צו הלב של חודש כסלו

עריכה מחודשת: 9 נובמבר, 2021

 אהובים-יקרים, זמן מיוחד זה של חודש כסלו וחג האורים שבפתח קורא להלך את רצון הלב הנובע מעצמי האור הנשמתי. כסלו בהגייה מתקבל כֵּס לב הכוונה, שבעת הזו מצווים הנכם להושיב על כֵּס המלכות את צו ליבכם הוא צו נשמתכם. לב ראשי תיבות של לוחות ברית מורה על שמירת הברית שבין האדם לבורא עולם דהיינו, המחויבות ללכת בדרכי האל שתמציתם עשרת הדיברות ולקיים את חוזה הנשמה.  מקום מושבו של הלב בבית החזה מלשון בית החזון מלמד, שצו הלב בדומה למצפן מוביל את האדם אל-עבר הגשמת חזון הנשמה. הצורה האנטומית של בית החזה יש בה מן הדמיון והקרבה לגיאומטריה של לוחות הברית סימן ועדות שכל פרט בפיזי מושפע מהרוחי.

אהובים-יקרים, בימים אלה ישנה דאגה בעולמות של מעלה משום תרדמת ההמון. מרבית בני ובנות האדם ישנים שינה עמוקה ואינם מבחינים בטבע הזמן המשתנה של קץ העידן ואחרית הימים. חמור שבעתיים, ההשתהות והתמהמהות אצל הרוב המכריע של עובדי ועובדות האור באמתלה של היעדר לכאורה תנאים הולמים למילוי משימות השליחות בראש ובראשונה של זמן וכסף. יש לדעת, שהדחיינות נובעת מעצמי הנפש אשר אינו חפץ לצאת מאזורי הנוחות לעשות את המאמץ ולאזור את האומץ הנחוצים. הדחייה למועד נוח יותר כביכול מתעלמת מדרכם של מתקדשי האמת ומורי האנושות שנעתרו במיידי לקריאות הרוח מבלי להשתהות ולו רגע אחד. ועוד, הניסיון האנושי מלמד, שעם הגדילה במעמד החברתי והחומרי מידת ההתמסרות לרצון הרוח הולכת וקטנה כפי שהורה לתלמידיו גדול מתקדשי האמת ישו: "…נקל לגמל לעבור דרך נקב המחט מבא עשיר אל מלכות האלוהים" ( הבשורה על פי מתי י"ט, 24 ). לאורך ההיסטוריה האנושית מחוללי שינוי ופורצי דרך בשביל להביא בשורה חדשה לאנושות הקריבו את הנוחות האישית ופעמים אף חרפו נפשם. מאמצם ואומץ ליבם עדות לטוהרם

אהובים-יקרים,  ככל שיש לאדם אמצעים חומריים כסף ורכוש על נקלה משיג לעצמו הנאות רגעיות וסיפוקים מיידים ומתמכר לאשליה שהאושר הוא בחומר כפועל יוצא, המוטיבציה שלו להתפתח רוחנית קטנה משום שכרוכה במאמץ ואומץ. בשביל לממש את חזון הנשמה הכרחי להתעלות מעל הצורך בביטחון כלכלי ובהמשכיות של מערכות היחסים.  נשאלת השאלה אפוא, לשם מה לבחור בנתיב הנשמתי הייעודי שכרוך בהקרבה ומסירות, וויתור על נוחות אישית, מאמץ ואומץ תמידיים?

אהובים-יקרים, ההקרבה והמסירות, המאמץ והאומץ הם טבע מהותכם הנשמתית מי שהנכם באמת. שאלות מסוג האם כדאי לי? מה יצא לי מזה? מקורן בעצמי הנפש או בשפתכם אישיות האגו.  לעומת הנפש שמתאווה לחיים נוחים וקלים של קיצורי דרך ותוצאות מהירות, הנשמה אינה נרתעת מאתגרים ומשימות, דרך ארוכה ועמל משום שיודעת שיותר מאמץ= יותר התפתחות, ושהנכסים האמיתיים הם השיעורים שנלמדו והכישורים שטופחו. האוצרות הנצחיים הם הלקחים שהופקו והמיומנויות שפותחו ושעוברים  מגלגול לגלגול, מיחידת חיים אחת לאחרת.

אהובים-יקרים, זמן מיוחד זה של קץ העידן ואחרית הימים עת השערים קרובים להיסגר מכונה בבריאה זמן חסד משום, הנהגת הרוח הנדיבה בדרך שלא הייתה כדוגמתה בעבר. הושטת הידיים שלנו ונתינת ההזדמנויות הגבוהות ביותר לכל נשמה להשלים ביחידת חיים אחת את מסכת התיקונים והשיעורים של עידן שלם! כפועל יוצא,  להשיג ריפוי רגשי ופיזי, ליהנות מרווחה ושמחה, שפע ומימוש מלא בכל רבדי החיים- הזוגי, ההורי והמקצועי הייעודי.  

אהובים-יקרים,  במסגרת קדושת חופש הבחירה ההזדמנות לגאולה אישית ניתנת דרכנו לכל אחד ואחת ברם, הבחירה בידכם ובידכן האם לממשה או להחמיצה חלילה. יש לדעת, שדחיית הושטת הידיים שלנו משמעותה התארכות והתקשות הדרך.

אהובים-יקרים, נס המן במדבר נועד ללמד את בני ובנות ישראל שהליכה בדרכי הרוח ערובה שכל צרכי האדם ימולאו בזמן אמת מבלי הצורך לאגור ליום המחרת שכן האלוהים הוא כל יכול וכל שישנו בגשמי נובע מהרוחי.  האדם הרוחני האמתי מבין ויודע שההשקעה המבטיחה ביותר שמניבה פירות משובחים של שפע ורווחה בכל רבדי החיים הבריאותי, האישי, הזוגי, ההורי והמקצועי הייעודי היא בהתפתחות רוחנית וחניכת אור.

אהובים- יקרים, יש לדעת, שידע רוחני והתהדרות בשמות בומבסטיים באורך של זנב אינם מעידים על מדרגתו הרוחנית של האדם. עקרון הפשטות והצבת מקורות האור וההדרכה העליונים בפרונט היא דרכו של מורה אמת.

אהובים-יקרים, זהו זמן של הכרעה ההזדרזות והאקטיביות נצרכות כעת וכל התמהמהות והשתהות, דחיינות ועמידה במקום מחמיצים את ההזדמנות לגאולה אישית ומרחיקים את הגאולה הקולקטיבית.

בתום תמסורותינו מברכים אנו אתכם באוזניים שומעות את קריאת הלב ורגליים הולכות את חזון הנשמה

אמן