יום המשפחה- ימות המשיח וצופן החמש

הקדמה

אהובים-יקרים, מאמר התמסורת "ימות המשיח וצופן החמש", מגלה לראשונה את הקשר הנסתר-הסמוי בין מה שבימי חז"ל נהגו לכנות "ימות המשיח", ובזמן עכשווי נקרא "תודעת משיח", לבין הגיאומטריה המקודשת של הספרה חמש, וכיצד קשר נשגב-מקודש זה, מאיר את התמורה בתפקידה הייעודי של אותה קבוצה המכונה "משפחה", בתקופה נוכחית של תום עידן ישן ועידן חדש שבפתח.

המאמר

אהובים-יקרים, במאמר-תמסורת עטור קדושה זה, בתואם לחוקיות הזמן העכשווי של "הסרת הצעיפים", אנו מבקשים להאיר את הקשר הנסתר-הסמוי, בין מה שבשפת חז"ל נקרא "ימות המשיח", ובקהילות הרוחניות של היום מכונה "תודעת משיח", לבין הגיאומטריה המקודשת של הספרה חמש! 

אהובים-יקרים, כפי שיודעים הנכם, האתגר ההתפתחותי-האבולוציוני של האנושות בתקופה הנוכחית הנו, התנועה מתודעת הממד השלישי והרביעי אל-עבר הממד החמישי! נשאלת השאלה, מהי תכליתה הנעלה של תודעת הממד החמישי, או במילים אחרות, "תודעת משיח", וכיצד היא קשורה לגיאומטריה המקודשת של הספרה חמש,  כפי שמלמד צופן המילה "משיח" מלשון "חמש י'"!!!

אהובים-יקרים, למעט אווטארים כדוגמת נח ומשה רבנו, שהיו שרויים בתודעה של אחדות עם הממדים העליונים, האנושות, הייתה ועודנה, שרויה בתודעת ממד שלוש וארבע, המזוהה עם מציאות החומר המוגשם,יחד עם זאת, בסנכרון למגמה הקוסמית העכשווית, קיים גרעין בקרב אוכלוסיית המין האנושי, שמתקדם אל-עבר תודעת הממד החמישי, קבוצה חלוצית זו, מפלסת את הדרך לעלייה בתודעה עבור האנושות כולה!

אהובים-יקרים, יכולתם של מתקדשי אמת, כדוגמת נח ומשה רבנו, לנוע אל מה שהנו מעבר לגשמי-החולף, היא זו שהעניקה להם אתהידיעה של סוד החמש! ומהו סוד החמש וודאי תשאלו, וכהרגלנו בקודש, גם בפעם הזו, אנו נעתרים באהבה ורצון, ליצור את אותה רמה של הארה ובהירות

אהובים-יקרים, כפי שיודעים הנכם, עולמכם והבריאה כולה מושתתים על ארבע יסודות: אש, אוויר, מים ואדמה, בעוד שהספרה ארבע מבטאת את ארבעת יסודות הטבע, כמו גם, ארבע עונות השנה, ארבע כיווני הרוח, וארבעת היסודות של כל מבנה ובית שבעולמכם, הרי שהספרה חמש מייצגת יכולת שליטה בארבעת היסודות, כלומר, הספרה חמשמבטאת את "סוד האלכימיה", או במילים אחרות, "סוד שינוי הצורה",  הווה אומר, סוד שינוי תכונות החומר, ובמקרים מסוימים אף הפיכת אנרגיה לחומר!   

אהובים-יקרים, הספרה חמש, כפי שיובהר בהמשך, נושאת איכות תדרית של שינוי וטרנספורמציה! זו הסיבה בעטיה, ברצף העוקב של המספרים, הספרה חמש באה מיד אחרי הספרה ארבע!  זאת ועוד, האם שמתם לבכם לכך, שהקו המעוגל בספרה חמש, משווה לה צורה של בטן הריונית? והרי מהותו של "הריון" הנו שינוי צורה! הווה אומר, נשמה משנה צורה ומאצילה עצמה לתוך גוף אנושי בשר ודם!  אין זה מקרי, שבשפה העברית, הספרה חמש מיוצגת על-ידי האות ה, שהרי מהי האות ה, אם לא אות י קטנה (האות הראשונה בשם המפורש) בתוך 'הבטן' של אות י גדולה! "הריון" כבר אמרנו?!

