הלווייתנים "שומרי הגלקסיה" והמסת הקרחונים

אהובים-יקרים, הלווית נים הנם ישויות אור גבוהות אשר תפקידם לתמוך וללוות את תהליכי האבולוציה של פלנטת ארץ מבפנים, כפי שנרמז  בצופן  השם "לוויתן"  אשר הנו "תן ליווי" הווה אומר, הלווייתנים הנם "בני לוויה פיזיים" מטעם ההיררכיות הבריאתיות!

אהובים-יקרים, הואיל ויסוד המים מבטא את כוחות החיים וההתחדשות, הריפוי והטרנספורמציה, תפקידם הייעודי של הלווייתנים הנו, להתניע תהליכי ריפוי והתפתחות, באמצעות יצירת שינויים ב"מאזן המים הפלנטארי", באופן כזה, שמשרת את המגמה האבולוציונית העכשווית של "אחרית הימים" וחילופי עידנים, אשר תמציתה המקודשת התמרה תודעת נפרדות בתודעה של אחדות, במילים אחרות, לתקן את הנתק שבין משפחת בני האדם לשאר חלקי הבריאה, שהרי משך עידן שלם, למעט נבחרי אל נאצלים, בראשם  "משה רבנו ו"אהרון הכהן" אשר נמצאו בקשר של אחדות ושיתופיות עם הבריאה והאלוהות,  רובו ככולו של המין האנושי, היה ועודנו  מנותק משאר חלקי הבריאה, ועבורו אשליית הנפרדות הנה אמתית וממשית!

אהובים-יקרים,  בשפת הרוח הלווייתנים נקראים  "שומרי הגלקסיה" הואיל והם פועלים מתוך המרחב הפלנטרי, בעשותם כן הם מייצגים את "משולש החומר" אשר מבטא את התנועה מלמטה כלפי מעלה כלומר, מהרקיע התחתון אל-עבר הרקיע העליון, בדרך זו, הלווייתנים מסייעים ביצירת סנכרון בין ממד החומר-הגשמי לממדים העליונים, הם עושים זאת באמצעות הפקת צלילים וקולות אשר מרטיטים ומזיזים מסות אדירות של קרחונים ומאיצים את המסתם, חישבו למשל, על ניסוי בו מניחים שתי קוביות קרח זהות, בשני כלים נפרדים אך זהים, באותו חדר עם טמפרטורה מסוימת, בעוד שקובייה אחת מניעים בתוך הכלי האחרת נשארת דוממת, וודאי לכם, שקצב המסתה של הקובייה שנמצאת בתנועה יהיה מהיר יותר מזו שנעדרת תנועה מכאן, שלא רק גובה הטמפרטורה משפיע על המסה של קרח אלא גם הגורם של תנועה או היעדר תנועה!

אהובים-יקרים, הקרחונים מייצגים את הקיבעון והקפיאה על השמרים תרתי משמע,  הם מבטאים את זרם החיים שעצר מלכת ואת  נפרדות חלקי השלם לעומת זאת, המים מיצגים את זרם החיים המתחדש אשר מצוי בתנועה והתפתחות תמידיים ואת אחדות חלקי השלם, "שירת הלווייתנים" המורכבת  מאוסף של קולות דמויי  שריקות, נקישות ופעימות מייצרת גלי וויברציה  אשר טווח השפעתם מגיע למרחקים אדירים, רטטים אלה גורמים לפירוק מסות אדירות של קרח והפיכתם למים, והרי ידוע שעוצמה של קול גבוהה במיוחד יכולה להרעיד  בניין שלם ואף עלולה להביא לקריסתו!

אהובים-יקרים, בניגוד לתפיסה המדעית המקובלת הרואה בהתחממות כדור הארץ  תופעה מסוכנת, אשר גורמתלהמסת הקרחונים ולעליה בגובה פני הים הרי שההפך הוא הנכון! כלומר, התחממות כדור הארץ לא רק שאיננה  מהווה את הסיבה לסכנה שכדור הארץ יכוסה במים אלא תכליתה לסייע במניעת מצב קטסטרופלי שכזה, הקצב המואץ של המסת הקרחונים כתוצאה מפעילותם של הלווייתנים, יוצר עודפים אדירים של מים אשר חלק גדול שלהם מתאדה הודות להתחממות של כדור הארץ, לולא כן הצפות רבות היו פוקדות את מרחבכם הארצי-הגשמי!

