צופן י"ז בתמוז

ברטט האחדות, החוצה לבבות ועולמות, בהאצלת שוכני-על, מחשבות של שלום, רגשות של פיוס ורצון טוב, יתמירו את התאווה לדם להתמסרות לאור, והרי הבחירה היא באדם, בין האור לבין הדם!

אהובים-יקרים, צופן י"ז מורכב מהאות י' שערכה הגימטרי הנו 1  (   1= 1+0=10)במובן של אחדות,  והאות ז' אשר ערכה הגימטרי הנו 7 כנגד שבעת צבעי הקשת של שבעת הרקיעים העליונים  מכאן, שצופן "י"ז" נושא איכות תדרית-תודעתית של אחדות ואיזון בין שבעת הרקיעים עד בורא עולם, והרי האות ז' מבטאת את כוח האיזון בין הימני לשמאלי, בין הזכרי לנקבי, בין רוח לחומר!  באופן דומה להפליא, צופן שם החודש העברי "תמוז" הנו "תָּם" במשמעות של "שלם",  והאות "ז'" במשמעות של שבע עולמות של מעלה שמקיימים בניהם סנכרון מושלם, והרי כל מה שהוא מאוזן הוא שלם וכל מה שהוא שלם הוא מאוזן!

אהובים-יקרים, יסוד המים בבריאה מבטא אנרגיה ותודעה של אחדות ושלום, אין זה מקרי שבממד הארצי-האדמתי המים נחשב למסס אוניברסאלי למרבית התרכובות בטבע, והוא בעל תכונה פיזיקאלית של יכולת למוסס חומרים לאחדם ולמזגם יחד!

אהובים-יקרים, מועד  י"ז בתמוז נועד לעורר בקרבכם את ההכרה, שנפילת חומות ירושלים ובהמשך חורבן בתי המקדש הראשון והשני, הנם תוצר התגברות כוחות פילוג ונפרדות בתוככם, דבר שהנו זר ובניגוד גמור לערכי האמת והמוסר של האור ולחוקיות הקוסמית אשר תמציתה המקודשת הנה אחדות חלקי השלם הווה אומר, סנכרון ואיזון בין הממדים וחלקי הבריאה כולה!  מדובר  בערך מקודש אשר הפרתו מולידה תוצאות מכאיבות של קושי וסבל, אסונות וקטסטרופות אישיות וקולקטיביות, לאומיות ופלנטאריות, במקום שהמים יהוו כוח מחייה ומזין, מפרה ומצמיח, הם הופכים לכוח מכלה וממית, בצורה של שיטפונות והצפות עוד מימי נח והמבול.

לו-יהי ובמועד עטור קדושה זה של י"ז בתמוז תשע"ז כמה שיותר בקרב עם ישר-אל יאמרו אמן  לתדרי השלום והאחדות, האהבה והאחווה,  והרי הדרך אל ה-"אל" במשמעות של אותו "אל פנימי"  שבתוככם,  עוברת דרך אמירת "לא" לכוחות האגו,  באופן זה,  זוהר אור נשמתכם עולה וקורן מכם, והרי ערכו הגימטרי של "י"ז" הנו שמונה8=1+7=17 ), המספר של האיזון והנצחיות, וגם "שמונה" מלשון "נשמה"!