כיפור ו"אחרית הימים": משמעות הצום וצופן הברכה "גמר חתימה טובה"

עריכה מחודשת: 28 ספטמבר 2017

אהובים-יקרים, בעת הרת גורל זו של "אחרית הימים", אותו מנהג שלכם לברך איש את רעהו,  בימים מקודשים אלה של מועדי תשרי בברכת "גמר חתימה טובה", נושא עמו משמעות חדשה שונה בתכלית  משהייתה עד לא מכבר!

אהובים-יקרים, לאורך אלפי שנות קיומו של הצביר היהודי, תמצית הברכה "גמר חתימה טובה" כוונה להמשכיות של חיים, והתברכות במזל וגורל טובים, מבלי להמעיט או לפגוע חלילה בערכה המקודש של כוונה זו, אנו באים כעת ומכריזים, שבשל גודל הימים צופן הברכה "גמר חתימה טובה" מכוון הרבה מעבר לכך!     

אהובים-יקרים, משמעותה העכשווית-הנכונה של ברכת "גמר חתימה טובה", בעת מקודשת והרת גורל זו של חילופי עידנים הנה, הבאה לידי גמר וסיום של החתימות הנשמתיות והחוזים הקארמתיים אשר נשמות קיבלו על עצמן ללמוד, לתקן ולממש, משך מאות ויותר גלגולים, והלכה למעשה, לאורך עידן שלם!

אהובים-יקרים,  על-פי החוקיות היקומית, כל ראשית היא אחרית וכל אחרית היא ראשית מכאן,   שבתואם לסדר האלוקי, לא ניתן להוות חדש לפני הבאתו לידי סיום והשלמה של הישן! הואיל וכך, צופן הברכה "גמר חתימה טובה" מכוון אל-עבר גמר החתימות הנשמתיות והחובות הקארמתיים, המביא בעקבותיו שחרור ממעגלי הקארמה והטבעת "החותם הרוחי-המוזהב", טרום החלתו של העידן החדש הוא עידן "תור הזהב" אשר תמציתו המקודשת-כינון יחסי שותפות והרמוניה בין בני-האדמה לבריאה והאל!

אהובים-יקרים, הנוהג לצום ביום הכיפור תכליתו הנעלה 'להרחיק, 'להזיז' את התודעה מהתמקדות בהיבט הפיזי-החולף של קיומכם, והעברת הפוקוס אל ההיבט הרוחי-הנצחי של קיומכם אשר הנו טבע מהותכם האמתי! שהרי כל מה שהוא "אמתי" הוא "נצחי", וכל מה שהוא "נצחי" הוא "אמתי"!

אהובים-יקרים, הצום הנו "כלי" ליצירת התעוררות רוחנית דרכו, ההכרה של האדם מתעוררת בעוד רמה אל אותה אמת מקודשת של היותו מהות נשמתית חלק מהמקור האחד! מכאן, שהצום איננו "היעד" אלא "אמצעי תיווך" עבור האדם, מעין "גשר" להתחבר ולהתקרב בעוד רמה למהות האלוהית-הבראשיתית, מדובר בתהליך אינטימי-פנימי אשר דרך הפשטות-הענווה, והאיכות השקטה-הדוממת נכונים וראויים לה, כפי שהיטיב להורות זאת, גדול מורי מתקדשי האמת, ישוע: "…וכי תצומו אל-תהיו זועפים כחנפים המשנים את פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרכם, ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך, למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך" (מתי ו, ט"ו-י"ט).

אהובים-יקרים, כגודל הימים כך גם גודלן של  המשימות והאתגרים! הואיל וכך, היום יותר מתמיד, נדרש האדם להשקיע בתהליכי מודעות, ריפוי והתפתחות  אשר תמציתם המקודשת למידה של שיעורי הנשמה המהותיים, והשלמה של החוזים הקארמתיים דבר זה תקף שבעתיים, לגבי שליחי אור ומורים רוחניים! הווה אומר, 'מבחנם' של שליחי אור ומורים רוחניים בעת הזו, הנו 'מוקפד' וקשה אף יותר ביחס לשאר בני-האדם, הואיל ובמסגרת החוקיות המשתנה של "אחרית הימים", הגאולה האישית קודמת לגאולת הכלל, ומהווה "מראה מקום" בעבור האחרים!! היום יותר מאי-פעם בעבר, שליחי אור ומורי רוח, נדרשים להיות הראשונים לפסוע בנתיב ההתפתחות-ההתעלות, ולהוות Modeling (דוגמה) ו-"השראה חיה" לבני האדם ככלל, ולתלמידיהם וחניכיהם בפרט! 

אהובים-יקרים, היום יותר מתמיד, גורלו של אדם בחירתו-אחריתו! הווה אומר, בחירתו-אחריותו האם לפסוע בנתיב ההתפתחות באם לאו הואיל וכך, בתקופה נוכחית, אותו נוהג של בני-אדם לאחל איש לרעהו "גמר חתימה טובה" ולברך זה את זה בברכת "שנה טובה", השפעתו ברמה הרוחית-הגבוהה הולכת וקטנה, הולכת ומצטמצמת יתרה מזאת, ראוי ונכון לעשות שימוש בנוהג זה, של הענקת ברכות ואיחולים במידה הראויה! שימוש יתר על המידה, באותן  ברכות, איחולים ותשבחות, יוצר את אותה רמה של זילות ומס שפתיים, במובן של סם מרדים וממסך תודעה, והרי צופן המילה "מס" בסיכול אותיות הנו "סם"! למען הסר ספק, מכוונים אנו לא רק לאותן מילים ומשפטים אלא גם לאותם סמלים, איורים ותמונות, בהם הנכם מרבים לעשות שימוש ככלל ובאלה הימים בפרט,  באותו מרחב עכשווי שלכם, זה המכונה "פייסבוק", שימוש  מוגזם ומופרז.

