מעגל תשורת רוחות העמים

עריכה מחודשת: 14 אוקטובר, 2020

אהובים- יקרים, חודש תשרי הבא לטובה, מבקש להזכיר לכם ביתר-שאת, ולעורר כל אחד מכם וכל אחת מכן, לתשורת האלוה"תשרי", משמע "תשר ה'", הן במובן של החיבור לנתיב הייעודי האישי, והן במובן של אותו חיבור לנתיב הייעודי הקולקטיבי, שהרי, מהו "נתיב ייעודי" אם לא "תשורת הרוח", המבקשת למצוא את ביטוייה בפיזי, ולממש עצמה על-פני האדמה, במגוון דרכים ואפשרויות, יצירתיות ומלאות השראה!

אהובים-יקרים, כל אחד מעמי הארץ, נושא תפקיד רוחי-ייעודי נסתר, כך היה בעתות קדומות, וכך תקף גם בעת הזו! כשם שנשמה, בוחרת לה נתיב ייעודי עוד בטרום לידתה, כך גם אותה ישות קולקטיבית, הקרויה בפיכם "עם", הינה בעלת נתיב ייעודי, שעליו הוחלט ברקיעים העליונים, ובהיררכיות הבריאתיות, הרבה קודם להתהוות אותה קבוצה של "עם" בממד הארצי, והתגשמותה על-פני האדמה.

אהובים-יקרים, בתואם לקדושת חופש הבחירה, המתקיים במרחבכם מזה עידנים, כשם שנשמה לאחר רדתה אל האדמה, בוחרת האם לפסוע בנתיבה הייעודי, כך גם אותה ישות קולקטיבית של "עם", בוחרת האם לפסוע בנתיבה הרוחי-הייעודי באם לאו. משמעות הסטייה מדרך, ואובדן החיבור הגבוה אל "רוח העם", יוצר את אותן השלכות 'בלתי-רצויות', נקרא לזאת כך, על מצבו וגורלו של אותו עם, אך לא זו בלבד, נוצרות גם אותן השפעות 'בלתי-רצויות',  על המצב הפלנטארי, והמין האנושי בכללותו! משל לתפקוד קלוקל של איבר מסוים, המפר את האיזון הכוללני, ופוגע במצבה של המערכת השלמה זו הקרויה "גוף".

אהובים-יקרים, עם הפוסע בנתיבו, וממש את ייעודו הרוחי, וודאי לו, שבני עמו ייהנו מחיים של גורל טוב, רווחה ושגשוג, ובו-בעת, עם זה, מעניק את "מתנת האור" שלו, קרי, "מנחתו הרוחנית", לכלל המין האנושי, ועל-ידי כך, תורם את חלקו, לאיזונה, ריפוייה והתפתחותה של פלנטת ארץ ותושביה.

אהובים-יקרים, כפי שרבים מבניכם מכירים ויודעים, בגוף האדם פועלים שבעה מרכזי אור, קרי, מרכזי אנרגיה (צ'אקרות) עיקריים (יש כמובן הרבה יותר), לכל צ'אקרה משמעות ותפקיד, והיא בעלת איכות תדרית-תודעתית מסוימת, כל אדם, על-פי צו ייעודו הנשמתי, מקושר לצ'אקרה דומיננטית מסוימת (ישנם מקרים, בהם אדם מקושר לשתיים עד שלוש צ'אקרות), על פי אותו עקרון, כל אחד מבני העמים, על-פי נתיבו הייעודי, מקושר לצ'אקרה/ות דומיננטית/יות, בהשפעתה/ן מוענק לו אותו צביון ייעודי- ייחודי המבדיל אותו משאר עמי הארץ!

אהובים-יקרים, במאמר-תמסורת מקודש זה, אנו מביאים את התייחסויותינו, לנתיבם הייעודי של 22 עמים, כולם מתקיימים בעת הזו על פלנטת ארץ אולם, חשוב שתשימו דעתכם לכך, שחלקם נושאים שורשים עתיקי יומין, של אלפי שנים ויותר, ההצבעה על תפקידו  הייעודי של עם מסוים, אינה בהכרח מורה על כך, שעם זה אכן מממש את ייעודו, ופוסע בנתיבו הרוחי-הייעודי. לצערנו כי רב,  בלא מעט מקרים, קבוצות של עמים סוטות מנתיבן הייעודי, יש שיותר ויש שפחות. במקרים מסוימים, אנו אף עדים להסתאבות, ולאותן 'נפילות' מוסריות-רוחניות של קולקטיב שלם! במקרי קיצון מעין אלה, שאלת הצדקת המשך קיומו של אותו עם, נידונה מעת לעת בפרלמנטים הקוסמיים וברקיעים העליונים ביותר, מקובל להעניק לעם שסטה מנתיבו "אשראי קוסמי" לתקן דרכיו, למרבה הצער, בימים אלו ישנם עמים אשר האשראי הקוסמי עבורם להתעוררות ותיקון הדרך תם, וישנם כאלה שמתקרב לסיומו.

