צופן "טרור העפיפונים": טרור הניאופים וחילול האנרגיה המינית המקודשת!

אהובים-יקרים, בשבועות האחרונים עדים הנכם למופע חדש ומחריד, שלא לומר מזעזע, של שדות ושטחי אדמה נרחבים, ביישובי עוטף עזה ובמערב הנגב, עולים  באש כתוצאה מהעפת עפיפונים בוערים מעברו השני של הגבול  נשאלת השאלה, מהי הסיבתיות הרוחית-הגבוהה לטרור מסוג חדש זה אשר פוקד את הארץ בימים אלה??

אהובים-יקרים, בבריאה יסוד האש מבטא את העיקרון הזכרי של עוצמה ופריצת דרך, יצירה ובריאה חדשה, על-פי החוקיות הקוסמית יסוד האש פועל בסנכרון עם יסוד המים  אשר מבטא את העיקרון הנקבי של אהבה ואחדות, שותפות ושיתופיות בין חלקי השלם,  כך שכל יצירה ובריאה חדשה הנה בשירות התפתחותם הנעלה של כל חלקי השלם!!!

אהובים-יקרים, בצורת הקיום האנושית יסוד האש 'לובש צורה' של אנרגיה מינית אשר תכליתה להוות את 'הדלק'  קרי, הכוח המניע-הדוחף  להביא לידי ביטוי ויצירה את הרוחי בגשמי במגוון דרכים ובכל תחומי החיים, כאשר 'הבריאה האולטימטיבית' הנה של הולדת צאצאים אולם, כאשר מרכז המין פועל שלא בתיאום למרכז הלב האנרגיה המינית 'משנה פניה' והופכת מאנרגיה בוראת לאנרגיה  מכלה, שורפת ופוגענית במובן, שבני-אדם חומדים את אשר יש לאחר בידע, במעמד, ברכוש, וגם במה שהנו בבחינת "קודש הקודשים" של הקיום האנושי-  את בן/בת  הזוג של האחר!

אהובים-יקרים, צופן השם "עפיפונים" רומז על אותם "ניאופים" אשר למרבה הצער והזעזוע, עוד ועוד אנשים בעת הזו מצדיקים דרך נלוזה ומסואבת זו,גם צופן השם "נגב" בסיכול אותיות "גנב" במשמעות של לקחת את ששייך לאחר רומז על כך זאת ועוד, העובדה שמקורםשל העפיפונים בעברו השני של הגבול רומזת על חציית אות קו אדום של "לא תנאף" ו"לא תחמוד" בקרב  עם ישר-אל, אותו צביר אשר תפקידו הרוחי במשפחת העמים להיות "אור לגויים" במובן של לשמש מודל ומופת לערכי האחווה והרעות, אלא שההפך הגמור קורה, ובמקום להיות "ערבים" זה לזה, חלקים גדולים בקרבכם הפכו להיות "רעבים" ו'טורפים' זה לזה!

אהובים-יקרים, תפקידם הרוחי של הפלשתיניים היום, בדומה לתפקידם של הפלישתים בתקופה המקראית, להוות "מראה טהורהלמצבו הערכי-המוסרי של עם ישר-אל, לעומת התפיסה הרווחת, או נכון יותר לומר, האשליה השקרית הנפוצה לפיה, ביטחונה וקיומה של מדינת ישר-אל תלוי בצבא חזק האמת היא, שבטחונה וקיומה של מדינת ישר-אל תלוי, בראש ובראשונה וקודם לכל, בחיים על-פי ערכי האמת והמוסר של האור לרבות שמירה על הדיברות השביעי והעשירי! כפי שעיניכם רואות בשבועות האחרונים,  עם חזק צבאית אך ניעדר תשתית ערכית-מוסרית יציבה ואיתנה, לנצח יהיה חשוף ופגיע, ואפילו באמצעים פשוטים ופרימיטיביים כמו עפיפונים ניתן להבעיר ארץ!

אהובים-יקרים, בתום תמסורותינו אליכם, הננו מברכים אתכם, לו-יהי ובעת מקודשת והרת גורל זו של "אחרית הימים" ומעברי עידנים כמה שיותר מקרב בני ובנות ישר-אל יתעוררו אל קיום הדיברות השביעי והעשירי של "לא תנאף" ו"לא תחמוד" והביטחון והשלווה יהיו מנת חלקכם!!! אמן כן יהי רצון!