צופן ינואר והאתגר ההתפתחותי של החודש: הפתיחות להתפתח!

עריכה מחודשת: 9 דצמבר, 2022

אהובים-יקרים, ינואר החודש הראשון שפותח את לוח השנה הלועזי מציב במרכז הבמה את אתגר הפתיחות  להתפתח שכן, מטרת החיים על פני האדמה הנה למידה, התפתחות וצמיחה תמידיים.

אהובים-יקרים, הפתיחות להתפתח משמע, הנכונות לנוע קדימה אל החדש הכרוכה במאמץ ואומץ תמידיים מאז ומתמיד הבדילה וייחדה את מורי האנושות ומתקדשי האמת משאר הבריות. משה רבנו, גדול מתקדשי האמת, שראה את האלוקות פנים מול פנים נהג לכנות עצמו בתואר "תלמידי": "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת יהוה יביט" ( במדבר י"ב, ז' – ח').  הוד קדושתו משה רבנו ראה עצמו תלמיד נצחי, אין זה משנה כמה גדל רוחנית לעולם נותר ניאות ופתוח, נכון ומשתוקק ללמוד חדש בלשון הכתוב: "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" ( דברים י"ב, ג' ),  עָנָו מלשון נוּעַ !

אהובים-יקרים,  פתיחות מבטאת את כוח היין הפן הנקבי של האלוהות, ואילו מיקוד מבטא את כוח היאנג הפן הזכרי של האלוהות. ינואר מלשון יין אור מאציל אל מרחבכם את תדרי המים הנקביים, צופן שם החודש העברי המקביל מרמז על שיוכו גם כן לתדרי האור הנקביים טבת מלשון טוב בַּת.

אהובים-יקרים, גוף האישה במהותו כלי קיבול לרעיונות והריונות להתפתח ולהתהוות בתוכו. בקהילות וחוגים רוחניים מספר הנשים גדול משמעותית ביחס לגברים מכיוון שנשים מעצם טבען פתוחות יותר לקבלת החדש.

אהובים-יקרים, חודש ינואר מציב את המבחן הרוחני של הזרימה הכוונה, להסכמה לשחרר את הישן ולנוע אל החדש בהסתמך על קשב פנימי ונקיטת צעדים ההולמים את מהות הזמן  המסוים בדומה ליוכבד, שקולטת בחושיה האינטואיטיביים את קריאת הרוח, מגלה תושייה ובצעד נועז שלא היה כמותו לפני ואחרי מניחה את משה בתיבה, והרי בשם החודש ינואר מוצפנת המילה יאור

אהובים-יקרים, השקיפות של המים מורה אמת מהותית, שאיכות המים בעולמכם מושפעת ישירות מהמצב הערכי המוסרי של המין האנושי, ירידה באיכות המים בבחינת מראה טהורה לשפל מוסרי, ינואר מלשון ראי. במקום שהמים יהוו מקור חיים וריפוי, התפתחות והתחדשות הם הופכים למקור תחלואה ומוות בדומה ליאור שמימיו הפכו דם כאות לזה שהאימפריה המצרית ובראשה פרעה נפלו מוסרית ומיאנו להתעורר רוחנית.

אהובים-יקרים, המים מסמלים את עולם הרגש והאינטואיציה לפיכך, חשוב בחודש זה לשקוד על הסנכרון המקודש שבין צ'אקרת הלב מרכז האהבה עם צ'אקרת העין השלישית מרכז האינטואיציה. במדרגות מפותחות ומתקדמות יותר, סנכרון מקודש זה שבין מרכז הלב למרכז העין השלישית אמון על היכולת להתנבא ולחזות שמשויכת לאיכות הצלולה השקופה של תדרי המים הקוסמיים והיכולת לראות דרכם ומבעדם.

אהובים-יקרים, ינואר מביא עמו את תדרי האור הנקביים המימיים בעלי איכות מחבקת ועוטפת, זורמת ומערסלת ברם, מבלעדי מחויבות לעשיית מלאכה פנימית בהוראת מורה אמת  עלולות להיות תוצאות הפוכות החל ממצבים של הצפות רגשיות, דיכאון וייאוש ועד לשפיכות דמים ופגיעה בנפשו וגופו של האחר, בדומה לשני המקרים הטרגיים שאירעו בתחילת חודש זה שבשניהם מעורבות אימהות כוונתנו, לאם שרצחה את ארבעת בנותיה והתאבדה בירושלים בתאריך ה- 1.1.17, ולאם שרצחה את בנה והתאבדה בעכו בתאריך ה-4.1.17 .

אהובים-יקרים, באסטרולוגיה מזל החודש גדי נמנה עם מזלות האדמה עם זאת, צופן שמו  מרמז על היותו קשור גם ליסוד המים, גדי בהיפוך אותיות  דג ודיג וגם גד י' במשמעות של הגיד י' לא בכדי, תורת משה היא תורת השם בתמצית עשרת הדיברות משולה למים הזכים הטהורים, המחיים המחדשים. משה ראשון להוריד / לתמסר את דבר האלוהות לבני האדם בעולם העתיק שהיה מושתת על עיקרון החזק שולט ועבירות כגון גזל ורצח, ניאוף ופריצות מינית לרבות אורגיות ומין עם בעלי-חיים, עבדות והקרבת קורבנות אדם היו מותרים ובאמצעותם בעלי המעמד הפגינו את עליונותם על אחרים. משה היה הראשון להוריד/ לצנר מערכת חוקים שנועדה לבלום את הרוע שפשה בקרב רוב רובו של המין האנושי בצורה זו, להצעיד את האנושות בתהליך מדורג אל עבר הגדרת סדר פלנטרי חדש וכינון אנושות צודקת ושוויונית, בעת הזו של אחרית הימים וקץ העידן תהליך זה מצוי בעיצומו.

