הסיבתיות הרוחית-הגבוהה ללכידת הנערים במערה בתאילנד

אהובים-יקרים, עולם הרוח הוא עולם הסיבות ואילו עולם החומר הנו עולם התוצאות נשאלת השאלה אם כן, מהי הסיבתיות הרוחית-הגבוהה ללכידתם של 12 הנערים ומאמן הכדורגל שלהם  במערה שהוצפה בצפון תאילנד, מזה כשבועיים, אירוע אשר עד עתה גבה את חייו של אחד מצוללני החילוץ??

אהובים-יקרים, במאמר-התמסורת "מעגל תשורת רוחות העמים" הארנו את תפקידם הרוחי-הייעודי של 22 עמים עתה, נביא גם את תפקידו הרוחי-הייעודי במשפחת העמים של העם התאילנדי!

אהובים-יקרים, העם התאילנדי מקושר לצ'אקרת המין המרכז של ההולדה, והרי בשם "תאילנד" מוצפנות המילים "נֵלֵד" ו-"ילד"! בהשפעת צ'אקרה זו, תפקידו הרוחי-הייעודי של העם התאילנדי הנו, לעורר את ההיזכרות בחיבור המקודש של מרכז המין עם מרכז הגרון הוא מרכז ה-דִּיבְּרוֹת  והמוסר,והרי בשם "תאילנד" מוצפנת גם המילה "אֶתִי" אשר פירושה מוסר!  עירור ההיזכרות באמת טהורה-מקודשת זו, נעשית באמצעות פיתוחם של  מאכלים בעלי זיקה  לדגת הים: הים מסמל את יסוד המים של האהבה והטוהר, והדגים  מייצגים את הקשר המקודש שבין מרכז המין למרכז הגרון– הם מסמלים פריון וגם  את הכוח היוצר של הדיבור "דגים" בסיכול אותיות "מגיד"! אין זה מקרי, שרוטב מי הדגים הוא אחד מאבני היסוד במטבח התאילנדי, ושתאילנד ניחנה בחופים עצומים ומרהיבים ביופיים!

אהובים-יקרים, היקום מדבר בסימנים אותות ומופתים: המערה מסמלת את הרחם בגוף האישה,  מי הגשמים שיורדים ומציפים את המערה במים מסמלים את הצורך לטהר את מרכז המין הוא מרכז ההולדה,יש כאן  קריאה רוחית לעם התאילנדי להחזיר את המוסר למרכז המין בעקבות אותה 'תרבות' של תיירות מין, זנות וסרסרות שפשטה שלא לומר פשעה בתאילנד בשנים האחרונות כלומר, השבת הקדושה למרכז המין על-ידי איחויו מחדש עם מרכז הלב המרכז של האהבה!! צופן המילה "נערים" מלשון "ערניים" מלמד על הצורך להתעורר  מאותה נפילה תודעתית והסתאבות מוסרית-רוחנית של העם התאילנדי!  התעוררותם  של רגשות אהבה וחמלה, דאגה ואחווה בקרב משפחות הלכודים,  אזרחי תאילנד ואנשים ברחבי העולם כולו  בנוגע למצבם  של הנערים והמאמן הלכודים במערה,  מזרימים מסה אדירה של תדרי האור של המים הבריאתיים המקודשים אל העם התאילנדי כתזכורת עבורם לתקן את המעוות ולהתעורר אל המוסרי-הנכון שהרי, היכן שמרכז המין והלב נפרדים  דרים תדרי הכוחניות והשליטה, הניצול והשעבוד, והעוני החומרי משקף עוני מוסרי-רוחני! המלצתנו, בכל פעם שהנכם חרדים ומודאגים לשלומם של הנערים והמאמן הלכודים, לעלות בעיני רוחכם  מראה של מפלי אור של המים הקוסמיים הטהורים זורמים אל המערה ובדרך זו,  לתמוך את התעוררותו הרוחנית של העם התאילנדי ואת מצבם של הנערים.

אמן כן יהי רצון!