זוגיות נשמתית ומיניות מקודשת

טו באב תשע"ט

אהובים-יקרים, זוגיות, מין וכסף, שלושה נושאים שרוב בני האדם חושבים עליהם רוב הזמן, כאשר הם מחוברים לערכים ולאמת הם מאפשרים חיים של רווחה, צמיחה ושמחה אולם, כאשר נעשה בהם שימוש לא נכון, צר ואגואי, שנעדר את החיבור המקודש של הלב ההפך קורה, האיזון מופר עד לרמה של כאב ופגיעה בעצמי ובאחר.

אהובים-יקרים, יחסי גברים-נשיים נחלקים לשלוש רמות התפתחות:

המדרגה הראשונה והנמוכה ביותר הנה, קשר זוגי מבוסס צרכים חומריים-אינטרסנטיים, בו כל אחד מהצדדים רואה באחר שלוחה שלו למימוש צרכיו, הקשר מושתת על סיפוק צרכים הישרדותיים-קיומיים, ומתקיימת בו מערכת היררכית של תלות רגשית וחומרית, המוטיבציות להיכנס לקשר יכולות להיות : פחד להישאר לבד, רצון להמשכיות והבאת צאצאים, בטחון כלכלי, מקובלות חברתית ועוד. מדרגה זו של קשר הנה עדיין השכיחה ביותר בימינו.

המדרגה השנייה והמפותחת יותר מקודמתה הנה, קשר שמתקיים בו חיבור רגשי-נפשי מעבר לחיבור החומרי, מדובר במערכת יחסים שוויונית, של כבוד, תמיכה, ופרגון הדדיים, שיתוף והכלה, התעניינות ואכפתיות, עם ראייה שמחשיבה גם את הצרכים של הצד השני.

המדרגה השלישית והמפותחת ביותר הנה, קשר המבוסס על חיבור נשמתי-רוחני, שהוא הרובד הגבוה ביותר והחלק הנצחי באדם כלומר, יש כאן חיבור שלם, שכורך בתוכו משיכה רוחנית, רגשית וגופנית!

אהובים-יקרים, בעידנים קדומים בחניכות העתיקות נהגו בהכנות רוחניות ופיזיות לקראת החיבור המיני, מדובר בידע שנשתכח או גרוע מזה סולף ועוות לאורך העידן שמסתיים, שהנו בסימן של "נפילה אל תודעת החומר-המוגשם". תקופה זו של "אחרית הימים" או בשפה העכשווית "מעברי עידנים" מכוונת אל-עבר אבולוציה ביחסי גברים נשים, ומעבר מ"אהבה אגואית" ל"אהבה נשמתית".

אהובים-יקרים, ב"זוגיות נשמתית" הברית בין הגבר לאישה הנה תולדה של הברית של כל אחד מהם עם האלוהות! הואיל וכך, קשר זוגי זה מושתת על סולם ערכים זהה אשר במרכזו ערך "האחווה ושותפות גורל" קרי, מחויבות רוחית, רגשית ופיזית זה לזו, והם רואים אחד בשנייה פרטנר לדרך של מסע התפתחותי משותף! יש כאן זיהוי נשמתי זה של רעהו, והכרה בהמשכיות שיתופי הפעולה ממחזורי חיים קודמים. מדובר בזוגיות בה כל אחד מהצדדים מגיע לקשר מפותח תודעתית ובשל רגשית, כישות שלמה, עצמאית ועוצמתית ויחדיו הם יוצרים שלם גדול יותר! ביחסים בניהם מתקיימת הפריה הדדית, כל אחד מהצדדים הוא גם "מורה" וגם "תלמיד", מזין ומוזן, נותן ומקבל זאת ועוד, אין הם מסתפקים בהבאת רווחה ואושר לתוך חייהם שלהם אלא, יחד הם קשובים לצרכיי הזולת, ובכוחות משולבים מחפשים דרכים לסייע ולשרת את הקהילה בה חיים! דבר זה נרמז בראשי התיבות של "זוגיות נשמתית" שהנו "זָן"( ניזון) וגם- "זֵן" ( אסכולה בודהיסטית המכוונת להארה באמצעות מדיטציה).

