פורים ואחרית הימים: הסרת מסכות הקארמה ותום עידן ההסתר

עריכה מחודשת: 11 מרץ, 2016

הקדמה

אהובים-יקרים, בימים אלה,בהם המאבק בין האור לחושך מתעצם, אינדיבידואלים, קהילות ועמים, נקראים אל-עבר אותה "הכרעה", ההכרעה בין "כוח אסתר", משל לתודעת הנשמה,שמהותה אחווה ושותפות גורל,לבין "כוח אחשוורוש", משל לתודעת האגו שטבעה נפרדות ואנוכיות, זאת ועוד, צופן השם "אסתר" מלשון "הסתר", מבטא את אותה חוקיות מסתיימת של הסתרה ומידור שאפיינה עידן זה, ואתהתנועה הקוסמיתהעכשווית, המכוונת אל הארתן-חשיפתן של 'זהויות עבריות' מהותיות,  דבר שהנו חיוני להבנת השיעורים והחתימות הקארמתיות, שנשמות התחייבו להשלים-לממש בחיים אלה, על-מנת שתוכלנה לשחרר עצמן ממעגל הקארמה, היעלה על הדעת, שמי שהם בחיים אלה, גלגולם של הדמויות המרכזיות במגילה: המלך אחשוורוש, מרדכי היהודי, המלכה וושתי ואף המן הרשע, יוותרו עיוורים בנוגע לזהותם מאותם חיים, ומכאן הדיוטיים לשיעורים הקארמתיים,שנשמתם טרום לידתה, חתמה ללמוד וליישם בחיים נוכחיים?  ובאשר לגיבורת המגילה, המאמר מגלה לראשונה את שהיה מוצפן היטב באקאשה, ומאיר את הקשר הנשמתי-הקארמתי הישיר בין הצנחנית-המשוררת "חנה סנש" לבין "אסתר המלכה"…לזה יקרא הסרת המסכות…!

בברכת חודש אדר שמח, של הסרת מסכות הקארמה למען ישכון אורה של הנשמה במקדש הגוף,  כפי שמלמד צופן המילה "אדר" במשמעות של  "אור דר"(א'-אור, "דר")! 

אמן   

המאמר

אהובים-יקרים, חג הפורים הנחוג מזה למעלה מ-2000 שנה, באותן קהילות יהודיות ובקרב אותו צביר ישר-אל, כסמל ומופת לאותה ישועה והצלה, לה זכה העם היהודי בימי אסתר המלכה ומרדכי היהודי, מבקש כעת להביא לידי ביטוין ומימושן, של מגמה אבולוציונית עכשווית ושל חוקיות חדשה, התואמות זמן הרה גורל זה של "אחרית הימים", והמכריזות בריש גלי, זו הפעם הראשונה, ובאופן שלא היה כדוגמתו בעבר, על הסרת מסכות הקארמה ותום עידן ההסתר!

אהובים-יקרים, אסתר המלכה, שצופן שמה "הסתר", שברבות הימים התגלגל ל-"אסתר", מבטא נאמנה את אותה חוקיות מסתיימת של הסתרה ומידור, שאפיינה מרחב זה, והייתה מנת חלקו של המין האנושי משך עידן שלם, ואת אותה חוקיות חדשה התופסת מקומהבאופן הולך וגובר, הולך ומועצם, על-פיה מה שבמשך מאות ואלפי שנים היה בגדר מוסתר וממודר, הולך ונחשף, הולך ומואר, הולך ונעשה גלוי! כפי שרבים מכם יודעים, אות הפתיחה ניתן ב-21.12.12, ומאז ואילך המסכים מורמים בהדרגה והצעיפים מוסרים בהתמדה!   

אהובים-יקרים, בעת חשובה והרת גורל זו של מעברי עידנים, 'פועלים' ביתר-שאת, ובעוצמות חסרות תקדים, במרחב האנושי הכלל-פלנטארי, שני כוחות שונים, המגולמים על-ידי שתי דמויות מרכזיות שבמגילה- אסתר המלכה והמלך אחשוורוש, רוחית ניתן לכנותם "כוח אסתר" ו-"כוח אחשוורוש".

