חֲנוּכָּה וצוֹפֶן ירוּשָׁלִַם: מָשְׁלוּ ביִרְאָה ורְאוּ שָׁלוֹם!

עריכה מחודשת: 24 נובמבר, 2021

אהובים-יקרים, וודאי שמתם ליבכם לזה, שבתמסורותינו האחרונות לראשונה ובאופן שחורג ממנהגנו התבטאנו במונח מצב חירום לתיאור מצבו של עם ישראל והמין האנושי בכללותו. עוד בטרם החל מה שתחילה כונה "גל הטרור" ובהמשך שונה ל"אינתיפאדת היחידים" מסרנו לכם שירושלים מהווה מוקד תבערה ( בראשי תיבות מת ) וכי מעשי הטרור של יחידים עתידים להתפשט לרחבי הארץ ולעולם כולו. כמו כן הצהרנו, שבתואם להבטחה האלוקית לנח לא צפוי דין השמד כלל פלנטארי ברם, תרחישים לא רצויים במוקדים גיאוגרפים ספציפיים ייתכנו גם ייתכנו.

אהובים-יקרים, הארת את שצפוי לקרות ומסירת המידע קודם להתרחשות האירועים לא נועדה לזרוע בכם פחד נהפוך הוא! תכליתה להזכיר לכם כי הנכם אדונים לגורלכם האישי והקולקטיבי וכי בידיכם הדבר. מדובר בקריאת השכמה להתעורר אל העוצמה הנטועה בכל אחד ואחת הנובעת מאחדות עם עצמי האור העליון.  הדלקת נרות החנוכייה מסמלת את חניכת עצמיותכם העליונה המצויה בקשר של אחדות עם בורא עולם הקדוש ברוך הוא,  חנוכה מלשון נוכח ה'

אהובים-יקרים, ירושלים מעוז ליבה של הפלנטה שכן צ'אקרת הלב הפלנטארית פועמת במקום מקודש זה.  ירושלים הלב החי הפועם של כדור הארץ מראשית בריאת העולם ועד היום, מה הפלא אפוא שעניי כל העמים נשואות אל מקום מקודש זה המהווה מוקד עליה לרגל לשלושת הדתות המרכזיות- יהדות, נצרות ואסלאם.  למרבה הצער, במקום שירושלים תהיה סמל לאחדות העמים והדתות היא משמשת זירת התגוששויות על שליטה ומוקד למאבקים פנימיים ומלחמות חיצוניות.

אהובים-יקרים, הבערה בירושלים נותנת אותותיה ומשפיעה על העולם כולו כפי שחזיתם במו עיניכם בשבועות האחרונים בשורה של פיגועים רצחניים ברחבי הפלנטה: פיצוץ המטוס הרוסי בסיני (31.10.15 ), הפיגוע ההמוני בבירות שבלבנון ( 12.11.15), והמתקפה הקטלנית בפריז (13.11.15 ) כולם מטעם ארגון הטרור האיסלמי דעאש  מלשון דַּע אֵשׁ.

אהובים-יקרים, הלב הוא מקור החיות של הגוף כיוון שמזרים דם לכל האיברים. כשם שבגוף האדם ללא לב אין חיים כך גם בנוגע לגוף הפלנטארי, ירושלים מהווה את מקור החיות של כדור הארץ. ועוד, מבלעדי הגוף הלב נעדר תכלית ומשמעות בהלימה לגיאומטריה הקוסמית של המעגל והנקודה במרכז: בכדי להוות ציר ומרכז הנקודה זקוקה לקו המעגל שמקיף אותה במידה שווה, קו המעגל זקוק לציר ומרכז לנוע סביבו כלומר, יש כאן תלות הדדית תכלית הקיום של האחד נובעת מהשני וההפך. מכאן, שלירושלים אין תכלית ללא העמים הסובבים אותה ולאנושות אין תוחלת מבלעדי ירושלים.