אהובים-יקרים, יש מבניכם שוודאי יישאלו- כיצד ניתן לעם מסוים לדעת מהו נתיבו הרוחי-הייעודי? התשובה נוגעת במידה רבה בהתנהלותם של אותם מנהיגים קרי, נבחרי העם. עם בעל  הנהגה אשר מונעת מרצון טהור  תשכיל לזהות בחושיה הפנימיים את אותו פוטנציאל רוחי-ייעודי, ותדע לקדמו ולפתחו על-ידי הפניית אותם משאבים פיזיים ואנושיים הנחוצים. עם שמקיים את התפקיד שהוענק לו בתוך משפחת בני העמים, יזכה באופן טבעי לתמיכתם ולאהדתם של שאר העמים, וייהנה משלום, רווחה ושגשוג. ייתכן שיהיו מבניכם (ואנו נוטים לזהות זאת), שיקומו ויטענו "ובמה פשע אותו עם אשר העומדים בראשו לוקים הם בחסר?" ואנו נענה ברצון, שעל-פי אותו חוק יקומי- נצחי, מנהיגי עם, מאז ומתמיד, בכל התקופות, ולאורך כל תולדות המין האנושי, היוו "מראה טהורה" למצבם המוסרי-ערכי של בני עמם, עם שרמת מוסריותו גבוהה, יצמיח מקרבו מנהיגים בעלי רמת מוסריות וערכיות תואמת, וההיפך גם הוא נכון.

אהובים-יקרים, בהמשך קריאת מאמר-התמסורת, אנו מפנים אתכם באהבה, ליצור את אותה רמה של התבוננות ערה, המבקשת לחקור ולגלות, האם ובאיזה מידה, כל אחד מהעמים המובאים כאן, מממש את הצו הרוחי ואת נתיבו הייעודי.

מעגל 22 רוחות העמים (לפי סדר א"ב):

אוסטרליה- העם האוסטרלי מקושר לצ'אקרת מקלעת השמש, הממוקמת בחלק שבין הסרעפת לטבור, ובדומה לשמש הפלנטארית מהווה את מקור ההזנה ואנרגיית החיים בגוף האדם, בהשפעתה של צ'אקרה זו, תפקידו הרוחי-הייעודי של העם האוסטרלי הנו, לעורר את אותו זיכרון עתיק יומין של צורת הריון  והולדה שאפיינה אנושות עברית אשר התהלכה על פני אדמה מקודשת זו, וששונה לחלוטין מזו המוכרת לכם  היום. הקנגרו, המופיע בסמלה הלאומי של אוסטרליה, מרמז על כך. הקנגרו, המהווה חלק אינטגראלי בנופה של אוסטרליה,  שייך  לקבוצת "יונקי כיס", שייחודם בהריונן הקצר של הנקבות אשר ולדותיהן נולדים זעירים, וזוחלים מיד עם לידתם לכיס,  שהוא קפל עור, המחובר לעצמות הכיס  מתחת לבטן האם, שם הם ממשיכים להתפתח במשך כמה חודשים (ויקיפדיה, 2014). נושא חשוב זה, הנוגע לצורות הריון והולדה בקרב המין האנושי, שהתקיימו פה  בעידנים קדומים, יידון וידובר רבות בעתיד לבוא.

 אוקראינה העם האוקראיני, מקושר למקלעת השמש, בהשפעתה של צ'אקרה זו, האמונה בין היתר על היבט של צמיחת העצמי האותנטי הגבוה, נתיבו הרוחי- הייעודי של עם זה, הוא פיתוחענף הבוטניקה, משמע אומר, חקר עולם הצומח ופיתוחם של זנים מיוחדים. לא בכדי, אוקראינה ניחנה באדמה פורייה ובשדות ירוקים, המשתרעים על פני שטחים נרחבים. אין זה מקרה, שניגון העשבים של רבי נחמן מברסלב, המבטא את הקשר החי-הער של האדם אל הצמחים, שהם בבחינת "רעיו ואחיו הצעירים", נכתב על אדמתה של אוקראינה.

איראן  העם האיראני מקושר לצ'אקרת הגרון, בהשפעתה של צ'אקרה זו האמונה על יכולת הביטוי וההבעה הווקאלית, נתיבו הרוחי-הייעודי של עם זה הנו, לעורר את שמחת השירה. השירה שהופקדה בידי עם זה, הנה בעלת תפקיד חשוב והשפעה מבורכת, היא מרוממת את מצב רוחו של האדם, פותחת את מרכז הלב, ומסייעת בהתמרת רגשות נמוכים של בדידות, כאב וקושי, ברגשות עילאיים של אחדות, שמחה והודיה.

אירלנדהעם האירי מקושר לצ'אקרת הגרון, בהשפעת צ'אקרה זו, האחראית על הפקה של צלילים, נתיבו הרוחי-ייעודי של עם זה הנו,  שמחת הנגינה. האם נתתם דעתכם לכך, שאירלנד היא המדינה היחידה בעולם, שסמלה הלאומי הוא כלי נגינה! דבר זה אינו מקרי, כפי שוודאי ברור לכם, וצופן בתוכו רמז בנוגע לרוח העם האירי. אחד מכלי הנגינה האיריים המפורסמים והמוכרים ביותר בעולם הנו חמת החלילים האירית (ויקיפדיה, 2014). מדובר בכלי נשיפה בעל איכות צלילים, המשרה השפעה תדרית מרחיבה על מרכז הלב, ומעצימה את אותו רגש של אחדות והרמוניה עם הטבע, ועם אותם מרחבים פתוחים של שטחי דשא וצמחיה ירוקים המכסים אי זה. נוכח צלילים מרחיבי נפש ומרוממי רוח אלה, לא ניתן לו לאדם להישאר אדיש, והוא מתמלא ברגשות שמחה והכרת תודה על הקיים ועל שישנו.

