צופן יוני והיעד ההתפתחותי של החודש: אחדות עם עצמי האור כמקור לביטחון וערך עצמי

עריכה חדשה: 24 מאי, 2022

אהובים-יקרים, יוני בהיפוך אותיות יין היסוד הנקבי בפילוסופיה הסינית מלמד, שהתנועה ההולמת חודש זה היא של היאספות אל המרכז הפנימי ואחדות עם עצמי האור, יוני צליל של התחילית uni   בשפה האנגלית שמובנו חד/אחד/יחיד.

אהובים-יקרים, איחוד מחדש עם עצמי האור מהותכם האלוהית כרוך בהשלה של היבטי הנפש.  בהולמות לחוקיות העכשווית של אחרית הימים שארית עידן זה, הרבה מתמודדים עם סימפטומים רגשיים ופיזיים מראה לתפיסות ואמונות ישנות הנובעים מעצמי העור הוא עצמי הנפש אשר מבקשים את שחרורם התמרתם.

אהובים-יקרים, נצבים הנכם בישורת האחרונה של עידן זה המתקרב אל קיצו, זהו זמן רב חסד ומאתגר גם יחד משום, שמציב בקדמת הבמה את היעד ההתפתחותי הנכסףשל פיתוח ביטחון וערך עצמי אשר אינם נשענים על הישגים חיצוניים כי אם ניזונים ישירות מהתיישרות לעצמי האור החלק האלוהי שבכם באופן זה, להיות שותפי אמת בתוכנית הבריאתית, ליצור ולברוא במשותף עם הרוח ועם מקורות האור העליונים.

אהובים-יקרים, כיון שנוטים הנכם ברמה האנושית לבנות הערך העצמי שלכם על גבי הצלחתיכם והישגיכם בתחומי החיים השונים- האישי, הזוגי, המשפחתי, החברתי, המקצועי, הכלכלי וכן הלאה, נעים הנכם בלופ של עליות ומורדות במדד הביטחון והערך העצמי, במרדף תמידי אחר ההישג הבא, לעולם אינכם יודעים שובע.

אהובים-יקרים, ביטחון וערך עצמי אינם נובעים משום דבר חיצוני מן האוצרות שבחומר כי אם מהתיישרות לעצמי האור, יישום החוקים והמוסר של בורא עולם בתמצית עשרת הדיברות, למידה של השיעורים הנשמתיים, עמידה באתגרים וצליחת המבחנים הרוחניים במחזורי החיים השונים, אוצרות רוח אלה ממשיכים אתכם מיחידת חיים אחת לבאה אחריה. יש לדעת, שהשיעורים הנשמתיים הם השערים לעליה בסולם ההתפתחות, התעצמות וצמיחת אמת, הישגים חיצוניים מרשימים ככל שהנם אין בהם כדי להעיד על התפתחות אמת. 

אהובים-יקרים, סוד עוצמתם של מורי האנושות משום שהיו מיושרים עם עצמי האור, ששו ללמוד את חוקי האל ואורחות החיים המתוקנות כמאמר דוד המלך מתקדש אמת: "…מצוותיך שעשועי" ( תהילים קי"ג, קמ"ג ). העוצמה הכבירה שקרנה מהם פרי אחדות עצמי העור עם עצמי האור הייתה מושא קנאתם של הרבה שליטים ובעלי מעמד.

אהובים-יקרים,  מקום מושבו של החלק האלוקי עצמי האור אשר בכם הוא במקלעת השמש. מזל החודש תאומים תזכורת שמהותכם האלוהית זכרית ונקבית גם יחד, אמת מקודשת זו חבויה בסיפור בריאת העולם אשר מופיע בשתי ורסיות שונות בפרקים א' וב' בספר בראשית:

בוורסיה הראשונה כתוב כי אלוהים ברא יצור אנושי אדם שהנו גם זכרי וגם ונקבי:  "ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם" ( בראשית א', כ"ז ).

בוורסיה השנייה כתוב כי אלוהים בראראשוןאת האדם מן העפר: "וייצר יהוה אלוהים את האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" ( בראשית ב', ז' ), בהמשך מצוין שאלוהים יצר את האישה מהאדם: "…ויפל יהוה אלוהים תרדמת על האדם ויישן וייקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה ויבן יהוה אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם" ( בראשית ב', י"ח-כ"ב ).

נשאלת השאלה מהו פשר ההבדל המהותי בין סיפור בריאת האדם בפרק א' לפרק ב'?

אהובים-יקרים, בעידנים קודמים בהרבה מאלה של למוריה ואטלנטיס הניסיון התחלי היה של התממשות נשמות לתוך גוף אשר חציו זכרי וחציו נקבי, סיפור בריאת האדם בפרק א' מתאר ניסיון ראשוני זה, ואילו סיפור בריאת האדם בפרק ב' שייך לעידן הנוכחי. המקרים של תאומים סיאמיים תכליתם לעורר בתודעה הקולקטיבית את ההיזכרות באותו ניסיון קדמוני באבולוציה האנושית של התממשות נשמות לתוך גוף אשר חציו זכרי וחציו נקבי.

אהובים-יקרים, אותו ניסיון קדום באבולוציה האנושית של נשמות להתממש בגוף אשר חציו זכרי וחציו נקבי לא היה אפקטיבי מבחינה של למידה והתפתחות על כן, בנקודה מסוימת האלוהות החליטה על 'חלוקה' והפרדה דהיינו, התממשות לתוך גוף זכרי או לתוך גוף נקבי.

אהובים-יקרים, אלוהים יוצר את האישה מהאדם כדי לעורר רגשות קרבה ושייכות בין אדם לחווה כשם, שהדמיון הפיזי בין בני משפחה תורם לתחושת סולידריות והזדהות בניהם.

אהובים-יקרים, לאורך העידן שמסתיים שהנו בסימן של נפילה תודעתית בני ובנות האדם חונכו להתנהג את המגדר שהם, והונהג טאבו לבטא איכויות אשר משויכות למין הנגדי באופן זה, גברים חונכו לדכא רגשות ונשים חונכו לדכא עוצמה.

אהובים-יקרים, זמן זה קורא אתכם לשחרר הזדהות עם הגוף הפיזי המגדר שאתם, להתאחד עם מהותכם האלוהית הנצחית שהיא זכרית ונקבית גם יחד בצורה זו, לחוות עצמכם כישויות שלמות. חשובה המודעות, שתופעת הטרנסג'נדר משקפת תודעה המזדהה עם הפיזיות ותלויה בה שכן, בשביל לבטא איכויות המשויכות למין המשלים אין צורך בשינוי המעטפת הפיזית שינוי המין כי אם בעבודה פנימית תודעתית.

בתום תמסורותינו מברכים אנו אתכם בהתיישרות אל עצמי האור שבכם מקור עוצמתכם, אמן.