צופן ינואר, והאתגר ההתפתחותי של החודש: הפתיחות להתפתח!

אהובים-יקרים, חודש ינואר הנו החודש הראשון הפותח את לוח השנה הלועזי, הואיל וכך, חודש זה מציב ב"מרכז הבמה" את "אתגר הפתיחות" שהרי, היכן שישנה פתיחות התפתחות נולדת!

אהובים-יקרים,  "פתיחות" הנה איכות תדרית-תודעתית השייכת לפן הנקבי של האלוהות כלומר, לכוח היין, לעומת הפן הזכרי של האלוהות, כוח היאנג, שהנו בעל איכות תדרית-תודעתית של מיקוד הואיל וכך, חודש ינואר מאציל אל מרחבכם את תדרי המים הנקביים, כפי שמרמז צופן השם "ינואר" מלשון "יין אור"! בהתאמה, גם צופן שם החודש העברי המקביל רומז  על שיוכו לתדרי האור הנקביים: "טבת" מלשון "טוב בַּת"!

אהובים-יקרים, "פתיחות" הנה איכות נשית, שהרי האישה מטבעה הנה "כלי קיבול" לרעיונות כמו גם להריונות להתהוות בתוכה! זו הסיבה בעטיה, בקהילות וחוגים רוחניים, מספר הנשים גדול באופן משמעותי ביחס לגברים, הואיל ונשים מעצם טבען פתוחות יותר לקבלת החדש!

אהובים-יקרים חודש ינואר מכוון אל-עבר יצירת תנועה תדרית-תודעתית של "זרימה" ועל-כן, מעמיד במבחן רוחי את היכולת לזרום עם כוח החיים, ולפלס את הדרך אל החדש שבפתח!  והרי בשם "ינואר" מוצפנת גם המילה "ייאור", הלא הוא אותו נהר במצרים המופיע בסיפור המקראי של משה בתיבה!

אהובים-יקרים, למים תכונה של "שקיפות" הואיל וכך, תכליתם הנעלה-המקודשת להוות  "מראה טהורה",  והרי צופן המילה " ינואר" הנו גם "נראו י"' מכאן, שאיכות המים בעולמכם, מושפעת ישירות מהמצב הערכי-המוסרי של המין האנושי. מים מזוהמים משקפים ירידה מוסרית-רוחנית של בני האדם. פגיעה באיכות המים משפיעה גם על מצב הצומח והחי בעולמכם כך קורה, שבמקום שהמים יהוו מקור חיים וריפוי, התפתחות והתחדשות, הם הופכים למקור תחלואה ומוות. זכרו את היאור, שמימיו הפכו דם מראה לכך, שהאימפריה המצרית ובראשה פרעה נפלו מוסרית ומיאנו להתעורר רוחנית!

אהובים-יקרים, המים מסמלים רגש ואינטואיציה לפיכך, חודש זה שם ב"קדמת הבמה" את הסנכרון המקודש שבין צ'אקרת הלב, הצ'אקרה של האהבה, עם צ'אקרת העין השלישית, הצ'אקרה של האינטואיציה, סנכרון מקודש זה, ברמות מפותחות ומתקדמות, אמון על יכולת נבואה וראיית חזיונות הקשורים באיכות הצלולה-השקופה של המים, ומכאן היכולת לראות דרכם, ובעדם…

אהובים-יקרים, כפי שנאמר קודם, חודש ינואר מביא עמו את תדרי האור הנקביים-המימיים, בעלי איכות מחבקת ועוטפת, זורמת ומערסלת יחד עם זאת, מבלי  עבודה רוחנית-מודעותית עלולות להיות תוצאות הפוכות, החל ממצבים של "הצפות רגשיות", דיכאון וייאוש,  ועד לרמה של שפיכות דמים, ופגיעה בנפשו-גופו של הזולת, כמו באותם שני אירועים טרגיים, הראשון, אם שרצחה את ארבעת בנותיה והתאבדה בירושלים (יום ראשון ה-1.1.17 ) השני, האם שרצחה את בנה והתאבדה בעכו (יום רביעי ה-4.1.17 ), בשניהם מעורבות אימהות!

אהובים-יקרים, באסטרולוגיה מזל החודש גדי נמנה עם מזלות האדמה יחד עם זאת, צופן שמו  מרמז על היותו קשור גם ליסוד המים: "גדי" בהיפוך אותיות מתקבלות המילים "דג" ו"דיג"! זאת ועוד, צופן המילה "גדי" הנו גם "גד י", במשמעות של "הגיד י'", והרי התורה משולה למים זכים וטהורים, מחיים ומחדשים: "קול ה' על המים…" (תהלים כ"ט, ג'), היה זה משה, גדול מתקדשי האמת, שהוריד ראשון את דבר האלוהות אל בני-האדם, בתקופה בה העיקרון של "החזק שולט" היה הנורמה החברתית המקובלת, ומעשים של גנבה, אונס ורצח, פריצות מינית אשר כללה אורגיות ומין עם בעלי-חיים, עבדות והקרבת קרבנות אדם, היו נורמות מקובלות באמצעותם בני אדם הפגינו את חוזקם ואת עליונותם! "משה רבנו" היה הראשון להוריד "מערכת חוקים", שנועדה לבלום את הרוע והשחיתות המוסרית, אשר פשטה שלא לומר פשעה בקרב רוב רובו של המין האנושי, ובדרך זו, להצעיד את האנושות בהדרגה, בתהליך שאורכו אלפי שנים ויותר, אל-עבר שינוי תודעתי-מוסרי.