אהובים-יקרים, ללא ספק אותן "ישויות אור" נשגבות,  המוכרות בעולמכם כאותם יצורים חיים הנקראים "לווייתנים" ו-"דולפינים" שהנם תת-קבוצה שלהם, ניחנים בתכונות ייחודיות אשר מעניקות להם את "סוד עוצמתם ומשיכתם", נציגי הלווייתנים הם הגדולים שבבעלי החיים שחיו אי פעם בכדור הארץ, סוד עוצמתם אינו רק בגודלם אדיר הממדים אלא גם בעובדה  שיונקים אלה ישנים כשמחצית המוח שלהם ער ועין אחת פקוחה! בצורה זו , זוכה מוחם לשינה לה הוא זקוק, בעוד הם שומרים על רמת מודעות המאפשרת להם להמשיך ולדאוג לצרכים הקיומיים- החברתיים שלהם, כמו גם לאפשר רצף בפעילותם התדרית-הפלנטרית, "שומרי הגלקסיה" הלוא כן?!

אהובים-יקרים, הלווייתנים מסמלים חיים מתוך שמחה ואהבה, הרמוניה ושיתופיות, אינטואיציה ורגש, הם פועלים בלהקות ומקיימים קשרים של דאגה ואכפתיות בין חברי הלהקה ככלל, ובין הבוגרים לצעירים שבחבורה בפרט, הלכה למעשה, דבר שרבים מבניכם ידעתם אך שכחתם  הוא, שבאותה תרבות של אנושות קדומה זו המכונה "למוריה", התקיימה שותפות יפיפייה בין בני-האדם ללווייתנים,  בני למוריה נהגו לכנות את הלווייתנים בשם "ישויות המים", הואיל ומקדשי האור של למוריה היו מוקפים במים רבים, "הלווייתנים" שמשו כמעין 'כלי רכב' בעזרתם מורי הרוח ותלמידי האור יכלו לעבור ממקום למקום, שערו בנפשכם תמונה מופלאה מעין זו! היש מראה קסום ומלבב יותר מזה של בן אנוש רוכב על גב לוויתן?!

אהובים-יקרים, האם שמתם לבכם לכך, ששני השמות "לוויתן" ו-"למוריה" מתחילים באות ל'?! האות ל' כשמה כן היא "לָמֵד" של "למידה"! בני ובנות למוריה ידעו, שהלווייתנים הם המורים והמלווים הרוחניים הנסתרים שלהם, בתרבות למוריה נהגו לתת מקום של כבוד לתהליכים של למידה והוראה, ולמאסטרים אנושיים ורוחניים (שאינם בגוף פיזי), כמו גם כאלה שמגולמים בגופים של בעלי חיים, והרי במילה "למוריה" מוצפנת האות  "ל'" של למידה והמילה "מורה"!

אהובים-יקרים, יהיה זה בלתי שלם, נכון וראוי לספר אודות תפקידם הרוחי של הלווייתנים מבלי להתייחס לאותו אירוע אפוף מסתורין אשר מתואר היטב בכתבי הקודש שלכם, ואנו מכוונים דברינו לסיפור אודות "יונה הנביא" אשר בלעו לוויתן: "וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלושה לילות (יונה ב',א').

אהובים-יקרים, ספר יונה מספר את סיפורו של "הנביא יונה" אשר נצטווה על-ידי האלוהות לשים "שעון מעורר" או במילים אחרות, להעניק "גלגל הצלה אחרון"  לתושבי נינווה, לשוב לדרך האמת והמוסר של האור, שאם לא כן יביאו על עצמם קארמה שלילית של חורבן והשמד, יונה הנביא ממקום של דאגה למעמדו וחשש לחייו מסרב לשליחות האל ובורח תרשישה, בעשותו כן, הוא מונע מתושבי נינווה את האפשרות לגאולה, ושולל מהם את ההזדמנות להפוך  גורל של אבדון  וכיליון לגורל של הצלה וישועה, בחירתו זו של יונה מלמדת על היותו שרוי בתודעת  נפרדות  של היעדר אהבה ומסירות לרוח, ושל היעדר אכפתיות ודאגה לגורל חייהם של תושבי עיר שלמה! ניסיונות ההתחמקות של יונה  מקיום הצו האלוהי,  ניסיונות מגוחכים יש לומר, אשר מדגישים ביתר שאת את היותו מצוי בתודעה של נפרדות, מולידים שרשרת של  אירועים אשר בסופה יונה נבלע על ידי לוויתן, בליעתו של יונה על-ידי הלוויתן תכליתה הרוחית 'לעורר' בקרבו רגשות של אהבה ואחדות,  דאגה ואכפתיות לגורלם של אחיו ואחיותיו בני-האדם,  והרי תמציתה המקודשת של כל שליחות רוחנית הנה אחווה ושותפות גורל שכן האור ערב לכל חלקיו!