אהובים-יקרים, משנת 2015 ואילך, נשמעת בכל העולמות "קריאה קוסמית", המכוונת אל-עבר יצירת אותה רמה של "הכרעה", הן ברמת הפרט והן ברמת הקולקטיב, בין תודעת הנשמה, המבטאת נאמנה את מוסר ה' והאמת של האור, כפי שהיא מגולמת באסתר המלכה, לבין תודעת האגו החשוכה והנעדרת מוסריות, המגולמת במלך אחשוורוש.      

אהובים-יקרים, בסיפור המגילה, המלך אחשוורוש, מבטא את תודעת האגו 'במיטבה', קרי, את אותה נפילה אל תודעת החומר-המוגשם, אל חיים שתכליתם אחת- הוללות, ראוותנות ונהנתנות, ואף גרוע ומסוכן מזה, את הנפילה אל אותה אדישות וקיהיון רגשי!! אחשוורוש, שמלכותו חלשה על 127 מדינות, מתגלה כמלך, שכל מעייניו, מופנים אל עריכת משתאות והתהדרות בעושרו: "בהראתו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום (מגילת אסתר א',ד'). אחשוורוש, מנהיג בממלכתו, אווירה של הוללות ומתירנות חסרות רסן: "והשתייה כדת אין אנס כי-כן יסד המלך על כל רב בית צו לעשות כרצון איש-ואיש  (מגילת אסתר א', ט') מחד, מאידך גיסא, נוהג בשרירותיות, דורש צייתנות עיוורת, ומגיב בהתלהטות נוכח המרת פיו: "ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאוד וחמתו בערה בו" (מגילת אסתר א', י"ב). בהמשך, אחשוורוש מסיר אחריות ממה שקורה בממלכתו, גם כשמדובר בגורל של עם שלם!: "ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך (מגילת אסתר ג', י"א). עובדת היותו של המלך אחשוורוש, מנותק מעמו ואינו יודע את אשר נעשה בממלכתו, מגיעה 'לשיאה', באותה סצנה, שבה הוא פונה לאסתר בשאלה: "ויאמר מלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן" (מגילת אסתר ז', ה'), אך דומה שהגרוע מכל, היא אותה אדישות וקהות רגשית, המתוארת באותה סצנה, שבה המלך יושב עם המן לשתות, בשעה שדבר גזר דין השמד ניתן בממלכה: הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה (מגילת אסתר ג', ט"ו).

