צופן יולי ו"תודעת העשב": אחד שהוא רבים ורבים שהם אחד!

עריכה מחודשת: 16 יולי, 2017

אהובים-יקרים, ברצף העוקב של החודשים בלוח השנה הלועזי, מספרו של חודש יולי הנו שבע, בא ללמד, שחודש זה מכוון אל עבר "תודעת העשב", שהרי "שבע" בסיכול אותיות הנו "עשב", ומהי "תודעת העשב" ודאי תשאלו, ואנו כהרגלינו בקודש נענה ברצון…

אהובים-יקרים, גאיה, רוח האדמה, קיבלה על עצמה לשאת במסירות מוחלטת את רובד  ההתפתחות הגשמי הואיל וכך, היא מהווה את "הרחם הפלנטרית" מתוכה נובע כל שישנו על פני האדמה  מכאן, שסוד כוחה של גאיה הנו, לאפשר לאנרגיה פוטנציאלית 'ללבוש'  ממשות וצורה, ולבוא לידי ביטוי בממד החומר המוגשם!

אהובים-יקרים, לפי עקרון המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס האדם (המיקרוקוסמוס) מהווה "ראי" של היקום (המקרוקוסמוס) ולהפך מכאן, שברמה הרוחית-הנסתרת, קיימת הקבלה בין גוף האדם לבין 'גופה' של גאיה, אימא אדמה:  הימים, האוקיינוסים והנהרות משולים לדמה של גאיה, ההרים והגבעות לבטן, קרי, טבורה של גאיה, הסלעים והאבנים לעצמות השלד של גאיה, העצים לזרועות של גאיה, והעשב לשיער של גאיה!

אהובים-יקרים, שיער הראש מורכב מרבבות סיבי שיער, ובכל זאת נהוג לתארו בלשון יחיד: שיער קצר/ארוך/עבה/דק/מתולתל/חלק וכן הלאה, אותו הדבר בתיאורו של העשב: עשב  רענן/ ירוק/גבוה/נמוך וכן הלאה, מכאן, שהשיער והעשב, כל אחד מהם הנו  'קבוצה', ובכל זאת הם נתפסים על ידי בני האדם כישות אחת!

אהובים-יקרים, השיער באדם והעשב באדמה תכליתם הנעלה לעורר באדם את זיכרון האמת הקוסמית המקודשת של "אחד שהוא רבים ורבים שהם אחד"! תמציתה המקודשת של "תודעת העשב" הנה, ביטוי, יצירה והגשמה של הישות האינסופית שהנכם, המורכבת מאינסוף 'חלקים', כשכל 'חלק 'נושא תודעה משלו, הווה אומר, כל איבר ותא שבגופכם הנו בעל תודעה ייחודית משל עצמו ( נסו להקשיב למה שיש לאיברים ולתאים שבגופכם לומר לכם…), כך גם הצ'אקרות (המרכזיות והמשניות), המרידיאניים וגופי האור העדינים שלכם,  לכל אחד מהם תודעה ייחודית משלו, ובו-בעת, מתקיימים בניהם שיתופי פעולה וקשרי גומלין, הלכה למעשה, הם פועלים כישות אחת! האין זה קסם של ממש?!!

 אהובים-יקרים, כאמור, הנכם יחיד ובו זמנית 'קבוצה', ניתן לומר, שחלקים שונים שבכם,  מתקיימים ברמות שונות של מציאויות ותודעה, רובם עדין 'נסתרים' מכם, וממתינים להתגלות, ולבוא לידי ביטוי בממד הגשמי של קיומכם! על-מנת שזה יקרה, שלב ראשון הכרחי הנו להכיר בקיומם, ניתן לומר שהמנטרה של החודש הנה: "הנני אחד שהוא רבים ורבים שהם אחד!", מנטרה זו, מהווה "קריאת התעוררות" לאותם 'חלקים נסתרים' והיבטים 'רדומים' של הווייתכם לעלות למודעות, ומשם לבוא לדי ביטוי במציאות חייכם הארצית-הגשמית!