אמריקה– העם האמריקני מקושר לשתי צ'אקרות: מקלעת השמש ומרכז הלב. בהשפעתן של שתי צ'אקרות אלה, עם זה קיבל על עצמו את התפקיד הרוחי של היות סמל ומופת לשמירה והגנה של זכויות היחיד וקבוצות מיעוטים (צ'אקרת השמש), ובהיבט המשלים של זה, הושטת יד נדיבה ומתן סיוע לקבוצות ועמים ברחבי הפלנטה (צ'אקרת הלב). פסל החירות הניצב על אדמת ארצות הברית, בדמות אישה לובשת גלימה, ולראשה נזר בעל 7 חודים, המזדקרים כקרני שמש לכל הכיוונים, ומייצגים את הקרנת החירות לשבע יבשות תבל, כמו גם, בניין האו"ם הממוקם בעיר נוי-יורק, מבטאים זאת היטב! (ויקיפדיה, 2014).

גרמניהייתכן שתופתעו לגלות, שהעם הגרמני מקושר לצ'אקרת הכתר, ושבתוכנית הבריאתית המקורית, גרמניה יועדה להיות מעין 'אימפריה מרכזית', מפוארת למדי, בתוך יבשת אירופה. מיקומה הגיאוגרפי המרכזי של גרמניה, רומז על כך, הוא גם זה שהקנה לה, לאורך ההיסטוריה, מעמד של מרכז כלכלי, מסחרי ותרבותי ביבשת כולה (ויקיפדיה, 2014). בהשפעת צ'אקרת הכתר, האחראית לחיבור לממדים הגבוהים, נתיבו הייעודי המקורי של עם זה הנו, גילוי סודות האלכימיה משמע אומר, פיתוח יכולות רוחניות באמצעותן ניתן לרתום אנרגיה כדי לשנות חומר! למרבה הצער, ברבות הימים, העם הגרמני הצמיח מתוכו מנהיג אפל, שביחד עם חבר מרעיו, השתמש בידע רוחני-אזוטרי, על-מנתי ליצור כוח שליטה דמוני על עמו, ובהמשך, כך קיווה, שליטה על האנושות כולה.

הודוהעם ההודי מקושר לשתי צ'אקרות: צאקרת הלב, וצ'אקרת העין-השלישית, בהשפעת שתי צ'אקרות אלה, תפקידו הייעודי של העם ההודי הנו, להביא לידי ביטוי והתפתחות את אומנות המחול המקודש, שורשיו של הריקוד המקודש הנם עתיקי יומין, ונסמכים על עבודת הרוח במקדשי האור, בתרבויות קדומות כמו אטלנטיס, בהן הריקוד המקודש נועד לתעל אנרגיות גבוהות לתהליכים של איזון, ריפוי ובריאה. מהות המחול המקודש הנה בהיותו דינמי, הווה ומתהווה, והרי צופן הבריאה הנו שפת התדרים והתנועה, כל מי שהנכם וכל מה שמסביבכם הוא אנרגיה טהורה, המתקיימת בתצורות וברמות משתנות של דחיסות מולקולארית, חושיכם הפיזיים מסוגלים לקלוט תצורות אנרגטיות בעלות רמת דחיסות מסוימת, ואינם 'מגיבים' לתצורות פחות דחוסות ניתן לומר, שההבדל בין רוח לחומר הנו שוני במקצבי הרטיטה! תנועה 'פיזית' המתרחשת בממד הארצי, יוצרת גל תדרי המשפיע על הממדים העליונים באותו אופן, תנועה בממדים העליונים יוצרת גל אנרגטי המשפיע בממדים התחתונים, תנועותיו של המחול המקודש יוצרות קשר ישיר ובלתי-אמצעי  עם הרטטים הקוסמיים  העילאיים, ועם המגמות הבריאתיות העכשוויות ביותר. 

הולנדהעם ההולנדי מקושר לצ'אקרת מקלעת השמש, בהשפעת  צ'אקרה זו נתיבו הרוחי-הייעודי הנו, לעורר את החיבור המחודשלגיאומטרית המשולש המוזהב, המבטאת את השילוש המקודש בבריאה: רוח (הפן הזכרי), שכינה (הפן הנקבי) ומה שבניהם! לגיאומטריה מקודשת זו השפעות מאזנות, מרפאות ומרחיבות תודעה, בהן נעשה שימוש בתרבויות קדומות, צורתם המשולשת של הכובע והכפכפים ההולנדיים המסורתיים מרמזים על כך.