מנגד, כאנטיתזה מוחלטת למלך אחשוורוש, ניצבת אסתר המלכה, אחת משבע הנביאות, שהיו בעם ישראל בתקופת המקרא, שכל כולה שלמות וטוהר! אסתר,  שבשמה הנוסף, נקראת גם "הדסה", מאירה באור פנימיותה, צדיקותה, טוב ליבה ונעימותה, כפי שמסומלים על-ידי צמח ההדס (ראה מאמר תמסורת- "ט"ו בשבט ומעגל רוחות העצים"), את אותה ממלכה, שהחשכה והעלטה דרים בה! אסתר, שנלקחת אל הממלכה, כאחת המעומדות להיות מלכה למלך, שומרת על ענוותה, ואינה 'מסתנוורת' מחיי העושר והפאר: "ובהגיעה תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר…" (מגילת אסתר ב', ט"ו ). אסתר, זוכה לאהדת האנשים בממלכה, ובסופו של דבר שובה גם את ליבו של המלך, לא רק בשל יופייה, אלא בזכות אופייה הטוב!:" …ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה" (מגילת אסתר ב', 16). עוצמתה של אסתר, כפי שהולך ומתבהר, עם ההתקדמות בעלילה, היא בפנימיותה הטהורה-השקטה-הענווה-הפשוטה! גם כשאסתר מגיעה למלכות, אין היא שוכחת את שורשיה המוסריים-הרוחניים, על פיהם גדלה והתחנכה בבית מרדכי היהודי, שהיה לה אבא ומורה רוחני: "…ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו" (מגילת אסתר ב', כ'). יושרה של אסתר הוא מוחלט, אין היא זוקפת לזכותה דבר, ומעבירה את הדברים בשם אומרם:"…ותאמר אסתרלמלך בשם מרדכי" (מגילת אסתר ב', כ"ב). מתחת למעטה השקט והמאופק משהו של אסתר, היא מתגלה כאדם רגיש ובעלת נפש עדינה:"… ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו…" (מגילת אסתר ד', ד' ). בהמשך, עם היוודע גזר דין ההשמד, אסתר, שתחילה מגיבה בחשש נוכח ציוויו של מרדכי לבוא אל המלך, שלא על-פי החוק הנהוג בממלכה, מתעשתת במהרה, ומבינה שנדרש כאן מעשה של "גבורה והקרבה",  היא מודעת היטב לסכנה ולעובדה, שפניה אל המלך, שלא על-פי החוק הנהוג בממלכה, עלול לעלות לה במחיר אובדן חייה שלה! אף-על-פי כן, אסתר מתגלה בתושייתה, נענית לקריאה, ויוצאת אל השליחות בלב שלם: "…ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי"(מגילת אסתר ד', ט"ז), אך לא לפני שהיא מצווה לכנוס את היהודים, ומורה על צום משך  שלושה ימים, של כל היהודים בשושן, ושל נערותיה ביחד עימה! אסתר בחושיה הפנימיים-הרוחניים, מבינה שאין די במעשה גבורה של יחיד, ונדרשת פה התכוונות ברמת הקולקטיב! ושהכוח האמיתי הוא כוח האחדות!! אסתר מצווה על "צום", שהנו למעשה "צו מלכות"(צום ="צו", מ'-מלכות), לא מתוקף היותה מלכה בגשמי, אלא מתוקף היותה מלכה ומנהיגת רוח אמיתית!! אסתר, שמודעת היטב למזגו ההפכפך ומהיר החמה של המלך אחשוורוש, אינה ממהרת לסמוך על הבטחותיו, קוסמות ומפתות ככל שיהיו:" ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך" (מגילת אסתר ה', ג'), במקום זאת, היא שוקדת על הכנת המומנטום הנכון, ומשהה את תשובתה ליום השני, בהמשך, אין היא מהססת למחול על כבודה ומעמדה כמלכה, ונופלת בתחנונים למלך:" … ותיפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו…" (מגילת אסתר ח', ג'). אסתר מתגלה כפטריוטית אמיתית באומרה: "כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי  (מגילת אסתר ח', ו'). אסתר יודעת היטב, שהאתגר האמתי הניצב בפניה, הנו להצליח להצית את כוח החמלה בליבו של המלך הרדום, העיוור, האדיש!!  לפרוץ את חומות אטימותו של הלב, זהו האתגר האמיץ והקשה מכול, ולעיתים עלול לגבות מחיר חיי אדם, כפי שהיטיבה לתאר זאת, במילותיה שלה, המשוררת-הצנחנית: "אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות, אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות, אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד…" ( סנש, 2003, עמ' 227).  חנה סנש, שהייתה כפנס באפלה המאיר את הדרך, באחת מהתקופות החשכות ביותר בתולדות המין האנושי: "במדורות מלחמה, בדלקה, בשרפה, בין ימים סוערים של הדם, הנני מבעירה פנסי הקטן, לחפש, לחפש בן-אדם" (סנש, 2003, עמ' 209). חנה, שבדומה לאסתר המלכה, לא שכחה את שורשיה היהודים-הרוחניים, אף-על-פי, שגדלה וחונכה בבית הונגרי-בורגני, למשפחה המעורה בחברה הכללית, עובדה זו מבליטה ביתר-שאת, את עוצמת בחירתה להיענות לאותה 'קריאה' פנימית-נשמתית, כפי שהיטיבה לתאר זאת, היא עצמה במילותיה שלה: "קול קרא והלכתי, הלכתי כי קרא הקול…" (סנש, 2003, עמ' 222 ),  ועל השליחות אמרה: "יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם….אורות אלה-המבהיקים בחשכת הלילה-הם-הם שמראים לאדם את הדרך… (סנש, 2003, עמ' 249). שיריה של חנה, מלמדים על אדם שניחן בכוח נבואי: "למות…צעירה…למות…לא, לא רציתי…" ( סנש, 2003, עמ' 213 ), ועל אדם שנמצא בקשר של אחדות עם הבריאה והאל: "אלי, שלא יגמר לעולם החול והים, רשרוש של המים, ברק השמים, תפלת האדם" (סנש, 2003, עמ' 221) .

