אֲדוֹנַי / אחוות האור

עשרים ושתים אלפבית אותיות

יצר וחקק אדוני צבאות

בכל אחת נתן מופת וציווה אות

חכמה נסתרת ופלאות

אות ראשי תיבות של א' ועד תָּו

מלמד שלמקום אין עבר, עתיד ועכשיו

באדם שם פה מדבר ונשימה באפיו

קדושת כוח הדיבור והאותיות

ביצירת אפשרויות ובריאת מציאויות

כ"ב אותיות יסוד ה' בראם

חשף צפונם  וסוד כוחם ל-אברהם

ובזה ספר היצירה מתואר

אהבה בין אדם למקום בל תתואר-

"וכיוון שצפה אברהם אבינו

וחקר וצרף ועלתה בידו

נגלה אליו אדון הכול

הושיבו בחיקו ונשקו בראשו

קראו אוהבו ושמו בשמו"

אברהם מלשון "אהב רם"

וכרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם

ומהי צופן המילה  עברית

אם לא ע'  (עין-שלישית) ברית!