טורקיה- העם הטורקי מקושרלצ'אקרת מקלעת השמש המקרינה מעוצמתה והשפעתה על מרכז הלב מכאן, שנתיבו הרוחי-הייעודי של העם הטורקי הנו, לעורר את אותה הזנה חושית של שפע מאכלים ומשקאות, מטעמים וסוגים שונים אשר מוגשים בנדיבות וברוחב לב לסועדים, לקולות מוזיקה ושירה כמקובל במשתאות ואירועים חגיגיים, מדובר בחוויה של אוכל המערבת את כל חמשת החושים: הטעם, הראייה, הריח, המגע והשמע אין זה מקרי, שהשווקים בטורקיה כמו גם המטבח הטורקי, מאופיינים בשפע עשיר וססגוני של מגוון מאכלים ומשקאות, המטבח הטורקי מהווה מיזוג ושכלול של המטבח המרכז אסייתי, המטבח הערבי, המטבח היווני, מטבחים של ארצות הבלקן והמטבח הפרסי, הוא כולל מגוון מרקים, מאפים, פסטות, מאכלי ירקות, דגים, בשרים, קינוחים ומתוקים (ויקיפדיה, 2014).

יפןהעם היפני מקושר לשלוש צ'אקרות: צ'אקרת השורש, צ'אקרת השמש, וצ'אקרת העין השלישית בהשפעתן, תפקידו הייעודי של עם זה הנו, אומנות הבישול חשוב להבין, שברמה הגבוהה, בישול במהותו מבטא תהליך של אהבה, ומהווה את אחד ההיבטים הרוחניים המרכזיים יותר של צורת החיים האנושיים כפי שנרמז בצופן המילה "בישול" במשמעות של "יש לב" ו-"שי לב"! כאשר הכנת המזון נעשית ממקום של חיבור אוהב, המזון הופך להיות הרבה מעבר למזון קיומי והלכה למעשה, מהווה מקור הזנה לא רק של הגוף הפיזי אלא גם של שאר גופי האור שהנכם! אין זה מקרי, שהאוכל ביפן מתבסס על חקלאות אורז וירקות כמו כן, המטבח היפני ידוע בשימת דגש על איכות מרכיביו והעונתיות שלהם, תהליכי הכנתו ואופן הגשתו (ויקיפדיה, 2014).

ירדן העם הירדני מקושר לצ'אקרת השורש, בהשפעת צ'אקרה זו, האחראית על ההיבט של מימוש והתגשמות בממד האדמתי, נתיבו הרוחי-הייעודי של עם זה הנו, לעורראת החיבור האוהב לגאייה- רוח האדמה! מתוך חיבור הרמוני זה, שבין האדם לאדמה, נוצר הפתח לשפע והנאה מדגניה, מתנובתה וממחלבותיה של אימא אדמה. בהתאמה לתכלית נעלה זו, כלכלת ירדן מתאפיינת בגידול של עצי הדרים וירקות, חיטה ושעורה, ורעיית עדרי גמלים וצאן (ויקיפדיה, 2014). דבר נוסף, אחד מסממני ההיכר הבולטים ביותר של תרבויות ארצות ערב הנה הנגינה בתופים, לנגינה בתוף, במיוחד כשהיא נעשית במעגל, ישנה השפעה תדרית מבורכת על גאייה, והיא מחברת את האדם לשמחת הקיום של החיים על פני האדמה.

ישר-אלעם ישר-אל מקושר לצ'אקרת הכתר, בהשפעת צ'אקרה זו, נתיבו הרוחי-הייעודי של עם זה הנו, להוות  "צינור ישר אל האל" במובן של, חיים ארציים שיש בהם את החיבור הישיר אל הממדים העליונים ואל ההיררכיות הבריאתיות. תפקידו הרוחי-הייעודי של עם ישר-אל, כפי שמופיע יותר מפעם בכתובים, להיות "אור לגויים" הווה אומר, זה שמקבל אליו ראשון את ערכי המוסר והאמת הגבוהה של האור, מיישמם ומכאן מנחילם לכלל. לצורך  תכלית נעלה-נשגבה זו, קבוצה זו של בני ישר-אל 'תוכננה' מבעוד מועד, טרום התממשותה במרחב הגשמי-הארצי, לשאת גנום תדרי בעל אפיון ייחודי, כזה שמשרת באופן מיטבי,  תהליכי טרנספורמציה מואצים ועלייה בתודעה,  מעמדו  הרוחי של עם ישר-אל כ"עם נבחר"/"עם סגולה", מבטא את החתימה הרוחית, והמחויבות הקארמתית לשרת את עמי הארץ,  במובן של לסייע בהתפתחות ועליה בתודעה של המין האנושי בכללותו!

לבנון–  העם הלבנוני מקושר לצ'אקרת העין-השלישית, בהשפעת צ'אקרה זו, תפקידו הרוחי-הייעודי של העם הלבנוני הנו, להוות סמל ודוגמא לשיתופי פעולה פוריים עם אומות העולם ובני משפחת העמים, בתקופת התנ"ך חבל הארץ הנקרא כיום לבנון, נחשב כחלק הצפוני של ארץ כנען, ותושביו היו הפיניקים, עם כנעני הנמנה עם משפחת העמים השמיים המערביים, שעסק במסחר ובשיט. מלכי ממלכות יהודה וישראל, קשרו איתם קשרים מסחריים ומדיניים הדוקים, כך למשל, חירם מלך צור סיפק לשלמה המלך ארזים לבניית בית המקדש, דבר זה השתנה עד מאוד לאורך ההיסטוריה המודרנית של לבנון, שרובה ככולה רוויה סכסוכים אתניים ומלחמות אזרחים על שליטה, שטח ומשאבים ( ויקיפדיה, 2014).