אהובים-יקרים, חשוב להבין, שתכליתו הנעלה, נעלה במובן של אותה סיבתיות גבוהה-שמימית, להיווצרותו של אותו מרחב של "פייסבוק", נועדה להיות כזו, המאפשרת את אותה תקשורת קולקטיבית מיידית, ברמת האון-ליין! לצערנו כי רב, בימים אלה, מדיה זו הולכת ומאבדת הרבה מאיכויותיה, יותר ויותר, אנו עדים, לאותו נגע מדבק של 'הילולה' שפשט, או נכון יותר לומר, פשע, ברובם המכריע של קירות הפייסבוק, בעוצמות שלא היו כמותן בעבר, ובאופן חסר תקדים! חשוב להבין, שהתנהלות זו, מהווה כמעין "זאב בעור כבש" שעיקרה, התהללות במילות אהבה, שהלכה למעשה, אינן נובעות ממעיינה הנצחי של הנשמה, ובסופו של דבר יוצרות מצב תדרי נמוך, שבו כל אינדיבידואל מהלל את עצמו באמתלה להלל אחרים, ושיר הלל שעניינו בתפילה וקדושה, הופך ל'הילולה' של חגיגת אגו מתמשכת חשוב להבין, ש"עקרון הפשטות" המכונה "עקרון האחד" מבקש את הענווה, את המיקוד, ואת ידיעת מקומו של הפרט במכלול המקודש השלם!

אהובים-יקרים, הרשתות החברתיות אשר מלכתחילה נועדו להיות בשירות התקשורת הקולקטיבית-הגלובלית בתקופה מקודשת ומיוחדת זו של האצה התפתחותית, הפכו עד מהרה, למעין זירת התגוששויות ומאבקי אגו אשר למרבה הצער והזעזוע, כל חלקי האוכלוסייה, ללא יוצא מן הכלל, נוטלים בהם חלק החל מפוליטיקאים ועד אנשי חינוך ורוח, באמתלות שווא של  אידיאולוגיה, מוסר וערכים, נוצר מצב מסוכן ועגום של הפיכת הרשתות החברתיות למעין "במות" עליהן מקריבים-שופכים את דמו-גופו של האחר כל זאת באין מפריע ניראה, שהיום יותר מאי-פעם בעבר "איש קם על אחיו להרגו" ו"צום גדליה" אשר צוין לפני ימים אחדים (ג' תשרי) לזכר גדליה בן אחיקם אשר נרצח בדם קר מתוך תאווה לשליטה ושררה בידי ישמעאל בן נתניה, מקבל משמעות נוספת ורלוונטי היום לא פחות מתקופת סוף ימי הבית הראשון…

אהובים-יקרים, תדרי ההודיה והברכה מקודשים המה, כך היה בעתות קדומות וכך תקף גם היום לכן, חשוב שהשימוש בהם יעשה במידה הראויה-הנכונה!!  היום יותר מתמיד, יש צורך דחוף שלא לומר בהול, להתמיר את תדרי הערצה, האדרת האגו והחנופה הקלוקלים, ברגשי הכרת התודה והאהבה, הטהורים- הענווים- הפשוטים- המקודשים,  שהרי טבע מהותכם הנשמתי הנה  איכות הפשטות!  "הפשטות-השקטה", נאמר זאת כך, כפי שהיטיב לתמסר זאת, אותו פזמונאי אהוב שלכם ומוערך עד מאוד, זה הקרוי בשמו הארצי יוסי בנאי באומרו: "ורק אני מרוב אהבה שותק, מרוב אהבה שותק"… ("מרוב אהבה") איכותו התדרית של שירתו-נבואתו של יוסי בנאי, "בנאי" בסיכול אותיות "נביא", יש בה מין הניקיון והפשטות הראויים לזמן עטור קדושה זה!

אהובים-יקרים, אנו מבקשים כעת, להזכיר לכם, את מה שמזה זמן דומה ששכחתם, שמידת הטוהר והמסירות, הענווה והפשטות, היוו, מאז ומתמיד, את מהות דרכו ותורתו של אותו מתקדש עברי שלכם, ואנו מכוונים דברינו, אל אותו נבחר-אל שלכם, זה המוכר לכם בשמותיו הארציים כ"משה-ישו"! (ראה מאמר-תמסורת "חג החירות והחופש שבמחויבות אמת לחזון הנשמתי-המוזהב!).

אהובים-יקרים, בתום מאמר תמסורת עטור קדושה זה, אנו מבקשים לברך כל אחד ואחת, בברכת "גמר חתימה טובה", הווה אומר, הבאה לידי גמר והשלמה של  החתימות הנשמתית ושיעורי הקארמה, לו-יהי  ובעת מקודשת והרת גורל זו של "אחרית הימים", כמה שיותר בני-אדם יהיו ראויים-זכאים לקבלת "החותם הרוחי המוזהב"!

אמן כן יהי רצון!