צופן האושפיז החמישי "משה רבנו" וסוד ה-"גמגום": גם עוצמה וגם חמלה

עריכה מחודשת: 9 אוקטובר, 2017

"תורה צווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, והאיש משה ענו מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו יי פנים אל פנים"

(סדר הקידוש)

אהובים-יקרים, כל אחד משבעת האושפיזין של חג הסוכות, מחבר אל איכות תדרית-תודעתית מסוימת באופן זה, 'נמשך' אור מהממדים הגבוהים ומואצל אל מרחבכם הארצי-האדמתי, והרי צופן המילה "אושפיז" הנו, "אש פז י'" הווה אומר, אש התודעה הגבוהה המוזהבת-המקודשת!

אהובים- יקרים, שבעת האושפיזין הנם כנגד שבע הצ'אקרות  המרכזיות בגוף האדם מכאן, שכל אושפיז מקושר לצ'אקרה מסוימת, ובעל השפעה תדרית-תודעתית ייחודית! נשאלת השאלה, לאיזה צ'אקרה מקושר האושפיז החמישי של "משה רבנו"?

אהובים-יקרים, אין זה מקרי, שאושפיז החג החמישי של "משה רבנו" מקושר לצ'אקרת הגרון, שהרי הוד-קדושתו משה הנו גדול המתמסרים/המתקשרים בכל הזמנים! מי  שהעביר את דבר ה' קרי, את "עשרת הדיברות" לעם ישר-אל וממנו לאנושות שלמה!  האנושות בימיו של משה, רובה ככולה,  חייתה על-פי העיקרון של "החזק שולט" כלומר, מי שגדול בכוח פיזי ובחומר  יכול לעשות כאוות  נפשו ולפגוע בחלשים ממנו: לגנוב, לאנוס, לרצוח, להקריב קורבנות אדם, ועוד פגיעות בנפש, גוף ורכוש,  כל זאת מבלי לתת על כך את הדין!  היה זה משה, ראשון בין ראשונים, אשר 'הוריד' את חוקי האמת והמוסר של האור לעם ישר-אל, ובהמשך הדורות הושפעו גם שאר אומות העולם!

אהובים-יקרים, בכתובים מצוין שמשה היה "כבד פה", גמגום זה של משה צופן בחובו את סוד כוח הנהגתו,  ומאיר את דמותו באור האמתי-הנכון!  

אהובים-יקרים, משה בדברו אל העם יותר מפעם הציב בפניהם "מראה טהורה",  עד רמה של דברי תוכחה עוצמתיים במיוחד: "ואף כי אנכי ידעתי את מרייך ואת עורפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם יהוה  ואף כי אחרי מותי " ( דברים ל"א, כ"ז )  מנגד, משה נודע  בהיותו המסנגר הגדול ביותר שקם לעם ישראל בכל הזמנים פעם אחר פעם, משה נושא דין ודברים עם האלוהות על-מנת שתמחל לעם: "ויעבור יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת…ויאמר אם נא מצאתי חן בעיני אדוני ילך נא אדוני בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" (שמות ל"ד, ו'-ט') , זאת ועוד, משה  בדבריו מברך את העם, ואינו חדל מלעודד ולחזק את רוחם: "חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלוהיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך " (דברים ל"א, ו' ), מכאן,  שסוד  כוח הדיבור של משה הנו, האיזון הנכון-המקודש בין האיכות הזכרית של הדיבור  אשר בגוף מיוצגת על-ידי  לחי ימין,  לבין האיכות הנקבית של הדיבור אשר בגוף מיוצגת על-ידי  לחי שמאל! בעת הצורך, משה לא נרתע מלהציב  "מראה טהורה" גם במחיר של 'ירידה ברייטינג' ובאהדת העם, ופעמים עד כדי חירוף נפשו: "ויצעק משה אל יהוה לאמור מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני " (שמות י"ז, ד'), בו-בעת משה יודע לומר דברי עידוד ונחמה, שילוב זה של שתי איכויות הדיבור עוצמה מחד ומאידך חמלה הוא  סוד כוחו של משה אשר העניק לו את המעמד של מנהיג האומה הגדול ביותר שידע עם ישר-אל בכל הזמנים! משה, בדומה להורה אוהב ואחראי, ידע להשמיע באוזניי העם גם דברי עידוד וברכה, הכוונה והדרכה, וגם תוכחה ו"מראה טהורה", והרי צופן המילה "גמגום" הנו "גם וגם"!

אהובים-יקרים, אחת מאמירותיו הידועות של ישו,  אשר למרבה הצער, הובנה לא נכון ופורשה באופן שגוי גם בקרב תלמידיו ומאמיניו הנה: "..אך המכה אותך על הלחי הימנית הטה לו גם את האחרת" (מתי ה', ל"ט),  לעומת התפיסה הרווחת המפרשת אמירה זו של ישו כמעין מתן לגיטימציה לקורבנות  הרי ישו , שידע והכיר היטב את סוד חוכמת הגוף ואת האיזון הנכון-המקודש בין הצד הזכרי-הימני לצד הנקבי-השמאלי, כיוון לשימוש נכון ומאוזן בכוח הדיבור, כזה שמשלב עוצמה עם וחמלה!  כישרונו של  ישו להשתמש באופן דינמי ווירטואוזי בשתי האיכויות גם יחד,  הוא שהעניק לו את  המעמד הנעלה של מאסטר האנושות!

אהובים-יקרים, היותו של משה רבנו "כבד פה" מהווה 'תזכורת' עבורכם בני האדם לכוח היוצר שבדיבור, ולעשיית שימוש נכון-מאוזן בכוח זה, בדומה להוד-קדושתו משה אשר ידע לתת כבוד לדיבור, במובן  שדיבורו ניחן תמיד באיכות של ניקיון  וטוהר!