צופן דצמבר: מֵרַב דָּץ!

עריכה מחודשת: 2 דצמבר, 2021

אהובים-יקרים, דצמבר החודש ה-12 שחותם את השנה האזרחית, דצמבר מלשון מֵרַב  דָּץ ( דץ= שמח, רקד ) מרמז, שהאש היא היסוד הדומיננטי בחודש זה מכוונת אל עבר פריצה של מגבלות החשיבה והתפיסה האנושית וכפעול יוצא הווים הנכם שמחה פנימית.

אהובים-יקרים, מהות הקיום והיקום תנועה והתפתחות מתמדת. טבע עצמי הנפש הוא עצמי העור להיצמד לאזורי הנוחות, נוחות שמולידה נָכוּת בחייו של אדם היעדר צמיחה, התפתחות והגשמה בכל רבדי החיים הזוגי, ההורי והמקצועי ייעודי.  מהות  עצמי הנשמה הוא עצמי האור תשוקה להתפתחות ולמידה תמידיים מימוש היעדים והייעודים שנשמה בחרה להגשים ביחידת חיים זו.

אהובים-יקרים, תפיסה אנושית רווחת אף בקרב חוגים וקהילות רוחניות שעיוות ביסודה מניחה, שעצמאות וחופש משמעותם לעשות את שרוצה ומתחשק.  מדובר בהבנה שגויה ומסוכנת ביותר משום, שמכשירה את הקרקע לדרך חיים של פריקת עול וסיאוב מוסרי במסווה של נאורות, עצמאות וחופש כביכול. ברצוננו לבאר, שפורק עול עבד ואסיר ליצריו, דחפיו ותאוותיו, נשלט על ידי עצמי הנפש הנמוך החלק החייתי הגס שבו, וכי חופש נובע ממחויבות לשמירת המוסרי והטוב  ציות לחוקי האל האוניברסליים של תורת משה היא תורת השם בתמצית עשרת הדיברות.

אהובים-יקרים, בן חורין מי שמאוחד עם עצמי האור הנשמתי ואינו נשלט עלי ידי דחפיו תאוותיו. מי שמאוחד עם החלק האלוהי שבו שומר את מוסר ה' הנו אדון ומושל בחייו וזוכה ליצור בשותפות עם הרוח.

אהובים-יקרים,  החודש העברי המקביל כסלו מלשון  כֵּס לב קורא אתכם ללכת אחר צו הלב ולממש את החתימה הנשמתית. חג חנוכה שנחוג בחודש כסלו חנוכה מלשון חינוך וחניכה מכוון אל חינוך עצמיות הנפש החלק הבהמי באדם ויישורה עם עצמיות הנשמה החלק האלוהי שבו על זה נאמר מותר האדם מן הבהמה.

אהובים-יקרים, אי פריצה של הגבולות המוסריים הוא המפתח לפריצת גבולות החשיבה ולעליה בתודעה. מזל החודש קשת מבטא את האיכות של האש, אקט יריית החץ בקשת מסמל את התעוזה והאומץ, פריצת גבולות המחשבה והתודעה אל-עבר מחוזות חדשים של קיום והוויה. אקט יריית החץ בקשת בעל איכות מדיטטיבית משום שממזגת בין הראש והגוף, השכל והלב, המחשבה והרגש.להלן הוראות הפעלה למדיטציה סנכרון ראש-לב:

1.הרפו והיכנסו למצב מדיטטיבי בכל דרך שמוכרת ונעימה לכם

2. נשמו נשימות לשבע הצ'אקרות ( מלמעלה למטה ) מתוך כוונה להרחיב/לפתוח/להאיר אותן, ניתן לדמות נר דולק בכל צ'אקרה

3. התמקדו בצ'אקרת הכתר ודמו מעין צינור אור/סולם אור נמשך ממנה אל הרקיעים העליונים

4. נשמו אל צ'אקרת האצטרובל ( המוח הבין  ממדי, מרכז אנרגטי זה ממוקם בחלק האחורי של הראש ), דמו בעיני רוחכם אותה נפתחת ומתמלאת ספירלות/ נקודות אור

5.דמו קרן אור מוזהבת נשלחת ממרכז האצטרובל אל מרכז הלב, ראו את האור מתפשט בצ'אקרת הלב  ואת פרח הורד הולך ונפתח במרכזה

6. נשמו לקשר המקודש שבין הראש ללב והצהירו את המנטרה: "מחשבותיי ורגשותיי מתמזגים ונעשים אחד"

7. חזרו לנשום כרגיל ובזמן שנכון לכם סיימו את המדיטציה בדרך שמוכרת ונעימה לכם