צופן אושפיז החג השני- "יצחק אבינו": ושמחתם לפני ה'

" ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו יי"

(סדר הקידוש)

אהובים-יקרים, כל אחד משבעת האושפיזין של חג הסוכות, מחבר אל איכות תדרית-תודעתית מסוימת, באופן זה, 'נמשך' אור מהממדים הגבוהים ומואצל אל מרחבכם הארצי-האדמתי, והרי צופן המילה "אושפיז" הנו "אש פז י'" הווה אומר, אש התודעה הגבוהה המוזהבת-המקודשת!

אהובים- יקרים, שבעת האושפיזין הנם כנגד שבע הצ'אקרות  המרכזיות בגוף האדם מכאן, שכל אושפיז מקושר לצ'אקרה מסוימת, ובעל השפעה תדרית-תודעתית ייחודית! נשאלת השאלה, לאיזה צ'אקרה מקושר האושפיז השני של "יצחק אבינו"?

אהובים-יקרים, צופן השם "יצחק" מכוון אל- עבר סף תודעה של "שמחה", כפי שמלמד צופן השם "יצחק" במשמעות של "צחוק"! רק אדם שנמצא במסירות  שלמה-מוחלטת לרוח זוכה לחיות חיים עטורי אור, שמחה וצחוק, כפי שמלמד סיפור "עקדת יצחק", בו יצחק בוחר באמון ומסירות שלמים-מוחלטים הן לאב הביולוגי והן לאב הקוסמי! נכונותם שלאברהם ויצחק לתת הכול לרוח,  הופך כהרף עין את גורלם, מגורל של אבדון וכיליון, לגורל של ישועה וניצחון, ולחיים של ברכה והצלחה,  שובע רוחי וגשמי! (ראה מאמר-תמסורת: טוהר וצופן "עקדת יצחק").

אהובים-יקרים, האושפיז השני של "יצחק אבינו"  מחבר אל הצ'אקרה השנייה, הלוא היא צ'אקרת המין, ואל שמחת הקיום שמקורה באמון ומסירות מוחלטים לרוחי-הנשגב! רק אדם תָּם, לא במובן של פתיות ונאיביות, אלא במובן של טוהר וכניעה שלמים-מלאים לרוח,  זוכה להזנה קוסמית ולניסים, כפי שמלמד צופן המילה "מין" במשמעות של "מן י'" כמו גם צבעה הכתום- השמשי של הצ'אקרה, והרי צופן המילה "כתום" בסיכול אותיות הנו " תּוּמְּךָ "!

אהובים-יקרים, בעוד ש"אברהם אבינו", האושפיז הראשון של החג, שכאמור הנו גלגול נשמתי-ישיר של "האדם הראשון", מקושר לצ'אקרת השורש, ומייצג את ראשית החיים וההתפתחות,  הרי ש"יצחק אבינו", האושפיז השני של החג, מקושר לצ'אקרת המין,  ומייצג המשכיות והתחדשות, בניה ותקומה: …"ויאמר אלוהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו" ( בראשית י"ז, י"ט).