אָבָץ / אחוות האור

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" פסקו חז"ל

מהו צופן האמירה ער הלב יבקש וישאל

ואיך זה קשור לחזון "אחרית הימים" הגאולה

אנו באהבה נאיר את התשובה-

רגע הסרת המסכה וחשיפת הפָּנִים

מלווה בתחושת התרוממות וקתרזיס בפְּנִים

משל לרגשות השחרור והשמחה

של זה הפוסע בנתיב התקדשות וחניכה

עת תחפושת הנפש הארצית לתמיד מֻשֶּׁלֶת

והנשמה האלוהית שוכנת ומוֹשֵׁלת

וכשה-א' של האור דר בגוף הגשמי

נגלה החיזיון השמיימי בו הכול אפשרי

חזון ישעיהו של עידן חדש שבפתח

"וגר זאב עם כבש" לבטח

"כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים"

אשרי מסיר המסכה והמרבה בשמחה יזכה לניסים ולא רק בפורים!