צופן אושפיז החג הראשון- "אברהם אבינו": הודיה על החיים בממד האדמתי

"ואברהם זקן בא בימים, ויי ברך את אברהם בכל"

( סדר הקידוש)

אהובים-יקרים, כל אחד משבעת האושפיזין של חג הסוכות, מחבר אל איכות תדרית-תודעתית מסוימת, באופן זה, 'נמשך' אור מהממדים הגבוהים ומואצל אל מרחבכם הארצי-האדמתי, והרי צופן המילה "אושפיז" הנו "אש פז י'", הווה אומר, אש התודעה הגבוהה המוזהבת-המקודשת!

אהובים- יקרים, שבעת האושפיזין הנם כנגד שבע הצ'אקרות  המרכזיות בגוף האדם מכאן, שכל אושפיז מקושר לצ'אקרה מסוימת, ובעל השפעה תדרית-תודעתית ייחודית! נשאלת השאלה, לאיזה צ'אקרה מקושר האושפיז הראשון של "אברהם אבינו"?

אהובים-יקרים, מוקדם יותר (ראה מאמר-תמסורת: חג החירות והחופש שבמחויבות אמת לחזון הנשמתי המוזהב!") באנו וחשפנו, באנו והארנו את עובדת היות "אברהם אבינו" גלגול נשמתי- ישיר של "איוב", ולא פחות חשוב מכך של "האדם הראשון" המופיע בסיפור גן עדן! מכאן, שאותה נשמה נאצלה-נשגבה של "אברהם אבינו", קיבלה על עצמה להיות זו אשר מייסדת-מכוננת את מחזור האנושות הנוכחי! הווה אומר, להיות "החלוץ", בבחינת הראשון  ליצור את תנועת ההתפתחות בממד האדמתי (אגב הציווי הראשון "לך לך"), ועל ידי כך לפתוח את "השער" להתממשותן של נשמות נוספות! "אברהם אבינו" איננו 'רק' כפי שנהוג לחשוב בטעות, אבי יצחק (שישראל צאצאיו), ישמעאל (שהערבים צאצאיו), המדיינים, האדומים והעמלקים, אלא, הלכה למעשה, הנו "אבי האנושות" של העידן הנוכחי!

אהובים-יקרים, הואיל ונשמה גבוהה זו של "אברהם אבינו" מייצגת את ראשית החיים על פני האדמה, באופן טבעי, האושפיז הראשון של החג מקושר לצ'אקרה הראשונה הלוא היא צ'אקרת השורש שצבעה האדום, "אדום מלשון "אדם",  מלמד על הבחירה הנשמתית להביא לידי ביטוי של האור (האות א' במילה "אדם") בגוף פיזי "בשר דם", ומבקש לעורר אתכם, בני האדמה, אל-החיבור המקודש לגאיה, רוח האדמה, אותה ישות אור נשית, אוהבת-ורכה, אשר קיבלה על עצמה במסירות מוחלטת את צורת הקיום ורובד ההתפתחות הגשמי!

האושפיז הראשון של החג מכוון אל רגשות הודיה והכרת תודה על הבחירה הנשמתית האמיצה-הנועזת להתממש בממד האדמתי, ולהסכים לחוות את צורת הקיום הגשמית הכול כך  יוצאת דופן והרפתקנית!