפנים ומבחוץ! אולם בכל פעם שעם ישראל סרח וזנח את שורשיו המוסריים-הרוחניים, בית המקדש התכער פנימית וחיצונית עד לחורבנו כליל!