מצרים העם המצרי מקושר אל צ'אקרת השורש, בהשפעת צ'אקרה זו, האחראית על צורת הקיום בגשמי, נתיבו הרוחי-הייעודי של העם המצרי הנו, פיתוח תעשיית הבדים העשויים מכותנה, הכותנה היא חומר הגלם המועדף לייצור בדים, בדים מכותנה הינם בעלי מרקם ומגע רך ונעים, כמו גם יכולת ספיגה של זיעה, ולכן משרתים היטב את צרכיי הגוף האנושי אין זה מקרי, שהכותנה המצרית נחשבת לבעלת איכות גבוהה ביותר, המתבטאת בסיביה הארוכים והנוחים לטוויה, ישנן עדויות על טווית בדי כותנה במצרים הקדומה במאה ה-12 לפנה"ס! ( ויקיפדיה, 2014).

סוריה  העם הסורי מקושר לצ'אקרת הגרון האמונה  על מדיום הכתיבה, בהשפעת צ'אקרה זו, נתיבו הרוחי- הייעודי של העם הסורי הנו, פיתוח אומנות השירה והסיפורת, לכתיבה יצירתית ופיוטית השפעה מיטיבה ומרוממת על נפש האדם, היא מרחיבה את מיצרי הנפש, ומחברת אל הממד הרוחי רב ההשראה והחסד.

סין–  העם הסיני מקושר לשתי צ'אקרות: מקלעת השמש והעין-השלישית בהשפעתן, תפקידו הרוחי- הייעודי של העם הסיני הנו, אומנות הנגינה ככלל, ובפרט באותם כלים שהצלילים והרטטים הבוקעים מהם יוצרים השפעה תדרית של חיבור לאנרגיית השמש, וחיזוק אנרגיית החיים של האדמה, הצומח, החי והאדם. מדובר בעיקר בכלי נגינה מתכתיים, כמו הפעמון הסיני והגונג, אשר צליליהם נישאים מעלה אל פסגות ההרים. משך אלפי שנים, התפתחה בסין תרבות מוזיקלית ענפה, של מגוון כלי נגינה מסורתיים הכוללים כלי מיתר, כלי קשת, כלי נשיפה, גונגים, מצילות ותופים, הנגינה הסינית המסורתית מתאימה עצמה לעונות השנה המתחלפות, ולאנרגיות השונות שהן נושאות איתן: באביב ניגנו בחלילי במבוק,  בקיץ בכלים עם חוטי משי, בסתיו בפעמוני ברונזה, ובחורף בתופים (ויקיפדיה, 2014) . היה זה קונפוציוס, פילוסוף סיני דגול, שהבין את משמעותה העמוקה-האמיתית של המוסיקה. מסופר על קונפוציוס, שניחן ביכולות מוזיקליות גבוהות, היכן שסייר ברחבי סין הפיאודלית, יכול היה קונפוציוס לאמוד את מצב הממשל בהתאם לאיכות המוזיקה ששמע במקום. המוסיקה לשיטתו לא באה כדי לבדר, למוסיקה  השפעה מרגיעה, מרכזת תשומת לב של יחיד ורבים, מטהרת את המחשבות בעדינות יתרה, ומשפיעה על האחדות וההרמוניה שביקום (הולצמן, 2011 כרמל, 2006).

ספרד – העם הספרדי מקושר לצ'אקרת הלב בהשפעתה, נתיבו הרוחי-הייעודי של העם הספרדי הנה נגינת הגיטרה למעשה, השם "גיטרה" הגיע מספרד, ויצר הבחנה בין גיטרת הרנסאנס לזו הספרדית (ויקיפדיה, 2014). צליליה הכה עדינים של הגיטרה הספרדית, מרטיטים את  'מיתרי הלב', ומסייעים בשחרורם של רגשות כאב, צער ויגון. בפלמנקו, שהנו סגנון מוזיקה צועני, שהתפתח בדרום ספרד, ומקורו בשירת הרועים בהרים, נהייה לגיטרה, במרוצת השנים, מקום של כבוד, בשילוש המפורסם של שירה, גיטרה וריקוד (ויקיפדיה, 2014) .

סקוטלנד– העם הסקוטי מקושר לצ'אקרת המין בהשפעתה, נתיבו הרוחי-הייעודי של העם הסקוטי הנו, ייצור משקאות הבירה העשויים שעורה, ושלהם השפעה מיטיבה על חיזוק המבנה השלדי בגוף האדם, ומניעת שברים וסדקים בעצמות. הבירה מוזכרת בתלמוד כ"שיכר שעורים" (בבא בתרא דף צ"ו). לא בכדי, אחד הענפים המרכזיים בכלכלת סקוטלנד, הוא החקלאות, בחלקה הצפוני של  המדינה, מגדלים גידולי שעורה, מהם מייצרים את הבירה הסקוטית, הנחשבת למשובחת בעולם ( ויקיפדיה, 2014).