אהובים-יקרים, רעיון "תחיית המתים" מצוי בלב ליבן של שתיים מתוך שלוש הדתות המרכזיות, אולם הובן באופן שגוי הן על-ידי המאמינים היהודים והן בקרב המאמינים הנוצרים, בשתי הדתות גם יחד, רעיון "תחיית המתים" תורגם פשוטו כמשמעו, במובן 'הפיזי' שלו, לפיו בעתיד יקומו המתים לתחיה, ואנו שואלים, הרי רובם המכריע של בני האדם שחיו וחיים על פני האדמה הן נשמות וותיקות בעלות למעלה ממאות גלגולים, אם כך  איזה גלגול מבין מאות הגלגולים של הנשמה 'יקום' לתחיה? ובעיקר לצורך מה ולאיזו תכלית? והרי צופן הבריאה הנו "תנועה,  התפתחות וחדשנות תמידיים", נשמה  טרום ירידתה לממד הארצי בוחרת "תבנית פיזית" בעלת תכונות מסוימות כאלה המשרתות באופן מיטבי את השיעורים ומשימות ההתפתחות של פרק חיים מסוים, לנשמה אין עניין 'לשחזר' גוף עברי , עניינה בבחירת "צלם פיזי" שמעולם לא חוותה,  כזה שדרכו היא תוכל להתנסות, לחקור וללמוד  חדש!

אהובים-יקרים, המשמעות האמתית-הנכונה של רעיון "תחיית המתים" הנה להעיר לתחיה את החלקים הגבוהים-הנסתרים שבכם, לרבות "הגוף האסטרלי" ( "הגוף הכוכבי" ) , אשר מהווה את הגשר בין העצמיות האנושית לממדים העליונים ול"כוכב הבית" ממנו באתם,  ושבעקבות  הנפילה בתודעה 'הומתו' במובן ש'צנחו' ו'נכלאו' בתוך הגוף הפיזי,  זמן מקודש זה של "אחרית הימים" ומעברי עידנים מכוון אל-עבר  תקומתם מחדש של אותם היבטים אלוהיים-נשגבים שבכם, באופן זה, להשיב לעצמכם את  היכולות האלוהיות שעם הזמן נשכחו  במילים אחרות, להחזיר עטרה ליושנה! תקומתו לתחיה לאחר שלושה ימים של ישוע נועדה לעורר בקרב המין האנושי את ההכרה בהיות האדם ישות רוחנית המגולמת בתוך גוף  בשר ודם, כמאמרו של ישוע: "הנני בן האלוהים ואתם גם"!

אהובים-יקרים, מזל החודש סרטן שייך ליסוד המים ונשלט על-ידי הירח, יש לזה משמעות מיסטית עתיקת יומין, וקשר ישיר לריקודים מקודשים של "פולחן הירח", האם שאלתם עצמכם אי-פעם, מהי המשמעות הרוחית-הנסתרת של הליכת הסרטן, שבשונה משאר בעלי החיים ובני האדם אשר נעים קדימה ואחורה, היא מתרחשת דרך צדדי גופו, הימני והשמאלי? הליכת הסרטן ביחד  עם מבנה גופו המעוגל, ומראה זרועותיו הנישאות מעל לראשו,  צופנים בחובם  סוד גדול מאוד ואנו נאיר זאת בפניכם….

אהובים יקרים, תכונה זו של הסרטן, שלעולם איננו נע קדימה ואחורה אלא רק ימינה או שמאלה תכליתה המקודשת, להצית בקרב בני האדם את ההיזכרות בגאומטריה המקודשת של "המעגל" המהווה את צופן הבריאה שנעה במעגליות אינסופית במילים אחרות, "הווה נצחי",  להבדיל מחוקיות הממד הפיזי-הארצי שהנה  ליניארית כלומר, תנועה קווית קדימה ואחורה של עבר, הווה ועתיד.