אהובים-יקרים, "קדושה" הנה מצב של חיבור בין הרוח לחומר,כאשר רגש האהבה הוא הכוח שמגשר בניהם כלומר, צ'אקרת הלב מהווה את נקודת האיחוד בין האלוהי לאנושי אין זה מקרי, שמרכז הלב הנו הצ'אקרה הרביעית בדיוק באמצע בין 3 הצ'אקרות העליונות ל-3 הצ'אקרות התחתונות. מכאן, שהאהבה והמחויבות הרוחית-רגשית של בני הזוג זה לזו, היא זו שהופכת את האקט המיני למקודש במובן שמתקיים בו טרנספורמציה כלומר, תנועה של "לידה מחדש" בכל רובדי הקיום האנושי- הרוחי, הרגשי והפיזי כפי שיובהר בהמשך.

אהובים-יקרים, תפקיד הגבר במפגש הזוגי-המיני להיות "צינור לאור", ותפקיד האישה להיות "כלי לאור" במילים אחרות, הגבר מייצג את "משולש הרוח" קרי, את התנועה מלמעלה כלפי מטה, מהרוחי לארצי, דבר זה נרמז היטב בצורתו 'הצינורית' של איבר המין הזכרי. האישה לעומת זאת, מייצגת את "משולש החומר"קרי, את התנועה מלמטה למעלה, מהארצי לרוחי, ניתן ללמוד על כך מצורתו "הקיבולית" של איבר המין הנשי. באופן זה, נוצר מעגל טרנספורמציה שלם: הגבר מושך כוחות של אור מהרקיעים העליונים ומתמירם מאנרגיה מופשטת לגשמית (נוזל הזרע), ואילו האישה שמקבלת לתוכה את האור, לאחר ששינה צורה מאנרגיה לחומר, מתמירה אותו חזרה מגשמי לאנרגיה דרך מרכז הגרון ( קולות הגניחה בזמן החיבור המיני ).

אהובים-יקרים, "מיניות מקודשת" מתארת מצב של מעגל טרנספורמציה שלם: תנועה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה בדרך זו, נוצרת הגאומטריה המקודשת של "המגן דוד" או "המרכבה" בצורתו התלת-ממדית, המסמל איזון בין רוח לחומר. מעגל טרנספורמטיבי שלם זה, יכול להתרחש רק כאשר הגבר מחובר לכוחות הרוחניים שבו והאישה לכוחות הרגש שבה! מכאן, ששביעיות רצון מתמיד מיחסי המין איננו תוצאה של כמות יחסי המין ורמת הביצועים כפי שרבים טועים לחשוב אלא, של איכותם הרוחנית-הרגשית בזמן שכל אחד מבני הזוג נמצא בתפקיד שלו!

אהובים-יקרים, יחסי המין נועדו להיות הרבה מעבר לדרך להבאת צאצאים, אמצעי להשגת הנאה פיזית חולפת או בכדי לפרוק מתח וחרדה. תכליתם הנעלה של יחסי מין הנה חיבור לכוחות של אור וקבלת "מזון רוחני", שמזין בכוחות של חיים והתחדשות את כל אחד מבני הזוג ואת שניהם יחד. בדרך זו, מניעת שעמום, שחיקה ודעיכה של הקשר הזוגי, ובמקום זאת השבחה שלו בדומה ליין שמשתבח עם הזמן. בעיות של פריון וקשיים בתפקוד המיני הן אצל הגבר והן אצל האישה הן תולדה של שיבוש הקשר המשולש המקודש שבין שלושת הצ'אקרות: מרכז הכתר שמייצג את הרובד הרוחי, מרכז הלב מייצג את הרובד הרגשי, ומרכז המין מייצג את הרובד הפיזי, יחד מתקבלת המילה "מלך" שהנה ראשי תיבות של מין, לב, כתר.

