תודעת הזרע

אהובים-יקרים, אנו "אחוות האור", משפחתכם הרוחנית, מבקשים להיסב את תשומת לבכם אל טבע הזמן המשתנה של "אחרית הימים", ושל עידן חדש שבפתח, הקורא למשפחת בני-האדם לנוע אל-עבר מה שבשפת הרוח מכונה "תודעת הזרע"! ומהי  "תודעת הזרע" וודאי תשאלו, ואנו נברככם על שאלתכם, וברצון נעניק לכם את אותה הכוונה "מאירת פנים", במובן של הארת אותו פְּנִים שלכם,  השייך למהותכם הנשמתית!

אהובים-יקרים, המגמה האבולוציונית הקוסמית העכשווית הנה, תנועה אל-עבר רִאשׁוֹנִיּוֹת, קרי, אל נקודת הראשית! בשפת הרוח, תהליכים אלה החובקים את היקום כולו, מכונים "תהליכי  עִיבּוּר",  אמנם, כוכב הלכת שלכם מהווה חלק זעיר מאותו מערך כוללני אדיר ממדים, אך הנו בעל משמעות ורב ערך באותה מגמה קוסמית עכשווית!

אהובים-יקרים, לכל עת תכלית נשגבה ייחודית לה!  כפי שהיטיב להורות זאת החכם באדם, מגדולי מורי המתקדשים, שהתהלכו אי-פעם על-אדמה מקודשת זו, זה המופיע בכתובים שלכם גם כ"שלמה המלך" באומרו:  "לכל זמן,  ועת לכל חפץ תחת השמיים" (קהלת, פרק ג'), "עת", רשי תיבות  של "עין תודעה", משמע אומר, שלכל זמן איכות תודעתית נסתרת-נשגבה, המבקשת לתפוס את מקומה, ולהביא עצמה לידי ביטוי גם בממד החומר-הגשמי, בעת הזו, "עין התודעה" מכוונת אל-עבר "תודעת הזרע"!

אהובים-יקרים, על-מנת לסייע במיצובכם התדרי-התודעתי הנכון, אנו מפנים אתכם להעלות בעיני רוחכם, ולדמות עצמכם כמו אותו זרע שנטמן באדמה, טרום פריצתו ויציאתו החוצה!  לאלה מכם, שיואילו לעשות כן, הדבר יועיל מאוד, תוכלו אז להיווכח בפתיחת המרחב התדרי המקודש של הווייתכם, מרחב אשר בו המילים מתמוססות, וגם הזמן מפנה אט אט את מקומו, וכל שישנו הנו תחושת ה-"היות" הטהורה, שאין לה כל יעד ו/או מטרה, במילים אחרות, מרחב תדרי אשר כל תכליתו היא תכלית ה-"היות", נאמר זאת כך, טבעי הדבר, שברגעים הראשונים יופיע פחד, פחד מאותו מרחב בלתי-נודע, שלא לומר "זר", במובן שהנו "רז" ונסתר עבורכם, שהרי, בחייכם האנושים, הנכם מרבים לכוון עצמכם אל-עבר אותם מעשים, ואל אותן מטרות ותוצאות שבפיזי, אולם, לבעלי תעוזת הלב וכושר ההמתנה שבניכם ממתינה מתנה, תיווכחו, כי הפחד מפנה עצמו  לתחושת "שלווה- שמחה" שאין כמותה! זאת משום, שהחיבור אל "תודעת הזרע", נושא אתכם אל הממד שמעבר, קרי, אותו מרחב של  "עין רז", המקושר לצ'אקרת העין-השלישית המוסגלת, אשר בו האחדות וההרמוניה הקוסמית שורים! 

אהובים-יקרים, יודעים אנו, שבזמנים אלו של אותם מועדים וחגים שבפתח, נוטים הנכם ליצור את אותן התכנסויות משפחתיות וארוחות חגיגיות רחבות היקף, הואיל וכך, אנו מבקשים לעורר את תשומת ליבכם, שבעת הזו הקריאה הקוסמית מכוונת אל-עבר יצירת אותן התכנסויות של אותם חגים שבפתח, באופן חדש ושונה משהיה עד כה, כלומר, באופן שמבקש ליצור את אותם כינוסים של מעגלים פנימיים-ראשוניים, של אותן קבוצות ומשפחות גרעיניות ותו לא! הווה אומר, ליצור את אותה תנועה אל עבר 'הצמצום' במקום ההתרחבות,  אולם, אין הכוונה לצמצום, באופן שבו  נוטים הנכם לפרשו ולהבינו,  כאותה 'המעטה או 'הקטנה', אלא צמצום אשר מהותו  העמקה, חקר וגילוי אותם רבדים נסתרים של ההוויה האישית ושל הוויית הביחד! מכאן, יפתחו השערים לאלה  שיבחרו בכך, אל-עבר  אותם מחוזות חדשים של קיום, המחברים  אתכם מחדש אל טבע מהותכם הנשמתי-הנשגב, ואל היותכם חלק ממשפחה קוסמית אדירת ממדים וחובקת כל!

אהובים-יקרים, בתום תמסורותינו אליכם, אנו מברכים אתכם בברכת כינונם ומיצובם של אותם כינוסים ומעגלים פנימייםראשוניים, היוצרים את אותה תנועה מקודשת של חזרה אל נקודת הראשית, אשר בה הכול והכול בה!

אמן כן יהי רצון!