משמעותו הרוחית-הנסתרת של מבצע "צוק איתן"

"ברטט האחדות, החוצה לבבות ועולמות, בהאצלת שוכני-על, מחשבות של שלום, רגשות של פיוס ורצון טוב, יתמירו את התאווה לדם להתמסרות לאור, והרי הבחירה היא באדם, בין האור לבין הדם"

אהובים-יקרים, בראשית דברינו אליכם, רוצים אנו להאיר אצלכם את ההבנה, או ליתר דיוק, להעיר את אותה היזכרות, בתכלית הנעלה של קיום האנושות, לאורך עידנים על פני האדמה.

אהובים-יקרים, מלכתחילה תכלית זו יועדה להיות כזו שחוקרת, משמע, מביאה לידי גילוי, ביטוי והתממשות של הרוח בחומר. במילה "אדם" מוצפנת משמעות זו, הווה אומר, אותה אפשרות להביא לידי מימוש והגשמה של האור (האות א' במילה "אדם"), הלכה למעשה, בקיום פיזי "בשר דם".

אהובים-יקרים, סיבה (סיב ה') נוספת הנה, התנסות וחקר של "בחירה חופשית", במובן של היכולת לבחור ולהביא לידי מימוש והגשמה, מתוך שפע אפשרויות, שכולן נמצאות בספקטרום של "הטוב השלם". אלא, שלאורך היסטורית קיום המין האנושי, בני האדם עשו שימוש בזכות מקודשת זו, שהוענקה להם, באופן שחורג מהספקטרום של "הטוב השלם", או במילים אחרות, ייצרו את אותה הפרה וסטייה מהחוק הקוסמי. הכוונה, כפי שבוודאי ברור לכם, לאותם מעשים, שיש בהם פגיעה של איש ברעהו ובעולם הסובב (הצומח, החי והאדמה). בכתובים, מעשים אלה מתוארים כ "עשיית הרע בעיני ה'", במובן של אותם מעשים ואותן פעולות, שיש בהם הפרה של החוק הקוסמי, ושאינם תואמים את דרכי המוסר והאמת של האלוהות הכוללת. ראו כדוגמה, את ההיפוך שנוצר במשמעותו ובאופן שימושו של אותו כלי שנקרא בפיכם "חרב". החרב במקורה, מהווה את אחד מסמלי הכהונה המקודשים ביותר. להב החרב, כשהוא ניצב אנכית ופונה כלפי מעלה, מבטא בפעולתו זו את החיבור החי-הער לאלוהי, לשמימי-הנשגב. אולם, ברבות הימים, בני האדם התרחקו מאמת מקודשת זו, והחלו להפנות איש איש את חרבו כלפי זולתו, על-ידי כך, מכלי של קדושה וכהונה, הפכה החרב לכלי מלחמה.

אהובים-יקרים, מפעם לפעם, לאורך כל היסטוריית המין האנושי, נעשו 'התערבויות אלוהיות', בבחינת אותם 'מהלכים מתקנים', שתכליתם הנעלה, השבת הסדר האלוהי והאיזון הקוסמי. התערבויות אלו נעשו, בין היתר, על ידי איתני הטבע ("נח והמבול", "סדום ועמורה"), אך גם באמצעות שליחי-אל בשר ודם, כדוגמת משה, ישו, הנביא מוחמד ואחרים. אותם נבחרי- אל ביקשו, כל אחד בדרכו ובתואם לזמן ולסביבה בה פעל, לסייע לבני האדם לתקן דרכם, ולשוב לדרך האמת והמוסר של האור. 