אהובים-יקרים, מחזור האישה, בדומה למחזוריות הירח, עונות השנה והטבע בכללותו, מבטא את חוקיות התנועה הבריאתית של "התכנסות-התרחבות" קרי, "התרוקנות-התמלאות", זהו חוק יקומי נצחי, שמתקיים בבריאה כולה אלא, שבכל פלנטה מתבטא באופן אחר ולובש צורה שונה ההולמת את רמת הדחיסות של צורת החיים בו. אישה בזמן מחזור, נמצאת בשלב של "פינוי" ו"ריקון", של כל מה שאינו תואם ומשרת עוד את צרכיה ההתפתחותיים. תהליך הפינוי/ריקון, מתרחש בכל הרמות – הרוחי, הרגשי והפיזי. שלב "ההתכנסות/התרוקנות", הנו שלב של תנועה פנימה, בו האישה נעה חזרה אל מרכז הווייתה, זהו שלב רב ערך, בו אישה יכולה להתחבר ביתר-שאת לאינטואיציות שלה, ולקלוט מסרים רוחניים.

אהובים-יקרים, בזוגיות ובהורות, האישה מעניקה שירות מקודש זה של "פינוי" ו-"ריקון" הישן לקראת קבלת החדש גם עבור בני משפחתה- בן זוגה וילדיה. זהו שירות רב ערך, וטוב היה אם גברים ונשים היו מודעים אליו ויוצרים את אותה רמה של כוונה. צופן השם "ווסת", מלמד שמחזור האישה נועד לווסת או במילים אחרות ליצור "איזון חדש".

אהובים-יקרים, בעוד ששבוע הדימום מסמל את שלב "הריקון והפינוי", הרי שהשבוע שלאחריו מסמל את שלב "הבנייה מחדש" של הכלי ( דפנות הרחם )בדרך זו, כלי הקיבול הנשי, פנוי ומוכן לקבלה של "אור חדש" דרך החיבור המיני לגבר: נוזל הזרע נושא תדרים ומיידעים חדשים, ונועד להיות ל"עזר" להמשך ההתפתחות של כל אחד מהם ושל שניהם יחד, והרי "זרע" בהיפוך אותיות "עזר"!

אהובים-יקרים, המשמעות הרוחית-הנסתרת של תקנת דרבנן לספור עוד 7 ימים נקיים לאחר תום הדימום ועד לחיבור המיני כלומר, המתנה של שבוע ועוד שבוע, נועדה לעורר את התודעה לאמת הגבוהה לפיה, ווסת האישה אינו משרת רק אותה אלא, יש כאן הזדמנות משותפת, הן עבור האישה והן עבור הגבר, להתחבר לכוחות של חיים והתחדשות, "שבוע" מלשון "שבועה" כלומר, חידוש השבועה והברית עם הרוח: שבוע לאישה ושבוע לגבר, ההמתנה של שבועיים ימים טומנת בחובה מתנה לאישה ומתנה לגבר. הטבילה במקווה ( מי גשמים שלא נשאבו והובלו בצינורות) או במקום עם מים טבעיים (מעיין, ים, אגם, נהרות ) נועדה לעורר רוחנית ולחבר לכוחות של חיים והתחדשות, שהרי יסוד המים בבריאה מסמל התפתחות וטרנספורמציה.

אהובים-יקרים, ככל שבני הזוג מתפתחים מבחינת כישורי הלב והתודעה, ועולים רוחנית החיבור המיני לובש צורה מעודנת יותר והשפעתו עוצמתית וארוכה יותר, ואיך כל זה קשור לכסף ייתכן ותשאלו, ואנו נזכיר לכם את ששכחתם- הכסף הוא הצבע של האהבה! אין זה מקרי, שבשפה העברית המילים "כסף" ו-"כִּסּוּפִים" מאותה משפחה, הכסופים לאחדות מחודשת של הרוחי עם הגשמי, האלוהי עם האנושי, הזכרי עם הנקבי!