אהובים-יקרים, אלה מבניכם, שהתוודעו מוקדם יותר לתמסורותינו, יודעים שדברינו מכווננים היטב כל העת, ואין בהם מן המקריות כלל וכלל, נהפוך הוא, תכליתם הנשגבה חשיפה והארה של מה שהיה מוצפן אלפי שנים באקאשה, קרי, בספריה הקוסמית! אכן, הדמיון והקרבה בין הדמות המוכרת לכם מהמגילה כ"אסתר המלכה", לבין אותה לוחמת-משוררת, אהובה ומוערכת "חנה סנש", אינו מיקרי כלל וכלל, ומבטא נאמנה את הקשר הנשמתי-הקארמתי הישיר בין השתיים!  האותות והסימנים לכך רבים, ואנו נדגיש אחדים מהם: גילן הצעיר, כוחן הנבואי, בחירתן בשליחות ובנאמנות למולדתן ולעמן על-פני חיים של נוחות וביטחון, הסתרת זהותן היהודית 'כתנאי הכרחי' לביצוע השליחות, עוצמת פנימיותן  עטורת התעוזה והנחישות, בשילוב עם אישיותן השקטה- הפשוטה- הענווה,  לצערנו כי רב, ואנו אומרים זאת בכאב גדול, נשמות נשגבות-נאצלות, כמו זו של אסתר המלכה/חנה סנש, הנן זן נדיר, נדיר מידי בעולמכם…

אהובים-יקרים, אלה ימים הרי גורל, בהם אינדיבידואלים, קהילות ועמים, נקראים אל-עבר אותה 'הכרעה', ההכרעה בין "כוח אסתר" לבין "כוח אחשוורוש", או במילים אחרות,  בין תודעת הנשמה, שמהותה שותפות ואחווה, שלום ואהבה, לבין תודעת האגו, שמהותה שליטה וכוחניות, מלחמה ופחד, אלה ימים בהם המאבק בין האור לחושך נמצא בעיצומו, עם כל יום שעובר, ניתן לכם לחוש זאת ביתר-שאת, בכל מקום בו הנכם שוהים, ואליו אתם מגיעים: בביתכם, במקומות העבודה והלימודים, ברחוב, באתרי הבילוי והקניות, במסכי הטלוויזיה והאינטרנט, ועד בכלל! הואיל וכוכב אדמתי זה, ניתן  לכם בני-האדם, הרי שההכרעה על גורל הפלנטה ועתיד המין האנושי נתונים בידיים שלכם! אתם אלה ורק אתם, שקובעים את עתיד הפלנטה, ואת 'מאזן' הכוחות המתקיים בה, הווה אומר, האם האור יגבר וימגר את החושך או חלילה ההיפך.

אהובים-יקרים, המעבר מחיים של סבל וקושי, לחיים עטורי שמחה וניצחון, נתון בידכם ובבחירתכם,  לגבור על כוחות הפילוג והפירוד בתוככם, שמזה זמן רב, רב מדי יש לומר, הולכים וגדלים, הולכים ומעמיקים, ולאחות את אותם 'קרעים' ו'שסעים', סיפור המגילה מלמד, שבכוח האחדות ניתן לשנות ולהפוך גורלות, ולהמיר גורל של השמד בגורל של ישועה וגאולה!

אהובים-יקרים, טבע הזמן העכשווי, מכוון אל-עבר סיומה של חוקיות ישנה, זו המוכרת לכם היטב, ואשר שלטה במרחבכם משך עידן שלם, והחלתה של חוקיות חדשה, שונה בתכלית, הלכה למעשה, מזה כבר, ובכל העולמות, מושמעת 'קריאה קוסמית', המכוונת להביא אל קיצם תהליכים יקומיים, שנחקרומשך עידן שלם, ולצאת לתנועה חדשה! פועל יוצא מכך, שבמרחבכם הארצי-האדמתי נדרש כעת, להביא לידי סיום, סכימה והשלמה, של שיעורי נשמה וחוזים קארמתיים, שנחקרו ונלמדו משך עשרות, מאות ולעיתים אלפי גלגולים, זאת על-מנת, ליצור את אותה 'תשתית' חדשה, בבחינת אותו 'דף נקי וחלק', לכינונה והיווסדותה של "אנושיות חדשה", שונה בתכלית מאותה אנושות כה מוכרת וידועה לכם של עידן ישן.