אהובים-יקרים, הירח מבטא את העיקרון הנקבי בבריאה של "הרחם הקוסמית",  ומחזוריות של גאות ושפל, התמלאות והתרוקנות, התחלה וסיום, לידה ומוות, בדומה לגאיה, אימא אדמה, אשר מהווה את "הרחם הפלנטארית", ובדומה לרחם בגוף האישה ומחזור הווסת,   מבנה גופו המעוגל של הסרטן משווה לו דימוי של ירח מלא, כך גם מראה זרועותיו הנישאות מעל לראשו במעין תנועה של "חביקה"  אלא, שבזמן הליכתו הזרועות נפתחות ונסגרות, מתקרבות ומתרחקות לסירוגין, ויוצרות מראה דמוי שני סהרים:  סהר ימני שמסמל התחלה והתמלאות אשר בשפת הרוח מכונה "ירח זורח", וסהר שמאלי של סיום והתרוקנות אשר בשפת הרוח מכונה "ירח גומר", בעתות קדומות, "ריקודי הירח" נערכו  בחיק הטבע בלילות ירח מלא, נשים לבושות לבן נעו במעגלים כשזרועותיהן נישאות מעל לראשן, נפתחות ונסגרות לסירוגין בקצב אחיד, באופן זה, נשים ביקשו להתחבר למקצב המסתורי של החיים, לריתמוס הקוסמי של מחזוריות נצחית של התמלאות והתרוקנות, להתחבר לכוחות של פריון, וגם לחגוג את הבחירה  של נשמות להתממש בממד הארצי, האם ידעתם שנשמות אשר עושות דרכן להתממש בממד הפיזי 'ממתינות' שלב מסוים בספירת הירח?! אין זה מקרי שמשחר ההיסטוריה נהוג למנותתשעה ירחים עד הלידה..!!!

אהובים-יקרים, הירח מייצג מחזורי חיים חדשים, נשמות חוזרות לממד הארצי פעם אחר פעם, כאשר בכל פעם הן עוטות "מלבוש פיזי" שונה מקודמיו, נולדות לנסיבות ותנאי חיים אחרים משחוו בחייהן הקודמים, ומקבלות על עצמן שיעורים ומשימות התפתחות חדשות! בדיוק כשם שאין חורף זהה בדיוק לחורפים שקדמו לו, או גל בים שזהה בדיוק לגלים שקדמו לו, כך גם כל פרק חיים נושא תכונות ואפיונים חדשים,  דבר זה תקף הן ברמה האישית והן ברמה הקולקטיבית, מכאן, יכולים הנכם להבין, שמעולם ולאורך כל מחזורי האנושות אשר התקיימו אי-פעם על-פני האדמה לא הייתה תקופה זהה לזמן הזה!

אהובים-יקרים, חודש יולי מכוון אל-עבר תנועה אקטיבית שהנה, בראש ובראשונה וקודם לכל, תנועה מודעותית יזומה, כפי שמרמז צופן שם החודש העברי המקביל "תמוז" במשמעות של "תזמו"! מזל החודש סרטן, הנו מזל הבית והמשפחה, אך בעוד, שרוב בני האדם, נוטים למקד את תשומת הלב בבית הפיזי בו הם דרים, וביחסים שיש להם עם  בני משפחתם, הנכון והראוי, לכוון תחילה את המודעות  לאותו "בית פנימי" שלכם ולאותה 'משפחה' שהנכם!

אהובים-יקרים, בתום תמסורותינו, אנו מברכים אתכם, בהתעוררותם ובהחייאתם מחדש של  ההיבטים הנשגבים-הנסתרים של הווייתכם, וביטויים בממד החומר-המוגשם, קרי, הוצאתם מן הכוח אל הפועל, מן האין  אל היש, מן הרעיון אל ההיריון, ומשם אל-עבר חוויה של ישות שלמה ואינסופית שהנכם!