אהובים-יקרים, התבוננות מעמיקה על הגיאומטריה של המעגל והנקודה במרכז מגלה את אינסופיות היקום: כל מעגל מתפקד כנקודה מרכזית עבור מעגל אחר גדול יותר וההפך, כל נקודה מרכזית מתפקדת כמעגל עבור נקודה מרכזית קטנה יותר וכן הלאה.

אהובים-יקרים, הגיאומטריה המקודשת של המעגל והנקודה במרכז מוטבעת בכם ובכל מה שסובב אתכם למשל, במבנה האנטומי של העין, במבנה הצורני של הפרחים כמו כן, ניתן לחוש זאת אינטואיטיבית בתנועת הנשימה. משעשע במיוחד הדמיון של גיאומטריה זו למראה הסופגנייה עם הריבה במרכז.

אהובים-יקרים, כשם שבגוף האנושי 7 מרכזים אנרגטיים כך גם בגוף הפלנטארי. כל אחת מהצ'אקרות הפלנטאריות מקושרת לאזור גיאוגרפי מסוים על פני כדור הארץ. מעת לעת, עם נדידתם של בני עמים וגזעים שונים משתנה מיקומן של הצ'אקרות הפלנטאריות למעט של צ'אקרות הלב והכתר. ברצוננו להאיר  את מיקומן העכשווי של הצ'אקרות הפלנטאריות והנתיבים הרוחניים קרי השערים ההתפתחותיים שלהן:

צ'אקרת השורש ממוקמת בשתי ארצות: פרו ( דרום אמריקה ) ופורטוגל ( אירופה ). נתיבה הרוחני הוא שער ה-חמלה

צ'אקרת המין  ממוקמת באוסטרליה. נתיבה הרוחני הוא שער ה- אָמֵן

צ'אקרת מקלעת השמש ממוקמת בגרמניה ( מרכז אירופה ). נתיבה הרוחני הוא שער ה-קבלה

צ'אקרת הלב ממוקמת בירושלים ( אסיה ). נתיבה הרוחני הוא שער ה-אהבה

צ'אקרת הגרון  ממוקמת בהודו ( אסיה ). נתיבה הרוחני הוא שער ה-אחדות

צ'אקרת העין-השלישית ממוקמת בבנגלדש ( אסיה ). נתיבה הרוחני הוא שער ה-שמחה

אהובים-יקרים, ייתכן ויש מבניכם בדומה לזו המתמסרת אותנו שתוהים בליבם מה עם צ'אקרת הכתר? אנו באהבה ומסירות רוצים להאיר אמת חשובה זו.

אהובים-יקרים, הנתיב הרוחני של צ'אקרת הכתר הוא שער ה-נצח משום, שמהווה את הגשר בין העצמיות האנושית ברת החלוף לעצמיות הנשמתית האלמותית.מרכז הכתר מעין צינור שמחבר בין האדםלעולמות העליונים והכניסה אליו דרך מרכז הלב. בלשון ציורית ניתן לתאר זאת כך, מרכז הלב הפתח התחתון של הצינור ומרכז הכתר הפתח העליון.

אהובים-יקרים,  בשביל לעלות בתודעה חיוני קודם לשקוד על ריפוי הילד/ה הפנימי/ת והבראת  הצלקות הרגשיות ששורשיהן בילדות וביחידות חיים קודמות. דרך אמת רוחנית כורכת בתוכה הן את המרכיב של טיפול רגשי והן את המרכיב של התפתחות הרוחנית והגשמת הייעוד.

אהובים-יקרים, אמונה שגויה הרווחת אצל דתות ותרבויות שונות גורסת, שגן עדן הוא מקום בעולם הבא אליו עוברים הצדיקים לאחר מותם ואילו הרשעים הולכים לגיהינום.  ברצוננו להאיר את המשמעות המהותית האמיתית של גן עדן.

אהובים-יקרים, האלוקות מצווה את אדם לא לאכול מפרי עץ הדעת שמא ימות: "ויצו יהוה אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות"  ( בראשית ב', ט"ו-י"ז ). בהמשך, חווה ואדם אפילו שאכלו מעץ הדעת נותרו בחיים, הכיצד?

