האנרגיות באוגוסט וצופן מזל אריה: שאגת האור-שאגת הלב!

אהובים-יקרים, מזג האוויר החם  של אוגוסט, ביחד עם מזל החודש אריה, מאציל אל מרחבכם את תדרי האש הזכריים-העוצמתיים, דבר שנרמז היטב גם בצופן שם החודש המקביל בלוח השנה העברי "אב" המכוון אל "האבא האלוהי", קרי, המהות הזכרית של האלוהות, לעומת "האם האלוהית" או בשפת הקודש "השכינה", המבטאת את המהות הנקבית של האלוהות.

אהובים-יקרים, יסוד האש במתכונתו המקורית מבטא אחדות ובריאה ("אב" ברש"י תיבות), אולם, במקום בו שורה תודעת נפרדות, האש 'משנה פניה' והופכת מכוח בונה ויוצר לכוח הורס ומשמיד, שורף ומכלה, מכאן, שחיוני לאזן את כוח אלפא, דהיינו, יסוד האש הזכרי, שהנו בעל איכותתנועתית חיצית-קווית, ואשר מהותו פריצת דרך, התפתחות וחדשנות  עם  כוח אומגה, דהיינו, יסוד המים הנקבי, שהנו בעל איכות תנועתית רחמית-מעגלית, ואשר מהותו אהבה וקיום קשרי גומלין בין חלקי השלם,  בצורה זו, מתקבל הסמל המקודש של "אש התמיד", קרי, אש התודעה והבריאה הבוערת במי החיים והאהבה, הריפוי והשקט!

אהובים-יקרים,  סוד האיזון של יסוד האש הזכרי עם יסוד המים הנקבי, נרמז בשמו העברי המלא של החודש, "מְנַחֵם אָב", השם "מנחם" שהתווסף ואף מקדים את השם "אב", מבטא איכות תדרית נקבית של עדנה ורוך, מעניין לא פחות, שרשי התיבות של "מנחם אב" הנו "אם", ומספרו של החודש בלוח השנה הלועזי הנו שמונה, שמסמל איזון בין ימין לשמאל, בין הזכרי לבין הנקבי, בין גבר לאישה, בין רוח לחומר, ובין האבא האלוהי לאם האלוהית, הואיל וכך, מומלץ במהלך החודש להרבות בשהייה בסמיכות למקורות מים, כמו גם לעסוק בפעילות תנועתית בעלת איכות תדרית נקבית-רחמית (צופן "נר"), והרי צופן המילה "איזון" הנו "איחוד זכרי ונקבי": אי-איחוד, ז'-זכרי, ו' החיבור, נ'-נקבי!

אהובים-יקרים, תדרי האש של חודש אוגוסט מכוונים אל- עבר פריצת גבולות תודעתיים, כלומר, חשיבה מקורית וחדשנות רעיונית, וביטויים במציאות הפיזית-הגשמית!  זמן זה, מבקש מכם לנוע אל מעבר לפחדים ולספקות, ולאזור את אומץ הלב הרוחני, או בשפתינו "תעוזת הלב", על-מנת  לבטא את האמת הפנימית שלכם,  כפי שנרמז בצופן המילה "אריה", שהנו בסיכול אותיות "ראיה",  במובן של  ראיה פנימית היא ראיית הלב, ובצופן המילה השם "לביאה"  (נקבת האריה) במשמעות של "לב ה'"!

אהובים-יקרים, משחר ההיסטוריה האנושית, קיימים שני פחדים מרכזיים אותם בני אדם נדרשים להתמיר: הראשון, פחד קיומי-הישרדותי, כלומר, חרדה שמא לא ימצא מענה הולם לצרכים הפיזיים-הגשמיים הבסיסיים השני, פחד להישאר לבד,  כלומר, פחד מביקורת, מכעס, מדחייה, ומגינוי עד לרמה של חרם ונידוי,  הפחד מפני החרמות ונידויים הנו מנת חלקם של שליחי אור רבים, ושורשיו בטראומות מחיים קודמים בהם הם נרדפו והוצאו להורג על-ידי מתנגדיהם.

