צופן נס וה- up real של חודש אפריל!

עריכה מחודשת: 5 אפריל, 2022

אהובים-יקרים, רבים ורבות הרגישו היטב את האנרגיות האינטנסיביות העוצמתיות של החודש שחלף, כפי שהארנו מרץ מלשון מֶרֶץ מרמז על הקצב המואץ הנמרץ שמאפיין חודש זה. ועוד,בתחילת מרץ הצהרנו "צפו לבלתי צפוי!" ואמנם, היו לא מעטים שהתמודדו עם שינויים פתאומיים במישורי החיים השונים לרבות במערכות היחסים, יש שחוו פרידות וניתוקים או אתחול מחדש במערכת היחסים, אחרים זכו למפגשים קארמתיים מחודשים. רבים נותרו פעורי פה נוכח הקצב המהיר המואץ של השתלשלות האירועים, התחושה שאפפה חודש זה הייתה של אובדן שליטה כאילו יד נעלמה הגיחה בפתע טרפה את הקלפים והניחה אותם בסדר שונה כמו כורזת "משחק חדש!" אצל חלקכם השינויים הפתאומיים עוררו אי-נוחות וקושי זכרו, שגם אם בנקודת הזמן הנוכחית אינכם רואים את התמונה המלאה ומבינים את הסיבתיות הגבוהה הכול מכוונן היטב על-ידי ההשגחה העליונה, לשינויים ולתמורות תכלית מקודשת אחת-  יציאה לתנועה חדשה!

אהובים-יקרים, יש שתוהים בליבם מה צפוי מכאן והלאה? ברצוננו להאיר,ששם החודש אפריל בצליל הגייה נשמע כמו צמד המילים בשפה האנגלית  up real אשר מובנו מעל המציאות מכאן, שחודש אפריל מאציל אל מרחבכם האדמתי תדרים עילאיים שאינם כפופים לחוקי הפיזיקה ומצויים מעליהם בהתאמה, שם החודש העברי המקביל ניסן מלשון נס י' מרמז גם כן על מה שהנו מעל חוקי הטבע ומעבר למציאות הגשמית הגלויה.

אהובים-יקרים, מזל החודש טלה מסמל את עצמי הרוח בשפתינו עצמי האור אשרמהותו. צמיחה והתחדשות, תנועה והתפתחות מתמדת, טלה מלשון טַל ה' בדומה לטיפות הטל שעל עלוות הצמחים. לעומת זאת, טבע עצמי הנפש בשפתינו עצמי העור,שמסומל על-ידי הזאב, קיבעון והישארות באזור הנוחות מכאן, שהאתגר ההתפתחותי של החודש חניכה ויישור של עצמי הנפש על מנת שיהיה בשירות עצמי הרוח כפי שמוצפן בדברי ישעיהו: "זְאֵב וְטָלֶה יִרְעוּ כְאֶחָד…" ( ס"ה, כ"ה ).

אהובים-יקרים, מהות חג הפסח הנחוג בחודש זה גאולה מעבדות לחירות, עבדות למי? עבדות לעצמי הנפש הוא אישיות האגו. טבע עצמי הנפש הוא קבלת סיפוקים מיידיים, אי לקיחת אחריות והתנערות ממחויבות. מיהו בן חורין? מי שמיושר לעצמי הרוח בתוכו, חורין מלשון רוח כלומר, זה שמחויב לקיום החתימה הנשמתית, ולוקח אחריות ליישם את החוזה הנשמתי על כל חלקיו – הזוגי, המשפחתי והמקצועי הייעודי דבר זה כרוך בהקרבה ומסירות, התמדה ואורך רוח,  מאמץ ואומץ תמידיים. אין זה מקרי, שבשפת הקודש המילים רוח, חירות ואחריות הן קרובות משפחה.

אהובים -יקרים, לעיתם תכופות, ממקום מושבינו שלמעלה מבחינים אנו בעובדי ועובדות אור קובלים בקול או בלב פנימה על האתגרים שכרוכים בשליחות באופן זה, הנכם מפרידים עצמכם ממקור העוצמה שבכם הוא עצמיותכם הנשמתית אשר טרום התממשותה בפרק החיים הנוכחי בחרה בשקידה את שיעורי ומשימות השליחות למען התפתחות והתעלות משותפת לה ולנשמות התלויות בה בראש ובראשונה, אלה מהמעגל המשפחתי ולאחריהן מהמעגלים הקהילתי והפלנטרי.

אהובים-יקרים, מאז ומתמיד, ההקרבה והמסירות, אורך הרוח וההתמדה, האומץ והמאמץ התמידיים היוו את אבני הבוחן של שליחי אמת ומורי האנושות.  אמנם, ביציאה לשליחות ישנם מבחנים רבים ואתגרים לא מעטים עם זאת, מתנות הרוח שבקיום השליחות הן מעבר לכל דמיון של יצירה משותפת עם מקורות האור העליונים והתרחשות ניסים שכן, מהו נס אם לא ראשי תיבות של סנכרון נצחי!

אהובים-יקרים, ברצוננו לתזכר אתכם אשר הזמן אוזל, מצויים הנכם בישורת האחרונה של עידן זה עת השערים הולכים ונסגרים, העגלה כבר יצאה לדרכה בחנוכה 2018. קוראים אנו לכם לעובדי ולעובדות האור אשר שומעים ושומעות את קריאות הרוח להזדרז לחבור אל מי שניצבת בשרותנו מקדמת דנא על מנת לקיים את החתימה הנשמתית והשליחות הייעודית. ברצוננו להתריע, שאי היענות במיידי והשתהות נוספת מעבירה את תפקיד השליחות לבא/ה בתור שכן, אין וואקום בבריאה ולכל תרחיש שכילה את האשראי הקוסמי שלו ישנו תרחיש חלופי במטרה להבטיח שהתוכנית הבריאתית העכשווית של גאולת האנושות והתעלות הפלנטה תתקיים בלאו הכי.

בתום תמסורותינו מברכים אנו אתכם בהתיישרות אל נתיב האור וקיום חוזה הנשמה. אמן.