אהובים-יקרים, טרום האכילה מעץ הדעת אדם וחווה היו מאוחדים עם הבריאה והאל ושרויים בתודעה של הווה נצחי, עדן מלשון עד שפירושו נצח. הנחש הוכנס לגן עדן על-ידי האלוקות ותפקידו היה לפתות את האדם מוסרית במטרה ללמדו עצמאות רוחנית. הבחירה של חווה לאכול מהפרי חושפת את חולשתה המוסרית, ומבטאת ניסיון לעלות בתודעה מבלעדי דרך והתפתחות אמת. חווה  פועלתמתוך היבטי נפש נמוכים של יוהרה ותחרותיות עם האלוהות. חווה נופלת למלכודת האגו ולאשליה שאם תאכל מהעץ תשתווה לרוח.  חווה מונעתממקום של היעדר אהבה כלפי אדם משום שכבת זוגתו היחידהמצופה היהשתפנה אליו ותיוועץ עמו טרם אוכלה מהפרי האסור. אדם מצדו שומע לחווה  ומתרצה לה במקום להישאר נאמן לאמת הפנימית ולצו שקיבל ישירות מהאלוקות.

אהובים-יקרים, רגש הבושה שלוקים בו אדם וחווה לאחר אוכלם מהפרי האסור נובע מאובדן האחדות עם הבריאה והאל והנפילה אל תודעת האגו של הנפרדות. עם הנפילה בתודעה גוף האור באות א' של אהבה ושל אחדות הפך לגוף העור באות ע' של עֵירוֹם ושל  עורמה.  

אהובים-יקרים, "מות תמות" הכוונה למוות תודעתי  זאת אומרת, לנפילה מתודעה של הווה נצחי לתודעה של זמן ליניארי עבר, הווה ועתיד והזדהות עם עצמיות  הנפש הארצית הזמנית ברת החלוף.

אהובים-יקרים, האיסור האלוקי לאכול מפרי עץ הדעת מבטא אלוהות אוהבת ואחראית  ומתן כבוד לתהליכים של התפתחות והבשלה, בדומה להורה אוהב ואחראי שמגן על ילדו מפני חשיפה לתכנים שאינם הולמים את גילו הצעיר ואת התפתחותו הקוגניטיבית והרגשית.

אהובים-יקרים, מכיוון שהעלייה אל מרכז הכתר עוברת דרךמרכז הלב אך טבעי שמיקומה הגאוגרפי של צ'אקרת הכתר הפלנטרית בקו אנכי ישר מעל צ'אקרת הלב הפלנטרית שבירושלים, כפי שנרמז בצופן השם ישראל מלשון יָשָׁר אֵל.

אהובים-יקרים, ירושלם לשון המקרא מרמזת על התעלות מעל רגשות פחד ויִרְאָה שמקורם בתודעת הנפרדות, והתמרתם ברגשות אחווה ושלום הנובעים מתודעה של אחדות עם האל.  ביום בו בנות ובני ישראל ילמדו למשול ביִרְאָה העולם כולו יִרְאֶה שלום ויעשה שלם יותר, והרי בשם ירושלם חבויות 5 מילים:  יָרְאוּ, יִרְאוּ, משול, שלום, שלם.

אהובים-יקרים, בימי מלכות המלך שלמה מלשון שלם ה' קרי מאוחד עם האלוהות, שררו יחסי שלום בין ישראל לעמים השכנים: "וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה" ( מלכים ה', ה' ). האלוקות מפקידה בידי שלמה המלך את בניית בית המקדש שנועד להוות מקור ביטחון עבור עם ישראל והאנושות כולה, בשפת הקודש שתי המילים בית ו-ביטחון נפתחות באות ב'. ביטחון הוא  ערך עליון בבריאה ובשונה ממה שנפוץ כל כך בעולמכם, בעולמות של מעלה נשמה לעולם לא תפגע בנשמה אחרת.

