המשמעות הרוחנית הקולקטיבית של שכחת הילדים ברכב: קריאה להיזכר ב"ילד האלוהי"!

אהובים-יקרים, בשנים האחרונות, מדווחים עוד ועוד אירועי מוות מצערים של שכחת תינוקות וילדים בכלי הרכב על-ידי מבוגר אחראי, לעיתים קרובות ההורה עצמו, זאת למרות הגברת המודעות וההסברה בנושא, ופיתוחן של אפליקציות וטכנולוגיות מגוונות, שנועדו למנוע הישנותם של מקרים טרגיים שכאלה, נשאלת השאלה אם-כן, מהי המשמעות הרוחנית הקולקטיבית ( מעבר למשמעות ברובד האישי-משפחתי) של 'תופעה' כואבת ועגומה זו?

אהובים-יקרים, בעת הזו, ההכרה לפיה, האדם הנו נשמה ששוכנת בגוף פיזי ולא גוף פיזי שיש בתוכו נשמה, חודרת לתודעה של עוד ועוד חלקים מקרב אוכלוסיית המין האנושי, יותר אנשים נעשים מודעים לכך, שהגוף הפיזי הנו "כלי הרכב" ו"השרת" של הנשמה במסע  למידתה והתפתחותה בממד החומר-המוגשם אולם, למרות המודעות ההולכת וגדלה, ההולכת וגוברת עדיין  מתקיים פער בין ידיעת האמת לחיים על-פי אמת טהורה-נשגבה זו! גם בקרב החלקים והקבוצות המפותחות יותר תודעתית קיים קושי לשנות את הסדרים ולשים את הרוחי לפני הפיזי, והדאגות להיבטים הפיזיים של קיומכם עדיין תופסים את מירב תשומת הלב שלכם!

אהובים-יקרים,  האם הנכם באמת ובתמים מחויבים לעצמי האלוהי שלכם, ומאפשרים לו להנהיג אתכם בחיי היום יום?! כמה פעמים קורה, שהנכם שומעים את עצמכם ו/או את האחרים סביבכם  אומרים: איך אני יכול להתמסר לחזון הנשמתי כשיש  לי משכנתא לשלם, ילדים להאכיל ועוד והרי, המשמעות האמתית-הנכונה של "אמונה" הנה לא עצם ידיעת האמת אלא האמון לחיות  על-פיה!

אהובים-יקרים, תופעת שכחת התינוקות והילדים בכלי הרכב  מהווה  "שעון מעורר" להקיץ מהתרדמה התודעתית וההזדהות עם עולם החומר-המוגשם אל-עבר היזכרות  ואיחוד מחדש עם "הילד האלוהי", שמפעם בכל אחד ואחת מכם,  זוהי קריאה רוחית לגאול את "הילד האלוהי"  מהגלות רבת השנים במרתפים החשוכים של השכחה וההכחשה, ולהעביר אליו את שרביט ההנהגה!!! האיחוד מחדש עם "הילד האלוהי", החלק השלם-הנצחי שבכם, בכוחו להזרים אנרגיות ריפוי ואהבה ל"ילד הרגש הפצוע", לאחות פצעי עבר וצלקות של מחזורי חיים שלמים, ולסייע במיצובכם בדרך של התפתחות וצמיחה שמחה!

תפילה לחיבור ל"ילד האלוהי":

הנני קורא/ת לילד האלוהי שבי להתגלות

ומתמסר/ת להובלה שלו בכל תחומי חיי

הנני מציב/ה את הרוחי לפני הגשמי

ויודע/ת שזה המקום בו צמיחה והתפתחות, ריפוי וניסים אפשריים!