אהובים-יקרים,  העצמיות הנשמתית-הגבוהה נמשלת לגדי. הגדי, הכבש והעגל  מסמלים תמימות וטוהר, בהנגדה לזאב, הנמר והכפיר, חיות טורפות אשר מסמלות את העצמיות הנפשית-הנמוכה: "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטון נוהג בם" (ישעיה י"א, ו'), מכאן, שחזון "אחרית הימים" או בשפה העכשווית "העידן החדש", מכוון אל-עבר כינונה מחדש של אנושות נשגבה אשר בה העצמיות הנפשית-הארצית תהייה בשירות העצמיות הנשמתית-הגבוהה, כאשר זו האחרונה מושלת בכיפה!

אהובים-יקרים, מה שאינכם יודעים, שאותו איסור הלכתי בתורה לבשל גדי בחלב אמו, תכליתו הנעלה, לעקור מהשורש ולהרחיק את בני ישר-אל מאותו נוהג אכזרי, שרווח אז בקרב בני האדם, של לקיחת הגדי הצעיר, אשר חלב אמו עדיין ניגר בפיו, ולקצוץ את אבריו-גפיו בעודנו חי! ללא ספק, אחד מהמעשים המזוויעים ביותר, שידעה האנושות לאורך העידן שמסתיים…

אהובים-יקרים, המים הם כוח האהבה והבריאה, החיים וההתחדשות ביקום כולו, בסיפור בריאת העולם, הואצלו מים מהרקיע העליון אל הרקיע התחתון: "ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמים…" (בראשית א', ו'-ח'), בא ללמד שישנו  קשר תדרי-נסתר בין שמים לארץ אף-על-פי, שהשכל האנושי תופס אותם כנפרדים זה מזה,  על קשר תדרי-נסתר זה ניתן ללמוד גם מסיפור "נוח והמבול": "…נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה" (בראשית  ז', י"א-י"ב).

אהובים-יקרים, האם שמתם לבכם לכך, שהן השמיים והן הימים והאוקיינוסים שעל- פני האדמה, הנם בעלי איכות תדרית-תודעתית זהה הלכה למעשה,  שניהם מסמלים בו-זמנית הן את הגשמי-החולף והן את הרוחי-הנצחי! אנו נבהיר, תנועת העננים משקפת את המשתנה-החולף בעוד שהאיכות הדוממת-החובקת כל של הרקיע שמעל משקפת את הנצחי-האינסופי. באופן דומה, תנועת גלי הים משקפת את הזמני-החולף בעוד שהאיכות העמוקה-הדוממת של המים משקפת את הנצחי-האינסופי!

אהובים-יקרים, במילה "רקיע" מוצפנות שתי מילים: "ריק" ו-"ע'=עין שלישית" בא  ללמד,  שרק בתוך מרחב של "ריק" חדש נולד! כשם שבגוף האישה, על-מנת ליצור חיים חדשים יש צורך ב"רחם ריקה", כך גם ברמה היקומית, בריאה חדשה נוצרת בתוך "הרחם הקוסמית", והרי רחם הנו מרחב מימי!

אהובים-יקרים, פעמים רבות, רבות מדי, אנו צופים בכם משתוקקים ליצור חדש בחייכם, ובו-בעת ממאנים להיפרד מהקיים, מתוך תפיסה שגויה האומרת: ”קודם  צריך שיהיה לי עבודה/זוגיות/בית/בגד חדש, כדי שאוכל להיפרד  מהעבודה//הזוגיות/ הבית/ הבגד שישנו, ואינכם מבינים, שהסדר הנכון ההולם את "החוקיות החדשה" הנו: התרוקנות קודמת להתמלאות! ללא ספק, האתגר האנושי האמיץ ביותר הנו היכולת לשאת "ריק" טרום התהוותו של חדש!

אהובים-יקרים, לאלה מבניכם החפצים להעמיק את העבודה התדרית-תודעתית ההולמת חודש זה, אנו מביאים הנחיות למדיטציית "סנכרון לב עם עין שלישית":

1.הרפו והיכנסו למצב מדיטטיבי בכל דרך שמוכרת ונעימה לכם

2. נשמו נשימות לשבע הצ'אקרות (מלמעלה למטה) מתוך כוונה להרחיב/לפתוח/להאיר אותן, ניתן לדמות נר דולק בכל צ'אקרה

3. התמקדו בצ'אקרת הכתר ודמו" צינור אור"/"סולם אור" נמשך ממנה אל הרקיעים העליונים

4. דמיינו קרן אור/ חוט אור מוזהב שמחבר בין צ'אקרת הלב לצ'אקרת העין השלישית, ונשמו אליו מספר רגעים…

5. דמיינו אגם מים ושביל שמוביל אליו…מזג האוויר נעים, ומסביב לאגם מראות ירוקים, וציפורים עפות…

6. ראו עצמכם פוסעים בשביל המוביל אל האגם עד שהנכם נעמדים על שפתו…

7. הרכינו ראשכם בעדינות, והתבוננו אל תוך מי האגם מספר רגעים… אפשרו למה שרוצה להתגלות מתוך המים להופיע…

8. בזמן שנכון לכם סיימו את המדיטציה בדרך שמוכרת ונעימה לכם