אהובים-יקרים, בית המקדש עוצב ונבנה בהלימה לחוכמת מקדש הגוף כך למשל, תקרת המקדש  משולה לתקרת הגולגולת, חלונות המקדש לעיניים, קשתות המקדש לקשתות צלעות בית החזה, שני עמודי המקדש יכין ובועז מסמלים את הרגליים בגוף האדם וכן הלאה. ועוד, שלושת חלקי המקדש : אולם– המבוא למקדש, היכל הקרוי קודש– בו הוצבו המנורה שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת,  והחדר הפנימי המכונה קודש הקודשים– בו הונח ארון הברית ובתוכו לוחות הברית כנגד צורת הקיום האנושית המורכבת מגוף, נפש ונשמה.

אהובים-יקרים, מנורת הזהב שצורתה משולה לעץ בעל 3 חלקים- שורש, גזע וענפים מקבילה גם כן  לשלושת הגופים באדם- הפיזי, הרגשי והרוחני.  ועוד, שבע הקנים של המנורה כנגד שבע מרכזי הצ'אקרות שבגוף האדם ( החנוכייה בעלת תשע הקנים הנה גלגול מאוחר יותר של מנורת הזהב): שלושת הקנים הימניים והשמאליים שבמנורה ביחד עם הקן האמצעי יוצרים את האות ש' כפול שלוש באופן זה, נוצר מבנה של מעין ש' בתוך ש' בתוך ש'. האות ש' לכשעצמה מהווה תזכורת לשילוש המקודש של רוח ( הפן הזכרי של האלוקות ), שכינה ( הפן הנקבי של האלוקות )  ומה שבניהם. שלושת 'השינים' מבטאים את שלושת מעגלי התקשורת הייחודיים לצורת הקיום האנושית:

המעגל הראשון מסומל על ידי הש' החיצונית מייצג תקשורת בין-אישית של האדם עם הזולת

המעגל השני מסומל על-ידי הש' האמצעית מייצג תקשורת תוך אישית בין העצמיות הנשמתית הגבוהה המתגוררת בתוך העצמיות האנושית היום יומית

המעגל השלישי המסומל על-ידי הש' הפנימית מייצג תקשורת שבין האדם לאלוקות

אהובים-יקרים, כשם שבבית המקדש החדר הפנימי בו הוצבו הארון ולוחות הברית היווה את המקום החשוב והמקודש ביותר, כך גם צ'אקרת הלב שבגוף האדם וצ'אקרת הלב הפלנטארית מהוות את השערים האינדיבידואלי והקולקטיבי לעלייה בתודעה ולכינון יחסי אהבה ושותפות בין משפחת בני האדם לבין עולמות של מעלה ויושביהן, לוחות ברית בראשי תיבות לב.

אהובים-יקרים, קיים הבדל מהותי בין משמעותה הרוחנית של מנורת בית המקדש לזו של החנוכייה:

מנורת בית המקדש בעלת שבע קנים כנגד שבע הצ'אקרות בגוף האדם ובפלנטה, שבע צבעי הקשת, ושבעת הרקיעים העליונים מכאן,שהמנורה מסמלת את השבועה לרוחי שבע מלשון שבועה.

החנוכייה סמל לחוק העליון בבריאה לפיו, הגבוה שומר על מי שנמצא תחתיו, משרת אותו ומשמש לו מקור הזנה. שַׁמָּשׁ החנוכייה מסמל את תפקיד מורה האור לשרת את תלמידי ותלמידות האור ולשמש עבורם מקור הזנה רוחנית, בדומה לשֶׁמֶשׁ שמהווה מקור חיים והזנה לכל שישנו על פני האדמה. הואיל וצד שמאל מייצג את העתידני החדשני הנכון רוחנית להציב את שַׁמָּשׁ החנוכייה משמאל לשאר הנרות משל למורה האור שמוביל ומצעיד את ההולכים אחריו אל החדש.

בתום תמסורתנו מברכים אנו אתכם בברכת חנוכה עטור אור האהבה. לו-יהי ובעת מקודשת והרת גורל זו של אחרית הימים וקץ העידן כמה שיותר לבבות יפתחו ויוארו מנורות הצ'אקרות האישית והפלנטרית. אמן.