אהובים-יקרים, כפי שיודעים הנכם, אין ולו פרט אחד בעולמכם, שאיננו פרי הכוונתה של הרוח, דבר זה תקף גם בנוגע לשפה העברית, המכונה "שפת הקודש", במובן שרזי הבריאה והאלוקות מוטבעים-מוצפנים בתוכה, כפי שנרמז בשם "עברית", מלשון "עבר י'", הווה אומר, היכולת לנוע אל עבר 'מציאויות' שהנן מעבר למציאות הפיזית הגלויה! דוגמא לכך, ניתן למצוא במילה "משפחה", המורכבת מחמש אותיות, וצופנת בחובה את הגיאומטריה המקודשת של הספרה חמש: "משפחה" מלשון "חמש פה"!

אהובים-יקרים, בשונה מהתפיסה האנושית הרווחת לפיה, המבנה המשפחתי נועד לספק את הצרכים הקיומיים-הרגשיים הבסיסיים של האדם, קרי, צורך בביטחון והגנה, שייכות ואהבה, הרי שעל-פי הפרספקטיבה הרוחית-הגבוהה, תכליתה הנעלה-האמיתית של משפחה הנה, להוות מעוז למידה והתפתחות, שינוי והתמרה עבור חבריה, המבוגרים והצעירים כאחד!  

אהובים-יקרים, בעולמות העליונים, מתקיימות כל העת "קבוצות למידה", או במילים אחרות, "קבוצות עבודה" מגוונות, כאשר לכל קבוצה תפקיד ייעודי-ייחודי לה, ייתכן ותשאלו, על-פי איזה מדד נקבע 'הרכב' הנשמות בכל קבוצה? התשובה לכך פשוטה- 'החלוקה' מתבצעת בתואם לסף התודעה, כלומר, נשמות בעלות סף תודעה דומה, מתקבצות יחדיו סביב "נושא משותף" אותו הן מבקשות ללמוד-לחקור ודרכו להתפתח.

אהובים-יקרים, כאמור, בממדים הגבוהים, 'החלוקה' של נשמות לקבוצות למידה, מתרחשת באופן טבעי, בתואם לסף התודעה שנשמה מצויה בה, מכאן, שסף התודעה מהווה את "המכנה המשותף", קרי, 'הדבק' שמחבר בין חברי הקבוצה, הואיל ועולמכם מהווה מרחב למידה והתפתחות בממד הגשמי-החומרי, נוצר צורך 'לתרגם' את אותו 'דבק תדרי-תודעתי' ל'דבק' בעל ממשות פיזית, דבר זה נעשה באמצעות מה שבשפת המדע נקרא "מטען גנטי", המעניק תכונות פיזיות והתנהגותיות משותפות בין הורים לילדיהם ובין אחים, תכונות משותפות אלה, תורמותלתחושת קרבה ולכידות בין בני המשפחה, קרי, מהוות את הרשת המקשרת-המחברת בין הפרטים במשפחה, כפי שנרמז במילה "תורשה", מלשון  "רשת ה'"! מכאן, שתכליתה הנעלה-המקודשת של "משפחה" הנה, להוות מרחב של התפתחות ותנועה אל-עבר שלבים  מתקדמים וגבוהים  יותר של תודעה והוויה!!

אהובים-יקרים, "המכניזם המשותף" המורכב מתכונות פיזיות, נטיות רגשיות ויכולות קוגנטי ביות שמתקיים בין אנשים בעלי קרבת דם, תכליתו הנעלה-המקודשת הנו, חיזוק רגשות אהבה ואחווה, ערבות ושותפות גורל, לא רק במובן של דאגה לצרכים הפיזיים-רגשיים של הפרט במשפחה, אלא הרבה מעבר לכך!  הדמיון נועד לעורר-להגביר בקרב חברי המשפחה, רגשות של מסירות ורצון טוב,על-מנת לאפשר את התפתחותו המרביתהמיטבית של כל פרט, או במילים אחרות, לאפשר לאותו פוטנציאל נשמתי-ייחודי לבוא לידי ביטוי, ועל-ידי כך, להפרות, לפתח ולטפח את המעגל המשפחתי ומשם את המעגלים הקהילתי והכלל-אנושי!