אהובים-יקרים,  הגדי, הכבש והעגל סמללעצמיות הנשמתית הגבוהה בהנגדה לכך, הזאב, הנמר והכפיר סמל לעצמיות הנפש הנמוכה: "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטון נוהג בם" (ישעיה י"א, ו' ). בחזון אחרית הימיםשבספר ישעיה, הזמן בו הנכם מצויים של שארית העידן מתואר, שאצל בן האנוש החדש  עצמי הנפש הוא עצמי העור ישוב להיות בשירות עצמי הנשמה הוא עצמי האור כשם שהיה בראשית העידן טרום החטא הקדמון והנפילה בתודעה.

אהובים-יקרים, האיסור בתורה לבשל גדי בחלב אימו נועד לעקור מהשורש ולהרחיק את בני ישר-אל מהנוהג האכזרי שרווח בעולם העתיק של לקיחת הגדי הצעיר אשר חלב אימו עדיין ניגר בפיו וקיצוץ אבריו גפיו בעודנו חי ללא ספק, אחד מהמנהגים המזוויעים ביותר שידעה האנושות לאורך העידן בן ששת אלפים השנים שמתקרב אל קיצו.

אהובים-יקרים, המים הם כוח האהבה והבריאה, החיים וההתחדשות ביקום כולו. בסיפור בריאת העולם הואצלו מים מהרקיע העליון אל הרקיע התחתון: "ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמים…" (בראשית א', ו'-ח' ) בא ללמד, שקיים  קשר תדרי נסתר בין שמים לארץ אף-על-פי שהשכל האנושי תופס אותם כנפרדים זה מזה. קשר תדרי נסתר זה נרמז גם בסיפור המקראי של נוח והמבול: "…נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה" (בראשית  ז', י"א-י"ב).

אהובים-יקרים, השמיים, הימים והאוקיינוסים מסמלים בו בעת את הגשמי החולף וגם את הרוחני הנצחי ברצוננו להבהיר: תנועת העננים משקפת את המשתנה החולף בעוד שהאיכות הדוממת החובקת כל של הרקיע שמעל מבטאת את הנצחי האינסופי באופן דומה, תנועת גלי הים משקפת את הזמני החולף בעוד שהאיכות העמוקה הדוממת של המים משקפת את הנצחי האינסופי.

אהובים-יקרים, במילה רקיע מסתתרות שתי מילים: ריק ו- ע'=עין שלישית  מורה אמת מהותית על פיה חדש מתהווה במרחב של ריק. כשם שבגוף האישה חיים חדשים נוצרים ברחם ריקה כך ברמה היקומית, בריאה חדשה מתהווה ברחם הקוסמית בעל האיכות המימית.

אהובים-יקרים, פעמים רבות, רבות מדי, צופים אנו בכם ממקום מושבנו שברוח, משתוקקים ליצור חדש בחייכם ובו-בעת ממאנים להיפרד מהקיים מתוך תפיסה שגויה הגורסת: "קודם  צריך שיהיה לי עבודה/זוגיות/בית/בגד חדש כדי שאוכל לשחרר את העבודה//הזוגיות/ הבית/ הבגד שישנו ואינכם מבינים, שהסדר הנכון ההולם את החוקיות החדשה הנו: התרוקנות קודמת להתמלאות! ללא ספק, האתגר האנושי האמיץ ביותר הנו היכולת לשאת "ריק" טרום התהוותו של חדש.

אהובים-יקרים, להלן הנחיות למדיטציה ההולמת חודש זה של  "סנכרון לב עם עין שלישית":

1.הרפו והיכנסו למצב מדיטטיבי בכל דרך שמוכרת ונעימה לכם

2. נשמו נשימות לשבע הצ'אקרות ( מלמעלה למטה ) מתוך כוונה להרחיב/לפתוח/להאיר אותן, ניתן לדמות נר דולק בכל צ'אקרה

3. התמקדו בצ'אקרת הכתר ודמו צינור אור /סולם אור נמשך ממנה אל הרקיעים העליונים

4. דמיינו קרן אור / חוט אור מוזהב שמחבר בין צ'אקרת הלב לצ'אקרת העין השלישית, ונשמו אליו מספר רגעים…

5. דמיינו אגם מים ושביל שמוביל אליו…מזג האוויר נעים, ומסביב לאגם מראות ירוקים, וציפורים עפות…

6. ראו עצמכם פוסעים בשביל המוביל אל האגם עד שהנכם נעמדים על שפתו…

7. הרכינו ראשכם בעדינות, והתבוננו אל תוך מי האגם מספר רגעים… אפשרו למה שרוצה להתגלות מתוך המים להופיע…הודו וברכו את שהסכים להתגלות

8. בזמן שנכון לכם סיימו את המדיטציה בדרך שמוכרת ונעימה לכם