צרפתהעם הצרפתי מקושר לצ'אקרת מקלעת השמש בהשפעתה,  נתיבו הרוחי-הייעודי של עם זה הנו ייצור מוצרי חלב וגבינות, שלהם השפעה תידרית מחזקת ומיטיבה על מרכז הלב, כפי שמלמד צופן המילה  "חלב", במשמעות של "חיים לב" ( ח'-חיים, "לב") קרי, אנרגיית החיים במרכז הלב! הגבינה היא מאכל עתיק במיוחד, שייצורו החל עוד בתקופה הפרהיסטורית. הממצאים הקדומים ביותר התגלו בפולין ובסהרה, ומתוארכים לאלף השישי לפני הספירה (לפני כ-7500 שנה). "גבינה" היא מילה יחידאית בתנ"ך, המופיעה בספר איוב: "הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני" (פרק י', פס' י'). צרפת ידועה בהיותה מרכז עולמי לייצור גבינות, קיימים 400 סוגי גבינה בצרפת! ( ויקיפדיה, 2014).  

קאטר– העם הקאטרי מקושר לצ'אקרת המין האמונה  על היבט של יצירה בחומר בהשפעתה, נתיבו הרוחי-הייעודי של עם זה הנו, פיתוח אומנות הבנייה המקודשת קרי, ענפי האדריכלות והארכיטקטורה הכוונה, לעיצוב מבנים בעלי צורות גיאומטריות מקודשות, התומכות הורדה של האצלות אור מהממדים הגבוהים על המרחב הפיזי והאנושי.

קובה-  העם הקובני מקושר לצ'אקרת השורש בהשפעתה, נתיבו הרוחי-הייעודי של עם זה הנו, אומנות הנגינה בכלי נשיפה כגון החצוצרה והסקסופון, שלאיכות צליליהם ישנה השפעה תדרית מבורכת על האדם, היוצרת תחושת עיגון וקרקוע,  אחד מסגנונות המוזיקה הבולטים בקובה הוא הג'אז הקובני בו לנגינה בחצוצרה ובסקסופון מקום חשוב.

רוסיה–   העם הרוסי מקושר לצ'אקרת הגרון בהשפעתה,  נתיבו הרוחי- הייעודי הינו, פיתוח אומנות שירת האופרה שעוצמותיה הווקאליות נישאות למרומים ומצטרפות לשירת המלאכים, האופרה הרוסית הגיעה לשיאה ביצירותיהם של מלחינים כמו: גלינקה, מוסורגסקי, בורודין, צ'ייקובסקי, רימסקי-קורסקוב, סטרווינסקי, פרוקופייב ושוסטקוביץ', במשך כל תולדותיה הארוכות והמרתקות, על הרקע העשיר ורב-הפנים שלה, ממלאת האופרה הרוסית תפקיד חשוב בהתפתחותה של צורת אמנות זו (ויקיפדיה, 2014). 

אהובים-יקרים, ייתכן ויש מבניכם  אשר בדומה לזו המתמסרת אותנו, הביעו תמיהה על  'השמטתם' של הפלסטינים מרשימת העמים, ושואלים לפשר הדבר, אנו כעת, באהבה ומסירות, מביאים את אותה תשובה מבהירה-מאירה.

אהובים-יקרים, הסיבה בעטיה העם הפלסטיני אינו נכלל ברשימת העמים הנה, הואיל ומלכתחילה, בתואם לתוכנית המקור הבריאתית,  קבוצה זו הקרויה בפיכם "פלסטינים" לא נועדה להיות "עם" אלא, לחיות בקרבכם כקבוצה "עדתית" בעלת תפקיד ייעודי-ייחודי לה! והרי צופן המילה "עדה", מלשון "עד ה'"!

אהובים-יקרים, אותה קבוצה הקרויה בפיכם "פלסטינים" הנה צאצאיה של אותה קבוצה המוזכרת בכתובים בסיפור "יציאת מצרים"  בשם "ערב רב": "וגם ערב רב עלה אתם" (שמות י"ב, ל"ח ), והרי הפלסטינים הם ערבים  ובני קבוצות אתניות נוספות, צופן השם "ערב רב" בא ללמד הן על מוצאם הערבי, והן על היותם קבוצה מעורבת! הוד-קדושתו עטור הלב משה רבנו, בכוח החמלה בחר לצרף ליציאה ממצרים את אותו "ערב רב", אף-על-פי ולמרות שלא היו מבני העברים, מתוך כוונה טהורה להעניק גם להם את ההזדמנות לגאולה!

אהובים-יקרים, אותה קבוצה של "פלסטינים" מקושרת לצ'אקרת הלב ממנה 'נגזר' התפקיד הייעודי שלה – "אומנות עבודת הכפיים" קרי, אומנות מלאכות היד כגון: רקמה ואריגה, קדרות וכלי חרס, חקלאות, מתכות, בניה וכיו"ב, והרי הידיים בגוף האדם הן "השלוחות של הלב"! זאת ועוד, במילה "פלסטינים" מוצפנת המילה "פֶּלֶס", ומהו אותו פלס אם לא מכשיר בנאים, באמצעותו ניתן לקבוע האם משטח מסוים הנו מאוזן, קרי, ישר!

