תקומת מדינת ישראל: צופן מזל שור, ה' באייר ודגל הלאום

אהובים-יקרים, במאמר התמסורת "מעגל תשורת רוחות העמים" באנו וחשפנו את עובדת היות עם ישראל קשור לצ'אקרת הכתר בהשפעת צ'אקרה זו, נתיבו הרוחי-הייעודי הנו  'להחזיק' את החיבור החי-הישיר אל הממדים העליונים וההיררכיות הבריאתיות עבור משפחת בני האדם, כפי שמלמד צופן השם "ישׁראל" מלשון "יָשָׁר אֵל"!  הנביא ישעיה מתאר את התפקיד הרוחי-הייעודי של עם ישראל: "…להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה ארץ" (מט, ו'). לצורך מילוי תפקיד רוחי-נשגב זה, העם היהודי נושא גנום פיזי-תדרי בעל אפיון ייחודי, כזה שנועד לשרת באופן מיטבי תהליכי טרנספורמציה מואצים ועלייה בתודעה. מעמדו  הרוחי של עם ישר-אל כ"עם סגולה", מבטא את החתימה הרוחית והמחויבות הקארמתית  לסייע בריפוי, התפתחות ועליה בתודעה של המין האנושי בכללותו!

אהובים-יקרים,במאמר התמסורת- "חנוכה וצופן ירושלם: משלו ביראה וראו שלום!"  באנו וחשפנו , שצ'אקרת הלב הפלנטארית אשר נתיבה התדרי-התודעתי הנו נתיב ה-"אהבה" ממוקמת בירושלים, וצ'אקרת הכתר הפלנטארית אשר נתיבה התדרי-התודעתי הנו נתיב ה-"נצח" נמצאת בקו אנכי-ישר מעליה! (זוכרים צופן " יָשָׁר אֵל"… ). נשאלת השאלה, כיצד החיבור של עם ישראל וארץ ישראל לצ'אקרות הכתר והלב,  צ'אקרות עילאיות-נשגבות, 'מתיישב' עם עובדת היותה של מדינת ישראל בת מזל שור המשויך ליסוד האדמה, ומהי המשמעות הרוחית-הנסתרת של תאריך ההולדת העברי  ה' באייר?

אהובים-יקרים,  מזל החודש שור שייך ליסוד האדמה ולבית הכוכב נוגה  ( ונוס ), צופן המילה "נוגה" הנו "גַּן ה'" מרמז על  אותו גן  של ראשית העידן הלוא הוא "גן עדן", שהיווה את המרחב הארצי-האדמתי הראשון עבור הרוח, להביא עצמה לידי ביטוי ויצירה בממד החומר-המוגשם!  מכאן, שתכלית החיים על-פני האדמה,  לאפשר לאותו כוח רוחי עליון, ולאותן נשמות שנוצרו ממנו, להביא עצמן לידי ביטוי ויצירה בתוך גופים פיזיים-אנושיים! כפי שמלמד צופן המילה "אדם" במשמעות של 'להביא' את הא' של האור לידי ביטוי בגוף אנושי בשר ודם!  לפיכך, חיים ארציים שאין בהם את החיבור האוהב-המסור לרוח הנם חסרי תכלית ומשמעות!

אהובים-יקרים, מזל שור המבטא את החיים הארציים ביחד עם שליטו כוכב נוגה, הכוכב של האהבה, מכוונים אל חיים פיזיים אשר מונעים מרגשות אהבה ומסירות לרוח באופן זה, כל פעולה פיזית, קטנה כגדולה, עולה למעמד של קדושה הואיל והיא מהווה "כלי פיזי" ראוי והולם  לרוח לשכון בתוכו, ולהביא עצמה לידי ביטוי והגשמה באמצעותו! זו הסיבה בעטיה, בגדיו של הכהן הגדול היו בצבעי  תכלת השמיים והאדום של האדמה, על-מנת לעורר את ההיזכרות באותה תכלית מקודשת של חיבור שמיים וארץ, רוח וחומר: "ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה יהוה את משה " ( שמות ל"ט, א'). החושן אף הוא עשוי צבעים של תכלת ואדום, והאבן הראשונה בו הנה אבן האודם ( הרובי )  שייכת לשבט ראובן, "ראובן" בהיפוך אותיות מתקבל "נִבְרְאוּ": ויעש את החושן מעשה חשב כמעשה אפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר …וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אודם פטדה וברקת הטור האחד, והטור השני נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה…" ( ל"ט , ח'-י"ג ).

אהובים-יקרים, רגש האהבה הוא הגשר המחבר-המאחד בין רוח לחומר, שמיים לארץ, עליונים לתחתונים זו הסיבה בעטיה, מרכז הלב הנו הצ'אקרה הרביעית-האמצעית מתוך 7 הצ'אקרות, הואיל ותפקידה לגשר בין הצ'אקרות העליונות של כתר, עין-שלישית וגרון, לצ'אקרות התחתונות של מקלעת השמש, המין והשורש!