אהובים-יקרים, כל אותם טכסים ופולחני דת, המוכרים לכם היטב, מהווים 'כלים פיזיים', מעין 'צורות גשמיות-ארציות', שתכליתן המקודשת, יצירת גשר בעבור הפרט והקבוצה, לחיבורם המחודש אל הרוחי-הנשגב.  אמנם, 'צורות' הטכסים משתנות מדת אחת לאחרת, אך  המהות אחתחידוש הקשר ללהבת האור הנצחית, החיה-הערה, הדינמית והמתחדשת בהתמדה. מכאן, שכל הטכסים, טובים וראויים הם, כל עוד נשמר אותו 'זיק' המחבר אל אותה מהות נשגבה.  אולם כאשר טכסים אלה, נעדרים את החיבור לאותה כוונה טהורה נשגבה, הרי שהם הופכים לכלים ריקים מתוכן, חסרי משמעות, שמובילים אל אותו מצב של קפיאה על השמרים, נוקשות, קיבעון, ותרדמת.

אהובים-יקרים, עליכם להבין, שהמערכה המתקיימת באזורכם בימים אלו, הינה 'תוצר' של אותה התרחקות וסטייה מדרך האמת של האור, הן ברמת הפרט, והן ברמת אותו קולקטיב הקרוי "ישר-אל". אותה קבוצה, שבמעמד הר סיני, מעמד של חניכה והתקדשות, קיבלה על עצמה להיות "אור לגויים", ומהי אותה משמעות של היות "אור לגויים" אם לא, בראש ובראשונה ולפני הכול, התנהלות על-פי דרך האמת של האור שהנה אהבה ואחדות! 

אהובים-יקרים, מצער ככל שישמע, מערכה זו, הקרויה בפיכם "צוק איתן", אינה מקרית ומכוונת היטב על-ידי הכוחות הנסתרים של מעלה, בבחינת אותו קול הקורא להתעוררות של אותם ישרי-אל, קול הקורא להשכין שלום ואהבה בבית הפנימי, ומכאן יבוא שלום על העולם!

אהובים-יקרים, קיימת השתאות רבה בעולמנו אנו, על כך שרק בעיתות של מצוקה וסכנה ממשית, נוצרות בתוככם אותן פעולות מלכדות ומאחדות, אם זה בבחינת קיומן של  תפילות משותפות, כמו גם אותן יוזמות של הושטות ידיים, של יחידים, ארגונים וקבוצות,  המבקשות לתרום ולסייע בכל דרך אפשרית, והרי הדרכים מגוונות ורבות הן. ואנו תוהים, מתי תשכילו להתעורר אל אותה הבנה, שכוחכם הוא באחדותכם, אך לא במובן של התאחדות כנגד אותו אויב שבחוץ, אלא, אותה אחדות השורה על נתיבכם כדרך קבע, ובכך מהווה היא, מתן שירות של ישועה וגאולה עבור האנושות כולה! עצוב כמה שזה יישמע, אותם בנים, אהובים- יקרים שלכם, שנפלו במערכה זו, הנן נשמות אמיצות לב, שעוד בטרום לידתן, בחרו בנתיב של "גבורה והקרבה", במקרה ויתקיים אותו הכרח, של יצירת אותו 'שעון מעורר', קרי אותו שיעור התעוררות, שהרי מה שלא נלמד בדרך ההבנה והאהבה, נלמד בדרך הכאב והקושי. דמעות של מלאכים יורדות כעת על אותן נשמות יקרות. 

אהובים-יקרים, המיצוב מחדש על דרך האמת של האור, עובר דרך שישה נתיבי התמרה, המקבילים לששת מרכזי הצ'קרות הפלנטריות ושבגוף האדם:  נתיב "החמלה" – צ'אקרת השורש, נתיב "הקבלה"– צ'אקרת המין, נתיב "האמן"– צ'אקרת מקלעת השמש, נתיב "האהבה"– צ'אקרת הלב, נתיב "האחדות"– צ'אקרת הגרון, ונתיב "השמחה" – צ'אקרת העין השלישית. הצעתנו אליכם, לבחור 'לנוע' בנתיבים אלה, הן ברמת אותו בית פנימי-אישי והן ברמת אותו בית פנימי-לאומי.

אהובים-יקרים, בתום מאמר-תמסורת מקודש זה, אנו מברכים אתכם, בברכת "שבת שלום", השבת השלום לבית הפנימי ומשם השבת השלום והשכנתו על פני אדמה מקודשת זו!

אמן כן יהי רצון!