אהובים- יקרים, זוהי שעת מבחן הרת גורל, מהחשובות שהיו אי-פעם על אדמה מקודשת זו, זוהי שעה בה נשמות מבקשות להביא לידי גמירה וחתימה של השיעורים הנשמתיים והחוזים הקארמתיים, שקיבלו על עצמם ללמוד, לחקור ולממש, לאורך גלגולים רבים ומשך עידן שלם! זו הסיבה בעטיה, נשמות שפעלו בזמנים עברו, ושקורותיהן מתועדים היטב בספרי הקודש וההיסטוריה שלכם, שבות ועולות מחדש, 'לבמת המשחק' של פלנטת הארץ, בעת הזו, וביתר-שאת, על-מנת להספיק ולקחת חלק,  באותו 'מחזה' אחרון, אחרון בהחלט, בטרם המסך יורד סופית, ומסך חדש שונה בתכלית עולה.

אהובים-יקרים, למרבה הצער, רבים הם בני-האדם בתקופה הרת גורל זו, הנמצאים ב'תרדמת' ו'שינה' עמוקה, הלוקים בבורות ובחוסר הבנה משווע, בנוגע לטבע הזמן העכשווי, חמור מכך, היא אותה שגיאה מהותית, הרווחת בקרב רוב רובם של הקהילות והחוגים הרוחניים שבעולמכם, והנוגעת לפרשנות מוטעית של טבע הזמן הנוכחי! לצערנו כי רב, פעמים רבות, רבות מדי, אנו מזהים באותם מפגשי לימוד רוחניים שלכם, את אותה עמדה של שאננות ולעיתים אף אופוריה, הנובעת מפרשנות שגויה לפיה, סיום העידן הישן והמעבר לעידן חדש, מביא עמו כמובן מאליו את בשורת 'ההשתחררות' ממעגלי הקארמה ומהחוזים הנשמתיים, תפיסה זו לא זו בלבד שאינה נכונה,אלא מהווה טעות מצערת ומסוכנת, ברמה של חיים וגורל, של  יחידים וקבוצות, שהרי היא זו המעצבת את המשך חייכם הנוכחיים, ומתווה את אלה העתידיים!  אנו כעת, באהבה ובמסירות, מבקשים ליצור את אותה רמה של דיוק, בבחינת אותה 'הבהרה מתקנת', שהנה קרדינאלית להמשך נתיב חייכם, הן האישי והן הקולקטיבי.

אהובים-יקרים, השחרור ממעגלי הקארמה, ומאותם חוזים נשמתיים אינו קורה מאליו, והלכה למעשה הנו, פרי בחירה מודעת של אדם, לנוע בנתיב של התפתחות, ריפוי והתמרה, כדי שיוכל להשלים את אותם שיעורי נשמה מהותיים-מרכזיים, ולהביא לידי סיום והשלמה של החוזים הקארמתיים, מכאן, שעמדת השאננות המקלה ראש והאופורית משהו, לא רק שאינה תואמת זמן זה אלא ההפך הגמור! היום יותר מתמיד, נדרשת השקעה מרובה, פי כמה וכמה, כדי להביא לידי סיום וסכימה של מסכת גלגולים שלמה! ההשקעה והמחויבות בעת הזו, לנתיב הנשמתי-הייעודי, גדולה מאי-פעם בעבר! היא ורק היא, שמאפשרת בבוא העת, את  השמת "החותם הרוחי-המוזהב" על עידן שלם, ופותחת את השער אל אותו עידן חדש, בתואם לחוק היקומי לפיו, כל אחרית היא ראשית וכל ראשית היא אחרית, הווה אומר, על- פי הסדר הקוסמי והמוסר האלוהי, לא ניתן להוות חדש לפני סיומו והשלמתו של הישן! או במילים אחרות, כדי לפתוח 'מערכת חדשה' יש לסגור תחילה 'מערכת ישנה'! לצערנו כי רב,  פעמים רבות, רבות מדי, אנו עדים, ממקום מושבנו שלמעלה, להפרתו של חוק מקודש זה, ושל אמת נצחית-נשגבה זו, בחייכם בכלל, ובאותן מערכות יחסים זוגיות שלכם בפרט!