אהובים-יקרים, כפי שנאמר מקודם יותר, עם ישר-אל מקושר לצ'אקרת הכתר הווה אומר, לאותו ציר אנכי המכוון אל-עבר תקשורת בין האדם לרוח, בעוד שהפלסטינים מקושרים לצ'אקרת הלב הווה אומר, לאותו ציר אופקי המכוון אל-עבר תקשורת בין האדם לזולת. בחיבור שני הצירים יחדיו, האנכי והאופקי, מתקבל סמל הצלב / הפלוס, גיאומטריה קוסמית מקודשת, ששורשיה עתיקי יומין הרבה קודם לנצרות!   

אהובים-יקרים, למרבה הצער, לאחר ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים, ההנהגה הישראלית  לא השכילה לצרף אליה את אותם פליטים פלסטינים, שלא זכו לקבל מעמד של אזרחים במדינות ערב בניהן מצרים,  עמדה זו של ההנהגה הישראלית, הביאה בסופו של דבר, להיווצרותה של "הלאומיות הפלסטינית" דבר שמלכתחילה לא נועד היה לקרות!

אהובים-יקרים, בעקבות ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים, רבים בקרב הציבור הישראלי, לרבות ההנהגה המדינית דאז, סברו בטעות, שהואיל וידה של ישראל על העליונה היא יכולה לנער מעליה את הפליטים הפלסטינים, ואין היא צריכה לחתור לשלום עימם. ההנחה לפיה, כינון שלום הנו אינטרס של הצד שהובס ולא של הצד שניצח הנה שגויה מיסודה, ומנוגדת לאמת הגבוהה לפיה,  הושטת היד לשלום הנה תפקיד הצד החזק, ומעידה על בטחון ועוצמה בעוד, שחתירה למלחמה מעידה על חולשה ופחד., כפי שניתן ללמוד מהתיאור המופיע בבראשית ל"ב פסוק כ"ז,  אודות המאבק בין מלאך אלוהים ליעקב אבינו. לאחר שיעקב אבינו מכניע את מלאך האלוהים, המלאך מבקש ממנו לשחררו אולם,  תגובת יעקב מעוררת תדהמה, הוא מתנה את השחרור בדרישה שקודם יברכהו לשלום: " ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני".  יעקב אבינו צולח את "המבחן הרוחני" פעמיים:  בפעם הראשונה, כשגובר על הפחד ומנצח במאבק בפעם השנייה, כאשר אינו נופל למלכודת האגו של האופוריה, זחיחות הדעת והיוהרה שלאחר הניצחון במקום זאת, הוא בוחר בדרך האהבה, ומושיט ידו לשלום ממקום של עוצמה!

אהובים-יקרים, בתואם לתוכנית המקור הבריאתית, אותה קבוצה של פלסטינים יועדו להשתלב בחברה הישראלית, ולתרום לבנייתה ופיתוחה של הארץ, והרי עם שתפקידו הרוחי-הייעודי להיות "אור לגויים", צריך מרחב פיזי-גשמי ראוי ומתאים כדי לקיים בו את "מלאכת האור",  במילה "פלסטינים" מוצפנת גם המילה "סֵפֶל", ומהו ספל אם לא כלי קיבול?!  בדרך זו, שני הצדדים היו יוצאים נשכרים, חיים חיי רווחה, אחווה וידידות, בדומה למצב עם בני העדה הדרוזית אשר נמנים עם אזרחיה הנאמנים והמסורים ביותר של מדינת ישראל !

אהובים-יקרים, לאורך אלפי שנות קיומו של עם ישראל,  בכל פעם שעם ישראל קיים את תפקידו הרוחני-הייעודי של להוות סמל ומופת עבור עמי הארץ, הוא זכה להגנתה של הרוח, ועזרת השמיים ניתנה לו לעומת זאת, בכל פעם, שהתרחק משורשיו הרוחניים פקדו אותו צרות ואסונות. בכתובים האלוהות מצהירה מפורשות שעניין גבולות הארץ אינו מוכרע ברמה המדינית הצבאית אלא, נקבע ישירות על-ידי האלוהות, וקשור בהתמדה של עם ישראל במילוי תפקידו הייעודי: "ואם ירחיב יהוה אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנכי מצווך היום לאהבה את יהוה אלוהיך וללכת בדרכיו כל הימים…" ( דברים י"ט, ח'-י').

אהובים-יקרים, בעקבות ההתרחקות של עם ישראל מתפקידו הייעודי, והסטייה מנתיבו הרוחני, נוצר מצב אבסורדי של סכסוך מתמשך-עקוב מדם מחד, מאידך, יחסי תלות ונזקקות של שני הצדדים, זה הישראלי וזה הפלסטיני, הבאים  לידי ביטוי בהבאתם מידי יום ביומו של עובדים פלסטינים לישראל…

אהובים-יקרים, כפי שנאמר מוקדם יותר, משמעותו האמיתית-הנכונה של המונח "עם נבחר" הנה, אותה מחויבות  רוחית וחתימה קארמתית של בני ישר-אל להנחיל את תודעת האור הנשגבה, שמהותו אהבה ואחדות, לעמי הארץ, הרחוקים והקרובים! הואיל וכך, משך אלפי שנים, שררה במרחב ארץ אותה חוקיות לפיה, לאן שעם ישר-אל הולך האנושות הולכת אחריו! למרבה הצער, פעם אחר פעם, לאורך ההיסטריה האנושית, עם ישר-אל סטה מנתיבו הייעודי, והפר את ההבטחה הרוחית לסייע להתפתחותם ולעלייתם בתודעה של עמי הארץ, יתרה מזאת, התואר "עם נבחר" 'תורגם' באופן שגוי ומעוות, ונלקח למקום של התנשאות ויוהרה, ובמקרי קיצון אף של גזענות.