אהובים-יקרים, פעמים רבות קורה, שהורים עסוקים יתר על המידה בדאגה לסיפוק הצרכים היום יומיים שלהם עצמם, של בן הזוג והילדים, ונוטים לשכוח-לזנוח את הצרכים ההתפתחותיים הגבוהים-האמתיים! ההפך קורה גם כן, ילדים בוגרים, נוטים ליטול על עצמם את הטיפול בצרכים היום יומיים של הוריהם המתבגרים, ואינם נותנים את הדעת לצרכיהם ההתפתחותיים הגבוהים! והרי ברמה הרוחית-הגבוהה, ילדים נחשבים ל"קצה הצומח" במשפחה, הווה אומר, לאותו 'חלק' באורגניזם, שתפקידו-ייעודו להוות את הכוח הדוחף קדימה ונע ראשון אל עבר החדש המתהווה!!

אהובים-יקרים, בעת מקודשת והרת גורל זו של "אחרית הימים" ושל מעברי עידנים, המגמה האבולוציונית העכשווית,  מכוונת אל עבר, ביסוסן, פיתוחן וטיפוחן של קבוצות משפחה אשר חבריה מקיימים יחסי גומלין, קשר ותקשורת על בסיסיים נשמתיים-גבוהים של התפתחות רוחית ועלייה בתודעה, וכפועל יוצא מכך, ביטויים בחיי היום יום הגשמיים, מדובר בשינוי סדרים, כלומר, הרוחי מקדים את הגשמי, במובן שמהווה הוא מקור הזנה המתווה-המעצב את החיים בפיזי.

אהובים-יקרים, משמעותו האמיתית-הנכונה של "יחד" היא תמיד תדרית, הפיזי הוא היבט של היחד, כי הרי פעמים רבות, עדים אנו ממקום מושבינו שברוח, לאותה תופעה מצערת, שכמגפה פושטת בקרב המין האנושי, של בתים ומשפחות שלמות אשר הבדידות, הריחוק והניכור שורים בהם! מכאן, שניתן להימצא באותו מרחב פיזי, לגור תחת קורת גג אחת ואין "יחד", לעומת זאת, ניתן להימצא במקומות נפרדים, מרוחקים (ואפילו בממדים שונים כפי שמתקיים בעולמנו אנו),  והיחד הוא עוצמתי ובלתי ניתן להתרה!

אהובים-יקרים, תכליתה הנעלה של  "תודעת החמש", או במילים אחרות, "תודעת משיח", מכוונת אל-עבר כינונה ומיצובה מחדש של אנושות נשגבה, בה בני-אדם יוצרים במשותף עם הרוח, קרי, בוראים בשותפות עם מלאכים וישויות אור המצויות בממדים הגבוהים!

אהובים-יקרים, על-מנת לעלות בתודעה אל ממד חמש, נדרש מבן האנוש להשיג את אותה רמה התפתחותית-תודעתית המכונה "טוהר"! טוהר הנו מצב של הוויה בו קיים סנכרון מושלם בין העצמיות האנושית לזו הנשמתית! מצב זה של הלימה מלאה בין הגשמי לרוחי, מתקיים אצל תינוקות בני יומם, והוא הוא שמעניק להם את יופיים המהפנט ואת ריחם המשכר!

אהובים-יקרים, הסיבה בעטיה, הגעה לסף התפתחותי-תודעתי של "טוהר", מהווה תנאי מקדים-הכרחי לעליה לתודעת ממד חמש הנה, על-מנת שאותה יכולת של שליטה בארבעת יסודות הבריאה, תתועל לטובת הפרט והכלל כאחד, בתואם למוסר ה' ולאמת של האור, ולא חלילה ההפך מכך! רק אדם שהגיע לדרגה של תם, במובן של שלמות וטוהר,  קרי, אותו מצב בו 'נסגר המרווח' בין העצמיות הארצית-הנמוכה לבין העצמיות הנשמתית-הגבוהה, בשל לעלות שלב למעמד של שותף פעיל עם הבריאה והאל, והרי "בשל", בסיכול אותיות מתקבל "שלב"!