אהובים-יקרים, דעו, שהשתחררות או היעדר ההשתחררות מאותם מעגלים קארמתיים כובלים ומצרים, הינה תולדה של בחירתכם שלכם! אתם אלו הקובעים את גורלכם! בתואם לקדושת חופש הבחירה המתקיים בעולמכם. בני אדם, שבעת מקודשת זו, ממאנים להתעורר, ובוחרים להיוותר 'אדישים' לטבע הזמן המשתנה, ולמגמה האבולוציונית החדשה, הלכה למעשה, 'גוזרים' על עצמם, מחזור שלם נוסף של 'גלגולים מתקנים', בתנאים פחות 'נוחים' ו'מיטיבים', נאמר זאת כך.

אהובים-יקרים, בשל גודל הימים וגודלן של המשימות, שנשמותיכן קיבלו על עצמן, להספיק ולהשלים בחיים אלה, התקיימו מבעוד מועד ברקיעים העליונים, אותן 'ישיבות' ו'התכנסויות', שתכליתן אחת- יצירת מערך רוחי מסייע,אדיר ממדים באופן שלא היה כמותו בעבר, על-מנת להבטיח שבעת הזו, כמה שיותר בני-אדם, יוכלו להביא לידי סיום והשלמה, של השיעורים הנשמתיים והחוזים הקארמתיים, כל זאת מבלי לפגוע בקדושת חופש הבחירה המתקיים במרחבכם.

אהובים-יקרים, האם שמתם לב לעזרה הרבה, המוגשת בנדיבות אין-קץ בעת הזו, באין-ספור תצורות שונות ומגוונות, מידיהן האוהבות של מהויות וקבוצות אור נשגבות? מהסיבה שציינו קודם לכן, בימים אלה, עזרת השמיים המוגשת לכם בני-האדם, הנה אדירת ממדים וחסרת תקדים, באופן שלא היה כדוגמתו לאורך ההיסטוריה האנושית כולה! מנעד האפשרויות הוא עצום ורחב, מכל מה שהיה אי-פעם בעבר. בעת הזו, המידעים המתייחסים לחשיבותו של זמן זה באבולוציה האנושית, נעשים נגישים וזמינים לכל דורש! זו הסיבה להאצת הטכנולוגיה בתקופה זו במרחבכם, ולהנגשתם של ערוצי תקשורת, רבים ומגוונים, המזרימים מידע אליכם ומכם, ברמת האון-ליין, החובקת את הפלנטה כולה! 

אהובים-יקרים, טבעי הדבר, שאל מול שפע ממטרי הידע, המוזרמים כל העת אל מרחבכם, נדרשים הנכם, לאותה רמה של ערות ובקרה מתמידים! שהרי, לא אחת קורה, שהמיידעים המועברים באותם ערוצי תקשורת למיניהם, הינם כאלה מטעים, משבשים, מעוותים או לחילופין מציגים רק 'צד אחד' של התמונה ולא את התמונה המלאה, אחד הנושאים, שאנו, ממקום מושבינו שברוח, מזהים כי נדרש ליצור לגביו, את אותה רמה של הבהרה ודיוק, מתייחס להארתן של אותן זהויות נסתרות שלכם מחיים קודמים, או כפי שמקובל במרחבכם לכנות זאת- "שחזור גלגולים", הלכה למעשה, בדומה לכל דבר בעולמכם, גם בעניין זה, אנו מזהים שתי 'גישות' שונות, הרווחות בקרב מטפלים ומורי רוח בעת הזו: הראשונה, רואה ב"שחזור גלגולים" שיטה טיפולית שלמה, העומדת בפני עצמה, ומהווה מענה מתאים בכל עניין ומצב, השנייה, מבטלת את חשיבות החיים העבריים, ומתייחסת אליהם כבלתי-רלוונטיים לתקופה עכשווית ולחיים הנוכחיים.