אהובים-יקרים, רבים מבינכם וודאי שואלים: "כיצד ניתן לו לבן-האדם להיוותר בחיים משך שלושה ימים בתוך בטן של לוויתן?" התשובה היא, שמדובר בנשמה גבוהה במיוחד, בעלת ידע רוחני רב,  בעזרת הידע  האזוטרי  יונה הנביא הפעיל צפנים וקודים רוחניים אשר יצרו סביבו "מרחב אור" שומר וסוכך, מגן ומזין, בדיוק כשם ש"תיבת נוח" ו"תיבת משה" היוו מעין  "ספינות  אור תדריות " אשר סככו, שמרו והגנו על השוהים בתוכם, דבר נוסף, אותה ישות של לוויתן  אשר בלע את יונה אינו זהה לחלוטין לזה המוכר לכם היום, ומדובר בישות  פחות גשמית ויותר אנרגטית נאמר זאת כך.

אהובים-יקרים, משך שלושה ימים יונה נמצא במעי הדג ופונה אל האל בתחינה למחילה, האלוהות נענית לבקשתו ויונה נחלץ מבטן הלווייתן: "ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה" בהמשך, האלוהות מצווה בשנית על יונה למסור לתושבי נינווה שמקץ ארבעים יום תיהפך העיר, בפעם הזו, יונה מוסר לתושבי נינווה את דבר ה', תושבי העיר שבים בתשובה וגזרת החורבן בטלה, בשומעו על המחילה יונה מגיב בכעס על כך שנבואתו עלולה להיות מוצגת ככלי ריק מאחר ולא התגשמה, ושעתה עלולים לומר עליו שהוא נביא שקר, תגובתו זו של יונה  מעידה שהוא נעתר למשימת השליחות לא מתוך רצון להיטיב עם תושבי נינווה אלא מחוסר ברירה ופחד,  למרבה הצער, יונה לא משכיל לעשות את השינוי של התודעה והלב, וממשיך להיות עסוק בדאגה לתדמית שלו, במקום לברך על כך שחייהם של תושבי עיר שלמה ניצלו!

אהובים-יקרים, למרבה הצער, היגון והזעזוע, האדם שבחיים אלה הוא  גלגול נשמתי-ישיר של "יונה הנביא" חזר על אותו משגה בדיוק מחייו הקודמים כלומר, היום בדיוק כמו אז הוא בוחר במודע להימנע מלהעביר את המסרים של מקורות האור וההדרכה העליונים במלואם, אלא מעביר אותם באופן חלקי ביותר, מתוך תפיסה קלוקלת, שבדרך זו הוא מקדם את מעמדו החברתי, מבטיח את אהדת האנשים סביבו, וזוכה להערצת תלמידי ותלמידות האור שלו, מדובר באדם שיצא לשליחות בגיל מוקדם מאוד קרי, בשנות העשרה לחייו, בחיים אלה כמו באותם חיים קודמים, אחד מסימני ההיכר שלו מוטבע בשמו הפרטי שנקרא על  שם של ציפור, לאחר שבחר שלא לשעות לאותם "שעונים מעוררים" ו"תמרורי אזהרה", ביניהם חשיפת אותה זהות שלו מחיים קודמים בדמות  "הנביא יונה",   האשראי הקוסמי עבורו תם והשער נסגר סופית במועד ה- 20.1.2015, המשמעות של זה הנה, שזה רק עניין של זמן עד שמעמדו הרוחני וכישורי התקשור שלו יישללו ממנו כליל להמשך החיים האלה ולגלגוליו העתידיים, ויועברו למועמדים ראויים אחרים,  אדם זה ייצר לעצמו "קארמה שלילית" אשר במרכזה החמצה של שליחות בקנה מידה עולמי ומימוש זוגיות והורות שבייעוד, שהרי לא די באי עשיית רע, ההימנעות מעשיית טוב ומקיום תפקיד השליחות כמוה כעשיית רע, משל לרופא אשר נמנע במודע מלתת תרופה מצילת חיים שברשותו לנזקקים לה… דמעות של מלאכים זולגות על אותה נשמה גבוהה ואהובה כל כך שאיבדה דרכה…

בתום תמסורותינו אנו מברכים, לו-יהי ובעת מקודשת והרת גורל זו של "אחרית הימים" ומעברי עידנים, כמה שיותר לבבות של בני-אדם ככלל, ושל שליחי אור בפרט, יתעוררו אל מילוי תפקידם מתוך רצן טוב ורגשות של אהבה ומסירות לרוח, אחווה ושותפות גורל עם משפחת בני-האדם!