אהובים-יקרים, ההשגחה העליונה כיוונה את תקומת מדינת ישר-אל בסימן מזל שור על-מנת לעורר בקרב הצביר היהודי את ההכרה בייעודו-הרוחי במשפחת העמים, של להיות  "גשר האהבה והאחווה, השלום והאחדות" המחבר בין החיים הארציים למקורות האור העליונים, דבר זה נרמז גם בתאריך העברי ה' באייר:

האות ה' מהווה את אחד מכינויי האֵל  ומסמלת את החיבור הנשגב לכוח הרוחי-העליון!

ה' בגימטרייה הנו חמש מסמל את האנרגיה של  הטרנספורמציה והאלכימיה ( חודש מאי הנו החודש החמישי בלוח השנה הלועזי, וכך גם יום ההולדת הלועזי שחל ב-14.5: 1+4=5  )

ה' מסמל כוח של חיים והריון ( צורתה י' קטנה בתוך 'הבטן' של  י' גדולה ), ומהו הריון אם לא מעבר של נשמה מממד הקיום הרוחי לממד הקיום הגשמי!

אהובים-יקרים, צופן שם החודש העברי "אייר" והדגל הלאומי מרמזים על אותו הדבר בדיוק כלומר, עם ישר-אל  נועד לחבר את כוח היצירה האדמתי עם כוח היצירה הרוחי:

בשם "אייר" מוצפנת האות א' של אדמה,  פעמיים האות י' המסמלת כוח של יצירה, והאות  ר' במשמעות של רוח!

צופן הדגל הלאומי בעל שני פסי התכלת, בהשראת המעיל של הכהן הגדול והטלית היהודית, מסמלים את הצורך לאחד בין הרקיע התחתון  לרקיע העליון באופן דומה, המגן דוד במרכז הדגל  מסמל את האחוד בין "משולש החומר" ( שקודקודו פונה למעלה )  עם "משולש הרוח" ( שקודקודו פונה מטה )!

אהובים-יקרים, כבדות גופו של השור מסמלת את ממד החומר-המוגשם שהנו זמני ובר חלוף, בעוד ששתי קרניו,  בצורת שני סהרים הפוכים ( שביחד יוצרים את הגאומטריה המקודשת של השמונה), מסמלות את החיבור לממד הרוח הנצחי-האינסופי מכאן, שהשיעור הקארמתי של עם ישר-אל הנו, להתמיר תודעה המזוהה עם הפיזי לפיה, עוצמתה וביטחונה של מדינת ישר-אל הנו בהתחמשותה הצבאית ובהרחבת גבולותיה, בתודעה המזוהה עם הרוחי, השואבת את עוצמתה והגנתה ישירות מהרוח! הואיל והרוח היא המקור לכל שישנו בעולמכם וביקום כולו, הרי שאין דבר שהרוח אינה יכולה לו!

אהובים-יקרים, מצבה המדיני-בטחוני והחברתי-כלכלי של מדינת ישר-אל מהווה "מראה טהורה" של מצבה הערכי-המוסרי והתודעתי-הרוחי, והרי צופן שם החודש העברי "אייר" הוא גם "ראי"! האתגר ההתפתחותי של עם ישר-אל הנו בהתמרת תדרים של כוחניות ושליטה, פחד וכעס  בתדרי השיתופיות והאחדות, האהבה והפיוס במילים אחרות, להתמיר את "השור הזועם", הנוגח  בקרניו המוטות אופקית, ב"שור המֵעֵז", ששם את  מָעוּזּוֹ ומבטחו ברוח, וקרניו ניצבות אנכית ופונות מעלה! והרי כוח האהבה הוא קמע ההגנה ובורא השפע האולטימטיבי! תדרי האהבה והאחדות בכוחם ליצור סביב עם ישר-אל ומדינת ישראל "טבעת אור מוזהבת" שומרת ומגנה,  מפרה ומזינה!

אהובים-יקרים, למרבה הצער, חלקים נרחבים בעם, הן מהמגזר הדתי והן מהמגזר החילוני , עדיין אוחזים באשליה לפיה, הפתרון הביטחוני נמצא בהרחבת 'הכלי הפיזי' הווה אומר, הרחבת גבולות הארץ במקום להתמקד ב"עבודה פנימית" על תוכנו-מהותו של הכלי!  משל לאדם  אשר כוסו מכילה בקושי טיפה אחת של מים אולם, כל מעיניו מופנים להחליף את הכוס  בחבית,  ואין הוא מבין, שטיפה בודדת של מים, בין אם היא בכוס או בחבית, אין בה כדי להרוות צימאון ולהעניק חיים! נאמר זאת כך, ביום בו עם ישר-אל יתעורר אל האמת והמוסר של האור אשר תמציתם המקודשת אחווה ואהבה, שלום ואחדות אורו יגדל ובהתאמה גם 'עורו'! כדברי הנביא ישעיהו: "הלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" (ס', ג').

אהובים-יקרים, לו יהי ובעת הזו, עם ישר-אל יתעורר אל תפקידו הרוחני-הייעודי במשפחת העמים, של להוות מופת ודוגמא לערכים של צדק ושוויון, מוסר ואחדות, אז תתקיים ההבטחה האלוהית לאבות, להרחבת גבולות הארץ: "…ואם ירחיב יהוה אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך" ( דברים י"ט, ח').