אהובים-יקרים, ההכרה בטבע הזמן המשתנה, המביא אל מרחבכם חוקיות חדשה, שונה בתכלית מזו שהתקיימה בעולמכם עד 21.12.2012, היא זו שמאפשרת לכם לעבור דרך שני מוקדי הפחד המרכזיים ולהתמירם,  הידיעה שהיום יותר מאי-פעם בעבר אינכם לבד,  וישויות וקבוצות אור רבות מעלה, ניצבות לרשותכם ולשירותכם באין-סוף דרכים ותצורות, מאפשרת לכם לחוש מוגנים  ובטוחים יותר מתמיד, ולתת אמון ביכולותיכם לצלוח את האתגרים של הדרך, ולהשלים את משימות השליחות אשר נשמתכם קיבלה על עצמה טרום לידתה!

אהובים-יקרים, מזל החודש אריה, שנשלט על-ידי השמש, האריה מסמל עוצמה ועצמאות רוחניים, נאמנות לקול הפנימי והיעדר הליכה אחרי העדר, האריה סמל המלכות האולטימטיבי, והרי מהי "מלכות" אם לא מוליכות של האור!  ימים מקודשים אלה, מזמינים אתכם ליצור את אותה רמה של הולמות וסנכרון עם "שער האריה" הלוא הוא "שער ההארה", ובדומה לאריה הקם על רגליו ושואג את שאגתו, לשאוג בעוז את האמת של לבכם, בעשותכם כן, הנכם מאירים את הדרך עבור אחיכם ואחיותיכם בני-האדם, אולם אל לכם לטעות, דרכו של לוחם אור אמתי אינה  דרך המאבק והמלחמה, אלה דרך של "אהבה עוצמתית", או במילים אחרות, "עוצמה אוהבת", המונחת והמכווננת כל העת על-ידי תבוני ותה האוהבת הנשגבה של הרוח, יש ובתזמונים מסוימים אתם תחושו, שהנכון הוא לסייע בהארת הדרך באמצעות תמסורות בעל-פה ו/או בכתב, בתזמונים אחרים, תרגישו שמה שמתבקש הוא עשיית פעולה מודעת הנושאת איכות תדרית מסוימת, ויהיו אותם זמנים בהם אתם תדעו  שדרך הדממה השקטה, במילים אחרות, השתיקה, היא הדרך הראויה, היא הדרך הנכונה, כשם שהיטיב מנו, גדול מורי מתקדשי האמת,  ללמד את תלמידי ותלמידות האור שלו במקדשי האורקל שבאטלנטיס: "יפה שתיקה לאלה שביטאו עצמם נכון וכעת הם הרואים!"

לאלה מבניכם אשר מעוניינים להעמיק עוד, להלן 'הוראות הפעלה' ל "מדיטציית האריה":

1.הרפו והיכנסו למצב מדיטטיבי בכל דרך שמוכרת ונעימה לכם

2. נשמו נשימות לשבע הצ'אקרות (מלמעלה למטה) מתוך כוונה להרחיב/לפתוח/להאיר אותן

3. התמקדו במקלעת השמש, והעלו בעיני רוחכם דימוי של אריה, קחו מספר רגעים להתחבר לאריה שמופיע

4.דמו את האריה נעמד על שתי רגליו האחוריות, ונושא עיניו למעלה אל השמיים, קחו את הזמן הדרוש להרגיש את ההשפעה של דימוי זה עלייכם…

5.בזמן שנכון לכם סיימו את המדיטציה בדרך שמוכרת ונעימה לכם

בברכת חודש עטור תדרי "העוצמה האוהבת" ו"האהבה העוצמתית" המקודשים!

אמן כן יהי רצון!