אהובים-יקרים, בשל גודל הזמן הנוכחי של "אחרית הימים" וחילופי עידנים,  המכוון אל-עבר הבאה לידי סכימה וסיום של חוזים קארמתיים אינדיבידואלים וקולקטיביים, מעמדו הרוחי של ישר-אל נידון מחדש ב"פרלמנט הקוסמי" כדי להבטיח, שבזמן עכשווי, כמה שיותר אינדיבידואלים וקבוצות יפסעו בנתיב של התפתחות ועליה בתודעה, הוכרע בפרלמנט הקוסמי, על שינוי במעמדו של עם ישר-אל, ועל החלתה של חוקיות חדשה! הלכה למעשה, ממרץ 2014 ואילך, ובתואם להחלטה שהתקבלה בפרלמנט הקוסמי, כל אינדיבידואל ו/או קבוצה ברחבי הפלנטה, שיבחרו בנתיב של ריפוי והתפתחות, יוכלו לעלות בתודעה ולעשות את המעבר אל פאתי הממד החמישי,  ללא קשר לבחירותיו-התנהלותו של עם ישר-אל מכאן, שגורל האנושות אינו תלוי עוד בגורלו של עם ישר-אל! בעת הזו של "אחרית הימים" וחילופי עידנים, לכל אדם וקבוצה ניתנות  הזדמנויות שוות להאצה התפתחותית! חשוב לומר, שעדיין תקוות ההיררכיות הביראתיות, שעם ישר-אל ישכיל בטווח אשראי הזמן המצומצם שנותר, להתעורר אל תפקידו הייעודי ולקיים את שליחותו במשפחת העמים, התעוררות זו במידה ותקרה תיטיב עם המין האנושי כולו!

אהובים-יקרים, בתום מאמר תמסורת מקודש זה, אנו מברכים אתכם משפחת בני-האדמה, בהחזרת "עטרה ליושנה" משמע, חיבורכם המחודש עטור האור למעגל רוחות העמים, כפי שהתקיים בתור הזהב של האנושות, וכפי שנכון וראוי לו לשוב ולהיות, בעת מקודשת והרת גורל זו של "אחרית הימים"!

מי ייתן וזוהר תפארתה של גאייה, רוח האדמה, ישוב להיות כמקדם, וכמו כלה ביום חופתה, במלוא עוצמתה ויפעתה תקרין- תזרח ככוכבי השמיים ממעל, שזיו אורם וחינם ממלא את הארץ כולה, אז ישקו שמיים לארץ, ארץ לשמיים ויהיו אחד!

 אמן כן יהי רצון!

ביבליוגרפיה

אופרה רוסית. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 7 ליולי, 2014 מתוך אופרה_ רוסית  https://he.wikip/

אירלנד. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 6 ספטמבר, 2014 מתוך אירלנד_/ https://he.wikip/

גבינה. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 1 ספטמבר, 2014 מתוך גבינה_/ https://he.wikip/

גיטרה. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר  17 ספטמבר, 2014 מתוך גיטרה_/ https://he.wikip/

גרמניה.(אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 23 ספטמבר, 2014 מתוך גרמניה_/ https://he.wikip/

הולצמן,ג' (10.5.2011 ).המוסיקה ככוח פרשני, בתוך לב דעת, נדלה ב- 24.9.2014 https://levladaat.org/  

המטבח הטורקי.(אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר,  6 ספטמבר, 2014 מתוך המטבח_הטורקיhttps://he.wikip /

המטבח היפני.(אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 1 יוני, 2014 מתוך המטבח_היפני https://he.wikip/

חיות כיס. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה,  אוחזר 5 ספטמבר, 2014 מתוך חיות_כיס https://he.wikip/

ירדן.(אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר  24 ספטמבר, 2014  מתוך ירדן_https://he.wikip/

כותנה. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 21 ספטמבר, 2014 מתוך כותנה_https://he.wikip/ כרמל, א' ( 4.8.2006).

משנתו של קונפוציוס-פילוסוף סיני דגול, בתוך תפוז, נדלה ב- 24.9.2014 https://www.tapuz.co.il/

לבנון.(אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 14 ספטמבר, 2014 מתוך לבנון_https://he.wikip/

מוזיקה סינית. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 10 אפריל, 2014 מתוך מוזיקה_סינית https://he.wikip/

סקוטלנד. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה, אוחזר 19 ספטמבר, 2014 מתוך סקוטלנד_https://he.wikip/

פלמנקו. (אין תאריך). בתוך ויקיפדיה,  אוחזר 3 ספטמבר, 2014 מתוך פלמנקו_https://he.wikip/

פסל החירות. (אין תאריך). מתוך ויקיפדיה, אוחזר 5 ספטמבר, 2014 מתוך פסל_החירותhttps://he.wikip /