אהובים-יקרים, בדומה לכל דבר ועניין, הגישה המאזנת, הממזגת בין השניים היא הנכונה יותר! למען הסר ספק, אין אנו מפנים אתכם ליזום עבור עצמכם ו/או עבור אחרים, את חשיפתם של גלגולים עבריים, דבר זה לכשעצמו, יכול להוות נטל ומעמסה רגשית, שהרי, כפי שנאמר מוקדם יותר, רובכם חוויתם במרחב אדמתי-ארצי זה מאות עד אלפי גלגולים. יחד עם זאת, אנו כן מכוונים אתכם אל פתיחות ואפשור ברמת הלב, למידע עברי נחוץ להופיע ולהתגלות, אנו מציעים,לשים מבטחכם בעצמיותכם הנשמתית ובמקורות האור העליונים, שיודעים לכוון אתכם נכונה, אל-עבר המיידעים הנחוצים לכם, בתזמונים הנכונים, ההולמים את מיקומכם ההתפתחותי הנוכחי, והרי מקורות האור וההדרכה העליונים, הם משרתכם הנאמנים, הם מצויים היטב בכל היסטוריית הגלגולים ושליחויות העבר שלכם, כמו גם, באותם חתימות וחוזים קארמתיים, שקיבלתם על עצמכם להשלים בחיים אלה.  

אהובים-יקרים, הארתם של אותם גלגולים מהותיים, ושל זהויות עבריות מרכזיות, הנו מרכיב חשוב ורב- ערך בתהליך ההתפתחות, הריפוי וההתמרה, גילוי וחשיפה של גלגולים מהותיים, וזהויות עבריות נסתרות,  הנה חיונית בהבנת שיעורי הנשמה והחוזים הקארמתיים-הייעודיים, למרבה הצער, בעת הזו, בני אדם בכלל ושליחי אור בפרט, מתהלכים עיוורים בנוגע לזהויותיהם הנסתרות, היעלה על הדעת, שאדם שהנו גלגול נשמתי-ישיר, של אותה דמות המופיעה אצלכם בכתובים כ-"שרה אימנו", יוותר עיוור בנוגע לזהותו זו? או אדם שהנו גלגול נשמתי-ישיר של שאול המלך? וכן הלאה… ואם בפורים עסקינן במאמר-תמסורת מקודש זה, האם יעלה על הדעת, שאותן דמויות מרכזיות שבמגילה, של המלך אחשוורוש, מרדכי היהודי, המלכה וושתי ואף המן הרשע, יוותרו עיוורים לזהותם מאותם חיים, ומכאן הדיוטיים לחוזה הנשמתי-הייעודי עליו הם אמונים בחיים אלה? וכפי שמבינים הנכם, הרשימה עוד ארוכה, ארוכה למדי…

אהובים-יקרים, יש מבינכם הקוראים שורות אלה, שהם עצמם גלגול נשמתי-ישיר של אותן דמויות מרכזיות, המתועדות בספרי הקודש וההיסטוריה שלכם, אחרים מבינכם, היו שותפים באותם מאורעות והתרחשויות היסטוריות, ואף נמצאו בקשר קרוב, פעמים קרוב מאוד, עם אותן "דמויות מפתח", לא בכדי, יש מבניכם, שחשים 'משיכה' ועניין מיוחד כלפי סיפור, מאורע ו/או דמות מסוימים, המתועדים בספרי הקודש וההיסטוריה שלכם, אכן, כפי שציינו לא אחת בעבר, זוהי תקופה שלא הייתה כדוגמתה, לאורך כל תולדות המין האנושי,  תקופה מרתקת ומאתגרת כאחד!

אהובים-יקרים, לקראת תום תמסורותינו אליכם, יודעים אנו, ששאלות רבות, צפות ועולות בקודש הקודשים של מקדש ליבכם, ומבקשות את פתרונן…אנו רוצים לברככם על כך, שהרי, שאלת השאלות הנכונות של הדרך, וההתמדה בהן שומרת אתכם ערים, ובתנועה מתמדת של צמיחה והתפתחות, ולא חלילה, כפי שלמרבה הצער קורה לעיתים, אפילו בקרב אותן קבוצות רוחניות 'מתקדמות', נפילה אל  מצב של 'הירדמות', קפיאה על השמרים וקיבעון.

בתום מאמר-תמסורת מקודש זה, אנו מבקשים לברך אתכם, בברכת חג פורים שמח, בסימן הסרתן של  מסכות ותחפושות הקארמה, ומשם חשיפת טבע מהותכם הנשמתי, והחופש להיות האור שהנכם!

ביבליוגרפיה

סנש, ח., (2003), יומנים שירים עדויות, הקיבוץ המאוחד, ישראל.