אהובים-יקרים, אותו מצב תודעתי-הווייתי נשגב של טוהר, בו העצמיות הארצית-הנמוכה נמצאת בהרמוניה עם העצמיות הנשמתית-הגבוהה, מתואר בחזון "אחרית הימים" שבספר ישעיה: "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטון נוהג בם" (פרק י"א, ו'), הזאב, הנמר והכפיר, כולן חיות טורפות, משל לכוחות הנפש שבאדם, והרי טבע הנפש האנושית, 'רעב תמידי' שאינו יודע שובע, ורצון לקחת לעצמה גם את ששייך לאחר! לעומתה, הנשמה מהותה נתינה טהורה, ולכן היא מיוצגת בדמותן של הכבש, הגדי, העגל והמריא, כולן מטאפורות לתמימות וטוהר! מכאן, שחירות אמת הנה פרי חינוכה של הנפש האנושית וכיולה לעצמיות הנשמתית-הגבוהה, אז ורק אז, ניתן לומר על בן האדם שהוא "בין חורין", במובן שגאל עצמו משעבוד לכוחות האגו, וכעת הנו חופשי להווייתו האמיתית-הנצחית, כמאמר הכתוב: "ונער קטון נוהג בם"!

אהובים-יקרים, אותה נשמה אהובה-נשגבה של משה/ישו מהווה סמל ומופת להתמרה עצמית ולאלכימיה אנושית: "ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלוהים הנושא חטאת העולם" (יוחנן א', כ"ט), והרי התואר "שה" הנו ראשי תיבות של "שינוי הצורה"!

אהובים-יקרים, לאורך ההיסטוריה האנושית, כל מה שנוגע לצליבתו של ישו, הוטה וקיבל פרשנות שגויה, גם בקרב מאמיניו ותלמידיו הקרובים ביותר, שהתמקדו בביסוס דמותו כקורבן האולטימטיבי, בשעה שהם מתעלמים לחלוטין מעוצמת נבואתו, ומחמיצים את סוד כוח הבראתו ותחייתו, והרי מה היא תחייתו מן המתים אם לא אלכימיה במלוא תפארתה והדרה?!!

אהובים-יקרים, ישו מעולם לא ראה עצמו קורבן של האנושות, אלא "נותן שירות" עבור התעוררות המין האנושי! הלכה למעשה, ישו ידע והבין היטב, שהקורבנות האמיתיים הם מתנגדיו-צולביו, שבעיוורונם-תרדמתם, ממאנים לקבל את היד שמושטת לעברם, ומפנים עורף לגאולה שלהם עצמם!  בשעה שנצלב, נשא ישו עיניו לשמיים ואמר: "אלוהים מחל להם, הם עיוורים, הם לא יודעים מה הם עושים!"

אהובים-יקרים, תודעת ממד חמש, או במילים אחרות "תודעת משיח", נושאת איכות תדרית של שמחה, כפי שמרמז צופן המילה "חמש" בסיכול אותיות "שמח", אולם אל לכם לטעות,  אין מדובר באותו רגש שמקורו בנפש האנושית, של מצב רוח מרומם, שהנו תלוי נסיבות חיצוניות ועל-כן זמני ובר חלוף, אלא במצב של הוויה השרויה באחדות תמידית עם המקור, קרי, "הטוב השלם", יתרה מזאת, בעוד שרגש השמחה, שמקורו בנפש האנושית, מפר את שיווי המשקל הפנימי, והנו בעל איכות תדרית של פיזור, הרי ששמחה שמקורה באור הנשמתי, נושאת איכות תדרית מוזהבת של שלווה ונינוחות, מיקוד ומרכוז, מעין "שמחה שקטה", והרי התדר המוזהב הוא התדר המתמיר של האלכימיה המקודשת, כפי שמרמז צופן המילה "זהב", שערכו הנומרולוגי חמש!

אהובים-יקרים, בתום מאמר-תמסורת מקודש זה, אנו מברכים אתכם, לו יהי וכמה שיותר בני אדם בעת הזו, ייעורו אל דרך האמת והמוסר של האור, וישובו להיות טהורים כמו תינוקות בני יומם, והרי צופן המילה "תינוק" בסיכול אותיות, מכוון אל-עבר "תיקון הניתוק", שבין עצמיותכם האנושית-הגשמית לזו הנשמתית-הרוחית!

אמן כן יהי רצון!