אִי / מועצת התשעה

שואל האהוב-

כותונת פסים לגופך

אנא גלי לי את סודך

משיבה האהובה-

כותנתי כגודל נתינתי

הפסים שעליה בצבעי הקשת שבעה

פיוס הוא הברית אהבה השבועה

שואלת האהובה-

מקל שקד בידך

אנא גלה לי את סודך

משיב האהוב-

המקל הוא כוח רצוני

השקד עדות כי שוקד אנוכי

לעשות את רצון הרוח

בעולם זה בו אני אורח