גָּבִיעַ / מועצת התשעה

אגלי זיעה מוזהבים

על מצח אהובי ניתזים

עיניו כקריסטלים נוצצים

בעוז רוחו מאירים

שובלי דמעות מוכספים

על לחי אהובתי ניגרים

אל מעיין ליבה נמזגים

אהבת עולמים מעירים